Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 6. jūnijā

Eiropas Komisija atbalsta zīmju valodas projektu

Eiropas Komisija šodien atbalstījusi jaunu izmēģinājuma projektu, kura mērķis ir uzlabot saziņu starp Eiropas Savienības iestādēm un nedzirdīgiem un vājdzirdīgiem cilvēkiem. Šodien pieņemtais lēmums nozīmē, ka kļuvis iespējams īstenot izmēģinājuma projektu, kuram Eiropas Parlaments atvēlējis EUR 750 000 lielu budžetu.

Visiem ES pilsoņiem ir vienlīdzīgas tiesības piedalīties Savienības demokrātiskajās norisēs. Tomēr dažiem no mums tas iespējams, vien pārvarot šķēršļus, tāpēc šī problēma ir jārisina, sacīja Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga. Valoda ir varens saziņas līdzeklis, kas ļauj dalīties ar idejām un izjūtām. Daudziem nedzirdīgiem cilvēkiem zīmju valoda ir pirmā valoda, tāda kā dzimtā valoda. Viņu ģimenēm un draugiem tā ir otrā vai trešā valoda. Tāpēc iestādēm un politiķiem visiem spēkiem jācenšas veicināt zīmju valodas lietošanu un piedāvāt vienkāršus risinājumus cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. Tāds ir arī šā izmēģinājuma projekta mērķis. Es vēlētos pateikties Eiropas Parlamentam un jo īpaši Ádám Kósa un Werner Kuhn par pastāvīgo atbalstu šā svarīgā izmēģinājuma projekta īstenošanā.

Zīmju valodas tulka piesaiste bieži vien ir laikietilpīga, dārga un grūti realizējama. Uz šo augsti kvalificēto profesionāļu pakalpojumiem jāpiesakās iepriekš, jāmaksā atlīdzība par pakalpojumiem, ceļa izdevumiem un uzturēšanos. Tāpēc ir viegli saprotams, kā cilvēki, kas ir atkarīgi no šiem pakalpojumiem, nonāk sliktākā situācijā. Viņi nevar sarunāties ar valsts vai Eiropas ierēdņiem tikpat viegli un brīvi kā pārējie pilsoņi, kuri spēj runāt.

Izmēģinājuma projekts, kura mērķis ir uzlabot saziņu starp Eiropas Savienības iestādēm un nedzirdīgiem un vājdzirdīgiem cilvēkiem, centīsies risināt šo problēmu, piemēram, ES iestādēs uzstādot audio un video iekārtas, lai ierēdņiem būtu vieglāk sazināties ar zīmju valodas lietotājiem. Izmēģinājuma projekts aptver gan šo centienu īstenošanai nepieciešamos tehnoloģiskos risinājumus, gan zīmju valodas tulkojuma komponentus.

Ilgtermiņā izmēģinājuma projekta mērķis ir palīdzēt izstrādāt risinājumus gandrīz miljonam nedzirdīgo vai vājdzirdīgo cilvēku visās dalībvalstīs, kuri lieto dažādas zīmju valodas, lai viņi varētu tieši sazināties ar ES iestādēm.

Lai sagatavotu izmēģinājuma projektu, ar Eiropas Parlamentu ir cieši sadarbojusies Eiropas Komisija.

Sīkāka informācija

Eiropas Komisija par invalīdiem:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/index_en.htm

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Priekšsēdētāja vietniece Tviterī: @VivianeRedingEU

Contacts :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar