Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 6 юни 2013 г.

Европейската комисия подготвя проект за използването на жестомимичния език

Днес Европейската комисия подготви почвата за осъществяването на нов пилотен проект, с който да се подобри комуникацията между европейските институции и гражданите с увреден слух. Днешното решение за финансиране означава, че пилотният проект, за който Европейският парламент задели бюджет в размер от 750 000 евро, може да бъде осъществен.

„Всеки гражданин на ЕС има еднакво право да участва в демократичния живот на Съюза. Но за някои от нашите граждани това не е лесно и ние трябва да отстраним пречките, с които те се сблъскват", заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. Езикът е мощно средство за общуване, за предаване на идеи и чувства. Жестомимичните езици са първият, „майчин“, език на много хора с увреден слух и втори или трети език за техните семейства и приятели. Ето защо институциите и ние, политиците, трябва да направим всичко възможно да насърчим използването на езика на знаците и да предложим лесни решения за хората с увреден слух. Настоящият проект цели точно това. Бих желала да благодаря на Европейския парламент и особено на Адам Коша и Вернер Кун за тяхната последователна подкрепа, която допринесе за превръщането на този важен пилотен проект в живо дело”.

Често осигуряването на жестомимичен преводач може да отнеме време, да е скъпо и трудно за организиране. Тези висококвалифицирани специалисти трябва да бъдат наети предварително и да им бъде заплатено за техните услуги, пътуване и настаняване. Следователно е лесно да се види как това поставя хората, които разчитат на тези услуги, в неизгодно положение. Те не могат да разговарят с националните или европейските служители така лесно и спонтанно, както биха го сторили останалите граждани, които използват говорим език.

Пилотният проект, който цели да подобри комуникацията между европейските институции и хората с увреден слух, ще спомогне за това например чрез инсталирането на аудио и видео технологии в институциите на ЕС, така че служителите да общуват по-лесно с хората, използващи жестомимичен език. Пилотният проект обхваща както технологичните решения, така и компонента за жестомимичен превод на това начинание.

В по-дългосрочен план пилотният проект има за цел да спомогне за разработването на решения за почти един милион глухи хора или хора с увреден слух във всички държави членки, които използват различни жестомимични езици, за да им осигури достъп до всички институции на ЕС чрез пряко общуване.

Европейската комисия работи в тясно сътрудничество с Европейския парламент за стартирането на пилотния проект.

За повече информация

Европейска комисия — Хора с увреждания:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/index_en.htm

Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

Следвайте заместник-председателя в Twitter: @VivianeRedingEU

Contacts :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar