Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 6. juni 2013

Europa-Kommissionen baner vejen for tegnsprogsprojekt

Europa-Kommissionen har i dag banet vejen for et nyt pilotprojekt, som skal forbedre kommunikationen mellem EU-institutionerne og døve og hørehæmmede. Europa-Parlamentet har tildelt pilotprojektet et budget på 750 000 EUR, og med dagens finansieringsafgørelse kan det gennemføres.

“Enhver borger har samme ret til at deltage i Unionens demokratiske liv. Men nogle af vores borgere hindres i at gøre det, og det må vi gøre noget ved", udtaler Kommissionens næstformand Viviane Reding, EU’s kommissær for retlige anliggender. “Sproget er et afgørende middel til at kommunikere og viderebringe ideer og følelser på, og tegnsprog er mange døves "modersmål”, samtidig med at det er deres familie og venners andet‑ eller tredjesprog. Derfor bør institutionerne og vi politikere gøre vores til at fremme brugen af tegnsprog og skabe bedre tilbud for hørehæmmede. Det er netop, hvad dette pilotprojekt gør. Jeg vil gerne takke Europa-Parlamentet og især Ádám Kósa og Werner Kuhn for at have været en stor støtte i realiseringen af dette vigtige pilotprojekt”.

Når der gøres brug af en tegnsprogstolk, er det ofte tidskrævende, dyrt og svært at arrangere. Disse højtuddannede fagfolk skal engageres på forhånd og have betaling for deres ydelser, rejser og logi. Det er derfor ikke svært at se, at man stilles dårligere end andre, hvis man er afhængig af en sådan tjeneste. Hørehæmmede kan ikke lige så nemt og spontant tale med embedsmændene på nationalt eller europæisk niveau, som deres medborgere gør via det talte sprog.

Målsætningen med pilotprojektet er at forbedre kommunikationen mellem EU-institutionerne og de døve og hørehæmmede, bl.a. ved at der bliver installeret lyd‑ og videoteknologi i EU-institutionerne, så embedsmændene lettere kan kommunikere med tegnsprogsbrugere. I pilotprojektet arbejdes der både med den teknologiske løsning og selve tegnsprogstolkningen.

På længere sigt er målsætningen med pilotprojektet at udvikle løsninger, således at de næsten en million døve eller hørehæmmede borgere i alle medlemsstaterne, der anvender tegnsprog, kan kommunikere direkte med alle EU-institutionerne.

Europa-Kommissionen har arbejdet tæt sammen med Europa-Parlamentet for at få dette pilotprojekt op at stå.

Yderligere oplysninger

Europa-Kommissionen – personer med handicap:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/index_en.htm

Hjemmeside for næstformand Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding

Følg næstformanden på Twitter: @VivianeRedingEU

Contacts :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar