Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 6. juuni 2013

Euroopa Komisjon alustab viipekeele projekti

Euroopa Komisjon pani täna aluse pilootprojektile, millega loodetakse parandada suhtlust Euroopa institutsioonide ning kurtide ja vaegkuuljate vahel. Tänane rahastamisotsus tähendab, et nüüd saab asuda rakendama pilootprojekti, millele Euroopa Parlament eraldas 750 000 eurot.

Euroopa Komisjoni asepresident, õigusküsimuste volinik Viviane Reding sõnas: „Kuigi kõigil ELi kodanikel on võrdne õigus osaleda liidu demokraatias, ei ole osal elanikest seda lihtne teha. Meie ülesanne on see probleem lahendada. Keel on suhtlemise ning mõtete ja tunnete edastamise võimas vahend. Viipekeel on esimeseks keeleks, st emakeeleks paljudele kurtidele ning teiseks või kolmandaks keeleks nende peredele ja sõpradele. Asutused ja poliitikud peavad tegema kõik endast sõltuva, et toetada viipekeele kasutamist ja pakkuda vaegkuuljatele lihtsaid lahendusi. Selle pilootprojektiga just seda tehaksegi. Soovin tänada Euroopa Parlamenti ning eriti Ádám Kósat ja Werner Kuhni kindla toetuse eest selle olulise pilootprojekti algatamisel."

Viipekeele tõlgi kaasamine võib sageli olla aeganõudev, kallis ja keeruline. Sellised tõlgid on professionaalid, keda tuleb ette tellida ning maksta tuleb nii teenuse, reisi kui ka ööbimise eest. Seega on selge, et sellistest teenustest sõltuvad inimesed on ebasoodsamas olukorras. Nad ei saa rääkida riikide või Euroopa ametnikega sama iseenesestmõistetavalt kui nende kaasmaalased.

Pilootprojekti käigus, mille eesmärk on parandada suhtlust Euroopa institutsioonide ning kurtide ja vaegkuuljate vahel, paigaldatakse nt audio- ja videotehnikat ELi asutustesse nii, et see lihtsustab ametnike ja viipekeele kasutajate vahelist suhtlust. Pilootprojekt hõlmab nii tehnilisi lahendusi kui ka viipekeelde tõlkimist.

Pikemas perspektiivis on pilootprojekti eesmärk aidata välja töötada lahendusi ligikaudu ühele miljonile kurdile või vaegkuuljale kogu ELis, kasutades eri viipekeeli, mille abil saaks suhelda ELi asutustega otse.

Euroopa Komisjon on pilootprojekti käivitamiseks teinud Euroopa Parlamendiga tihedat koostööd.

Lisateave

Euroopa Komisjon – puuetega inimesed:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/index_en.htm

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Komisjoni asepresident Twitteris: @VivianeRedingEU

Contacts :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar