Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Luxembourg, 6. junija 2013

Nova zakonodaja EU: z današnjim dnem več zaščite za žrtve nasilja v družini

Pravosodni ministri držav članic EU so danes sprejeli predlog Evropske komisije v okviru katerega bodo žrtve nasilja, zlasti nasilja v družini, kmalu lahko uveljavljale zaščito po vsej Evropski uniji. Novi predpisi v zvezi z odredbo o zaščiti na območju Evropske unije omogočajo osebam, ki so bile žrtve nasilja, da po vsej Evropski uniji uveljavljajo odredbo o prepovedi približevanja, ki je bila izdana v njihovi državi. V praksi to pomeni, da bodo odredbe o prepovedi približevanja, ki so bile izdane v eni od držav Evropske unije, priznane po vsej Evropski uniji. Tako bo zaščita potovala skupaj s posameznikom. Nova zakonodaja EU bo koristila zlasti ženskam: glede na raziskave je bila približno ena od petih žensk v Evropi vsaj enkrat v življenju žrtev fizičnega nasilja.

„Evropska odredba o zaščiti, ki je bila sprejeta danes, bo pripomogla k zaščiti žrtev kaznivih dejanj in nasilja ne glede na to, kje Evropi se nahajajo: zaščita bo potovala z državljani. Ta primer nazorno kaže, kako si Evropa prizadeva za svoje državljane,“ je dejala podpredsednica Evropske komisije in evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding. „Rada bi se zahvalila pravosodnim ministrom in Evropskemu parlamentu za njihovo podporo za hitro sprejetje predlogov Komisije. Žrtve si zaslužijo spoštljivo obravnavo in zaščito, ki jo potrebujejo. Računam na države članice, da bodo evropsko odredbo o zaščiti in direktivo o pravicah žrtev, ki je bila sprejeta lani, nemudoma začele izvajati.“

Po glasovanju, ki je 22. maja potekalo v Evropskem parlamentu, je Svet danes formalno sprejel uredbo o vzajemnem priznavanju civilnopravnih zaščitnih ukrepov (MEMO/13/449). Komisija je uredbo predlagala v okviru svežnja ukrepov za večje pravice žrtev (glej IP/11/585 in MEMO/11/310). Direktiva o pravicah žrtev, ki določa minimalno raven pravic za žrtve po vsej EU, je bila že objavljena v Uradnem listu Evropske unije (IP/12/1200). Oba instrumenta predstavljata dopolnitev evropske odredbe o zaščiti z dne 13. decembra 2011, ki po vsej Evropi zagotavlja prosti pretok zaščitnih ukrepov v kazenskih zadevah. Današnje glasovanje pomeni velik napredek pri odpravi vrzeli pri zaščiti žrtev nasilja v družini, ki bi želele uveljavljati pravico do prostega gibanja v EU.

Naslednji koraki: uredba bo zdaj objavljena v Uradnem listu Evropske unije in bo začela veljati z 11. januarjem 2015. Danska je pri tem izvzeta.

Ozadje

Evropska komisija je 18. maja 2011 predlagala sveženj ukrepov za zagotovitev minimalne ravni pravic, podpore in zaščite za žrtve nasilja po EU ne glede na njihov izvor ali bivališče.

V ta sveženj je bil vključen tudi predlog uredbe o vzajemnem priznavanju civilnopravnih zaščitnih ukrepov. S to uredbo bo zagotovljeno, da lahko žrtve nasilja (kot je nasilje v družini) med potovanjem ali selitvijo v drugo državo EU še naprej uveljavljajo odredbe o odvzemu prostosti ali zaščiti, izdane proti storilcu, predstavljala pa bo tudi dopolnitev direktive o evropski odredbi o zaščiti, ki je bila sprejeta 13. decembra 2011 in obravnava odredbe o zaščiti v kazenskih zadevah.

Svet ministrov je 4. oktobra sprejel drugi predlog direktive o pravicah žrtev (IP/12/1066), potem ko ga je Evropski parlament z veliko večino podprl 12. septembra 2012 (MEMO/12/659). Direktiva določa minimalno raven pravic za žrtve po vsej EU. Zagotovila bo:

  • da se žrtve spoštljivo obravnavajo ter da se policisti, tožilci in sodniki usposabljajo glede ustreznih načinov njihove obravnave,

  • da žrtve prejmejo razumljive informacije o svojih pravicah in svoji zadevi,

  • da je podpora žrtvam na voljo v vsaki državi članici,

  • da žrtve lahko sodelujejo v postopkih, če tako želijo, na voljo pa jim je tudi pomoč za udeležbo na sojenju,

  • da se opredelijo ranljive žrtve, na primer otroci, žrtve posilstva ali invalidi, in se ustrezno zaščitijo,

  • da so med policijskimi preiskavami kaznivega dejanja in med sodnimi postopki žrtve zaščitene.

Države članice imajo zdaj na voljo tri leta, da določbe te direktive prenesejo v nacionalno zakonodajo.

Vsako leto lahko do 15 % prebivalcev EU postane žrtev kaznivih dejanj kjer koli v EU. Tveganje, da nekdo postane žrtev, je enako veliko na potovanju v tujino kot doma. Glede na to, da Evropejci v EU vsako leto kot turisti opravijo približno 1,25 milijarde potovanj, bodo nekateri izmed njih zagotovo postali žrtve kaznivega dejanja v drugi državi.

Minimalna pravila za žrtve so del širšega cilja EU v okviru vzpostavljanja evropskega pravosodnega območja, tako da se bodo ljudje lahko zanesli na enako raven osnovnih pravic ter zaupali pravosodnemu sistemu, ne glede na to, kje v EU se nahajajo.

Več informacij

O pravicah žrtev lahko preberete na spletni strani Evropske komisije:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_en.htm

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Podpredsednico Viviane Reding lahko spremljate tudi na Twitterju: @VivianeRedingEU

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)


Side Bar