Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. birželio 6 d.

Europos Komisija tiesia kelią gestų kalbos projektui

Šiandien Europos Komisija pritarė naujam bandomajam projektui, kuriuo palengvinamas Europos institucijų ir kurčiųjų bei neprigirdinčiųjų bendravimas. Šiandieninis finansavimo sprendimas reiškia, kad bandomasis projektas, kuriam Europos Parlamentas skyrė 750 000 EUR biudžetą, bus įgyvendinamas.

„Visi ES piliečiai turi vienodas teises dalyvauti demokratiniame Sąjungos gyvenime. Tačiau kai kurie jų šioje srityje susiduria su kliūtimis, kurias privalome šalinti, – sakė už teisingumą atsakinga Europos Komisijos narė, Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. Kalba – galinga bendravimo ir minčių ar jausmų raiškos priemonė. O gestų kalba yra pirmoji, „gimtoji“ daugelio kurčiųjų kalba, taip pat antroji ar trečioji jų šeimų ir draugų kalba. Todėl institucijos ir politikai privalo visokeriopai stengtis skatinti gestų kalbos naudojimą ir žmonėms su klausos sutrikimais pasiūlyti lengvus sprendimus. Šiuo bandomuoju projektu būtent tai ir daroma. Norėčiau padėkoti Europos Parlamentui, visų pirma Ádámui Kósai ir Werneriui Kuhnui, už nenuilstamą palaikymą įgyvendinant šį svarbų bandomąjį projektą.“

Neretai gestų kalbos vertėjo paslaugos atima daug laiko, yra brangios ir sudėtingos. Šiuos gerai parengtus specialistus tenka užsisakyti iš anksto, taip pat atlyginti jiems už paslaugas, kelionę ir nakvynę. Todėl akivaizdu, kad tai apsunkina žmonių, kuriems reikia tokių paslaugų, padėtį. Jie negali kalbėtis su šalies ar Europos pareigūnais taip lengvai ir spontaniškai kaip kiti jų bendrapiliečiai.

Šiuo bandomuoju projektu, kuriuo siekiama palengvinti Europos institucijų ir kurčiųjų bei neprigirdinčiųjų bendravimą, bus stengiamasi šią problemą spręsti, pavyzdžiui, ES institucijose naudojantis garso ir vaizdo technologijomis, kad pareigūnai galėtų lengviau bendrauti su gestų kalbos naudotojais. Bandomasis projektas apima ir technologines priemones, ir gestų kalbos vertimo paslaugas.

Ilgainiui bandomuoju projektu siekiama rasti sprendimus, skirtus beveik milijonui kurčių ir neprigirdinčių visų valstybių narių piliečių, kurie naudojasi skirtingomis gestų kalbomis, kad jie galėtų su visomis ES institucijomis bendrauti tiesiogiai.

Rengdama projektą, Europos Komisija glaudžiai bendradarbiavo su Europos Parlamentu.

Daugiau informacijos

Europos Komisija. Neįgalieji

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/index_en.htm

Už teisingumą atsakingos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Komisijos pirmininko pavaduotojos Twitter @VivianeRedingEU

Contacts :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar