Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Luxemburg, 6 iunie 2013

Noul text legislativ al UE adoptat astăzi asigură o mai bună protecție pentru victimele violenței domestice

Victimele violenței, în special ale violenței domestice, vor putea beneficia în curând de protecție pe întregul teritoriu al UE, în urma adoptării unei propuneri a Comisiei Europene de către miniștrii de justiție ai statelor membre ale UE, care a avut loc astăzi. Potrivit noului regulament privind un ordin de protecție la nivelul întregii UE, persoanele care au fost victimele unor acte de violență se pot baza pe un ordin de restricție obținut în țara de origine indiferent de locul din UE în care se găsesc. Din punct de vedere practic, aceasta înseamnă că ordinele de restricție emise într-o țară din UE vor trebui recunoscute în întreaga UE. Astfel, persoana în cauză va beneficia de protecție oriunde călătorește. Textul legislativ al UE va folosi în special femeilor: potrivit sondajelor, aproximativ o femeie europeană din cinci a fost victima violenței fizice cel puțin o dată în viață.

„Ordinul de protecție europeană adoptat astăzi va contribui la protejarea victimelor infracționalității și ale violenței indiferent de locul în care se deplasează în întreaga Europă: cetățeanul va beneficia de protecție oriunde călătorește. Acesta este un exemplu excelent al modului în care Europa acționează în beneficiul propriilor cetățeni”, a declarat Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei și comisarul UE pentru justiție. „Doresc să mulțumesc miniștrilor de justiție și Parlamentului European pentru sprijinul acordat la concretizarea rapidă a propunerii Comisiei. Victimele merită să fie tratate cu respect și să beneficieze de protecția de care au nevoie. Contez pe statele membre pentru transformarea rapidă a ordinului european de protecție și a Directivei privind drepturile victimelor, adoptate anul trecut, în realitate pentru cetățenii noștri.”

Adoptarea oficială de către Consiliu a Regulamentului privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă, care a avut loc astăzi, survine după votul din Parlamentul European de la 22 mai (MEMO/13/449). Propunerea de regulament a Comisiei s-a înscris într-un pachet de măsuri menite să amelioreze drepturile victimelor (a se vedea IP/11/585 și MEMO/11/310). Directiva privind victimele, care prevede drepturi minime pentru victimele infracționalității indiferent unde se găsesc acestea pe teritoriul UE, figurează deja în publicația oficială a actelor legislative europene (IP/12/1200). Ambele instrumente vor reprezenta de asemenea o completare a ordinului european de protecție din 13 decembrie 2011, care asigură libera circulație a măsurilor de protecție în materie penală în întreaga Europă. Votul de astăzi este un pas înainte semnificativ în direcția eliminării lacunelor în materie de protecție pentru victimele violenței domestice care doresc să își exercite dreptul la liberă circulație în UE.

Etapele următoare: Regulamentul urmează acum să fie publicat în Jurnalul Oficial al UE (publicația oficială a actelor legislative ale UE) și se va aplica de la 11 ianuarie 2015. Danemarca nu participă la acest demers.

Context

La 18 mai 2011, Comisia a propus un pachet de măsuri care să asigure un nivel minim al drepturilor, sprijin și protecție pentru victimele de pe întreg teritoriul UE, indiferent de locul de origine sau de reședință.

Aceste pachet include o propunere de Regulament privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă. Acesta va garanta că victimele violenței (cum ar fi violența domestică) se pot baza în continuare pe ordinele de restricție sau de protecție emise împotriva agresorului atunci când călătoresc sau își stabilesc reședința în altă țară din UE și va reprezenta o completare a ordinului european de protecție, adoptat la 13 decembrie 2011 și având drept obiect ordinele de protecție în materie penală.

A doua propunere, având drept obiect o Directivă privind drepturile victimelor, a fost adoptată la 4 octombrie de Consiliul de Miniștri (IP/12/1066), după ce Parlamentul European a aprobat-o cu o majoritate covârșitoare la 12 septembrie 2012 (MEMO/12/659). Directiva stabilește drepturile minime pentru victime, oriunde s-ar afla acestea în UE. Această opțiune va garanta că:

  • victimele sunt tratate cu respect, iar poliția, procurorii și judecătorii beneficiază de pregătirea necesară pentru a trata în mod corespunzător cazurile acestora;

  • victimele primesc informații cu privire la drepturile de care beneficiază și la propriul caz, într-o formă pe care o pot înțelege;

  • toate statele membre dispun de servicii de sprijinire a victimelor;

  • victimele pot participa la procedurile judiciare, dacă doresc aceasta, și sunt sprijinite să participe la proces;

  • victimele vulnerabile – precum copiii, victimele violurilor sau cele cu handicap – sunt identificate și protejate în mod corespunzător;

  • victimele beneficiază de protecție pe durata investigațiilor desfășurate de poliție și în timpul procedurilor judiciare.

Statele membre au acum la dispoziție trei ani pentru transpunerea dispozițiilor directivei în dreptul lor intern.

Anual, un procentaj de până la 15 % din populația UE poate cădea victimă unei infracțiuni comise pe teritoriul UE. În situația unei călătorii în străinătate, riscul este la fel de mare ca cel din propria țară. Având în vedere că cetățenii europeni efectuează anual circa 1,25 miliarde de călătorii turistice în interiorul UE, o parte din aceștia vor fi, inevitabil, victime ale infracțiunilor comise în altă țară.

Instituirea unui set minim de norme în sprijinul victimelor face parte din obiectivul mai larg al UE de a construi un spațiu european de justiție, astfel încât cetățenii să poată beneficia de aceleași drepturi fundamentale și să aibă încredere în sistemul de justiție, indiferent unde se află în UE.

Pentru informații suplimentare

Comisia Europeană - drepturile victimelor

http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_en.htm

Pagina de internet a dnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei și comisarul UE pentru justiție:

http://ec.europa.eu/reding

O puteți urmări pe dna vicepreședinte pe Twitter: @VivianeRedingEU

Persoane de contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar