Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 6. června 2013

Evropská komise umožnila vznik projektu pro znakovou řeč

Evropská komise dnes umožnila realizaci nového pilotního projektu, jehož cílem je zlepšit komunikaci mezi evropskými institucemi a neslyšícími nebo nedoslýchavými občany. Na základě dnešního rozhodnutí o financování může být tento pilotní projekt, na který Evropský parlament přidělil rozpočet ve výši 750 000 EUR, proveden.

„Každý občan EU má právo podílet se na demokratickém životě Unie. Někteří z nich však při tom čelí jistým překážkám, což je třeba napravit, uvedla místopředsedkyně Komise a komisařka pro spravedlnost Viviane Redingová. „Jazyk je mocným prostředkem komunikace a sdělování myšlenek a pocitů. Znaková řeč je prvním – „mateřským“ jazykem mnoha neslyšících, jakož i druhým či třetím jazykem jejich rodinných příslušníků a přátel. Evropské instituce a politici by proto měli používání znakové řeči co nejvíce podporovat a přicházet s jednoduchými řešeními pro sluchově postižené občany. Právě k tomu slouží tento pilotní projekt. Ráda bych poděkovala členům Evropskému parlamentu, a zejména Ádámu Kósovi a Werneru Kuhnovi, za jejich vytrvalou podporu, díky níž tento důležitý pilotní projekt mohl vzniknout.“

Používání tlumočníků pro znakovou řeč může často být časově náročné, nákladné a organizačně obtížné. Tito vysoce kvalifikovaní profesionálové musí být sjednáváni s časovým předstihem a je třeba jim hradit jejich služby a cestovní výdaje. Je tedy zřejmé, že lidé, kteří na takové služby musí spoléhat, jsou jistým způsobem znevýhodněni. Nemohou se obracet na úředníky ve své zemi či úředníky evropských institucí tak snadno a spontánně, jako jejich spoluobčané používající mluvenou řeč.

Uvedený pilotní projekt bude usilovat o zlepšení komunikace mezi evropskými institucemi a neslyšícími či nedoslýchavými občany například prostřednictvím instalace audio- a videotechnologií v rámci institucí EU, díky nimž budou moci úředníci snadněji komunikovat s uživateli znakové řeči. Pilotní projekt zahrnuje jak technologickou stránku, tak tlumočení do a ze znakové řeči.

V dlouhodobém horizontu je cílem projektu napomáhat vytváření řešení pro téměř jeden milion neslyšících či nedoslýchavých občanů ze všech členských států používajících různé znakové řeči, která jim umožní přímou komunikaci se všemi institucemi EU.

Na realizaci pilotního projektu Evropská komise úzce spolupracovala s Evropským parlamentem.

Více informací

Internetové stránky Evropské komise věnované osobám se zdravotním postižením:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/index_en.htm

Internetové stránky místopředsedkyně Komise a evropské komisařky pro spravedlnost Viviane Redingové:

http://ec.europa.eu/reding

Místopředsedkyně Redingová na Twitteru: @VivianeRedingEU

Contacts :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar