Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 6 juni 2013

Europese Commissie werkt aan gebarentaalproject

De Europese Commissie heeft vandaag groen licht gegeven voor een nieuw proefproject dat de communicatie tussen de Europese instellingen en doven en slechthorenden moet verbeteren. Het financieringsbesluit van vandaag betekent dat het proefproject, waarvoor het Europees Parlement 750 000 EUR heeft uitgetrokken, kan worden uitgevoerd.

Alle EU-burgers hebben evenveel recht op deelname aan het democratisch bestel van de Unie. Maar sommige burgers stuiten daarbij op belemmeringen en daar moeten we iets aan doen, aldus Viviane Reding, vicevoorzitter en EU-commissaris voor Justitie. “Taal is een krachtig communicatiemiddel. Gebarentaal fungeert voor veel doven als moedertaal en voor hun familie en vrienden als tweede of derde taal. Instellingen en politici moeten dan ook hun best doen om het gebruik van gebarentaal te bevorderen en slechthorenden tegemoet te komen. Dat is precies waar het bij dit proefproject om gaat. Ik zou het Europees Parlement en met name Ádám Kósa en Werner Kuhn willen bedanken voor hun voortdurende steun bij de totstandbrenging van dit belangrijke project.”

Het gebruik van een doventolk is vaak tijdrovend, duur en lastig te regelen. Deze hooggekwalificeerde beroepskrachten moeten vooraf worden geboekt en hun diensten en reis- en verblijfkosten dienen te worden vergoed. Het is duidelijk dat dit een drempel opwerpt voor doven en slechthorenden. Voor hen is het lastiger om nationale of Europese ambtenaren te benaderen dan voor hun medeburgers die gebruikmaken van gesproken talen.

Het proefproject heeft ten doel de communicatie tussen de Europese instellingen en doven en slechthorenden te verbeteren. Daartoe krijgen de instellingen onder meer de beschikking over audio- en videoapparatuur waarmee ambtenaren gemakkelijker met gebruikers van gebarentaal kunnen communiceren. Dit proefproject bestrijkt zowel het technologische als het gebarentaalkundige aspect.

Op de langere termijn zal dit proefproject bijdragen tot oplossingen die de bijna één miljoen doven en slechthorenden in de EU in staat stellen zich elk rechtstreeks in hun eigen gebarentaal tot de instellingen te wenden.

De Europese Commissie en het Europees Parlement hebben nauw samengewerkt om dit proefproject van de grond te krijgen.

Meer informatie

Europese Commissie – Personen met een handicap:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/index_en.htm

Homepage van Viviane Reding, vicevoorzitter en EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Volg Viviane Reding op Twitter: @VivianeRedingEU

Contacts :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar