Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 6.6.2013

Euroopan komissio suunnittelee viittomakielihanketta

Euroopan komissio on hyväksynyt tänään rahoituksen uudelle pilottihankkeelle, jolla parannetaan EU:n toimielinten viestintää kuulovammaisten kanssa. Euroopan parlamentti oli kaavaillut hankkeelle 750 000 euron budjettia, joka on nyt hyväksytty.

"Kaikilla EU:n kansalaisilla on yhtäläinen oikeus osallistua demokraattisesti unionin toimintaan. Joillekin siihen liittyy kuitenkin esteitä, jotka meidän on raivattava," totesi komission varapuheenjohtaja, oikeusasioista vastaava komissaari Viviane Reding. "Kieli on keskeinen väline ajatusten ja tunteiden ilmaisessa. Viittomakieli on monien kuulovammaisten pääkieli ja heidän perheenjäsentensä ja ystäviensä toinen tai kolmas kieli. EU:n toimielinten ja poliitikkojen onkin tuettava parhaansa mukaan viittomakielen käyttöä ja tarjottava yksinkertaisia ratkaisuja kuulovammaisille. Tämä pilottihanke on juuri tätä. Haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia ja etenkin Ádám Kósaa ja Werner Kuhnia horjumattomasta tuesta tälle tärkeälle hankkeelle.”

Viittomakielen tulkin käyttö saattaa olla hidasta, kallista ja vaikea järjestää. Korkeasti koulutetut tulkit on varattava hyvissä ajoin, ja heidän palkkaamisestaan aiheutuu myös matka- ja majoituskustannuksia. Näistä palveluista riippuvaiset henkilöt ovat väistämättä hankalassa asemassa, koska he eivät voi keskustella kansallisten tai EU:n virkamiesten kanssa yhtä mutkattomasti kuin puhutun kielen käyttäjät.

Pilottihankkeella pyritään helpottamaan viestintää EU:n toimielinten ja kuulovammaisten välillä esimerkiksi mahdollistamalla audio- ja videotekniikoiden asentaminen EU:n toimielinten rakennuksiin, jotta virkamiehet voisivat kommunikoida helpommin viittomakielen käyttäjien kanssa. Pilottihanke kattaa sekä teknisiä ratkaisuja että viittomakielen tulkin käytön.

Pitemmällä aikavälillä pilottihankkeella pyritään tukemaan ratkaisujen kehittämistä niille lähes miljoonalle kuulovammaiselle kaikissa jäsenvaltioissa, jotka käyttävät eri viittomakieliä suorissa yhteyksissään kaikkiin EU:n toimielimiin.

Euroopan komissio on tehnyt läheistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa hankkeen käynnistämiseksi.

Lisätietoa

Euroopan komission sivut toimintarajoitteisuudesta:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/index_en.htm

Varapuheenjohtaja Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Varapuheenjohtaja Twitterissä: @VivianeRedingEU

Contacts :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar