Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Liuksemburgas, 2013 m. birželio 6 d.

Šiandien priimtas ES teisės aktas užtikrins geresnę apsaugą smurto privačioje erdvėje aukoms

Šiandien ES valstybių narių teisingumo ministrams priėmus Europos Komisijos pasiūlymą, smurto, ypač privačioje erdvėje, aukos netrukus galės naudotis apsauga visoje ES. Naujame Reglamente dėl Europos apsaugos orderio nustatoma, kad smurtą patyrę žmonės gali naudotis gimtojoje šalyje gauta apribojančia teismo nutartimi, būdami bet kurioje ES šalyje. Praktikoje tai reiškia, kad vienoje ES šalyje išduota apribojanti teismo nutartis turės būti pripažįstama visoje ES. Taip bus užtikrinama, kad apsauga lydėtų asmenį. Šis ES teisės aktas bus ypač naudingas moterims: remiantis apklausų duomenimis, apytikriai kas penkta moteris Europoje yra bent kartą gyvenime patyrusi smurtą.

„Šiandien priimtas Europos apsaugos orderis padės apsaugoti nusikaltimų ir smurto aukas, kad ir kurioje Europos šalyje jos keliautų: pilietį visur lydės apsauga. Tai puikus Europos veikimo savo piliečių labui pavyzdys,“ pasakė už teisingumą atsakinga ES Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. „Norėčiau padėkoti teisingumo ministrams ir Europos Parlamentui, kad padėjo greitai įgyvendinti Komisijos pasiūlymus. Aukos turi teisę į pagarbų elgesį ir į joms reikalingą apsaugą. Tikiu, kad valstybės narės nedels ir pasistengs, kad Europos apsaugos orderis ir pernai priimta Direktyva dėl nusikaltimų aukų teisių taptų mūsų piliečių tikrovės dalimi.“

Šiandien Taryba oficialiai priėmė Reglamentą dėl apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimo civilinėse bylose, dėl kurio Europos Parlamentas balsavo gegužės 22 d. (MEMO/13/449). Komisijos pasiūlytas Reglamentas yra priemonių, skirtų pagerinti aukų teisių gynimą, rinkinio dalis (žr. IP/11/585 ir MEMO/11/310). Direktyva dėl nusikaltimų aukų, kurioje nustatytos būtiniausios nusikaltimų aukų teisės bet kurioje ES šalyje, jau paskelbta Europos teisės aktų sąvade (IP/12/1200). Abi šios priemonės papildo 2011 m. gruodžio 13 d. Direktyvą dėl Europos apsaugos orderio, kuria užtikrinamas apsaugos priemonių baudžiamosiose bylose laisvas taikymas visoje Europoje. Šiandien priimtas sprendimas – svarbus žingsnis siekiant įveikti smurto privačioje erdvėje aukų, norinčių naudotis savo teise laisvai judėti ES, apsaugos spragas.

Tolesni žingsniai: Dabar Reglamentas bus paskelbtas ES Oficialiajame leidinyje (ES teisės aktų sąvade) ir įsigalios 2015 m. sausio 11 d. Danija jame nedalyvaus.

Pagrindiniai faktai

2011 m. gegužės 18 d. Europos Komisija pasiūlė priemonių rinkinį, skirtą užtikrinti būtiniausias teises, paramą apsaugą aukoms visoje ES – kad ir iš kur jos būtų ir kur gyventų.

Priemonėms priklausė Reglamento dėl apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimo civilinėse bylose pasiūlymas. Juo bus užtikrinama, kad keliaudamos ar persikeldamos į kitą ES šalį smurto (pvz., privačioje erdvėje) aukos galėtų būti tikros, kad kaltininkui bus paskirtas draudimas palaikyti kontaktą arba paskirta apsauga nuo jo; tai papildys 2011 m. gruodžio 13 d. priimtą Europos apsaugos orderį, susijusį su apsaugos priemonėmis baudžiamosiose bylose.

Antrąjį pasiūlymą, dėl Direktyvos dėl nusikaltimų aukų teisių, 2012 m. spalio 4 d. priėmė Ministrų Taryba (IP/12/1066). Prieš tai rugsėjo 12 d. jam didžiąja balsų dauguma pritarė Europos Parlamentas (MEMO/12/659). Naujojoje ES direktyvoje nustatomos būtiniausios aukų teisės visose ES šalyse. Ja užtikrinama, kad:

  • su aukomis būtų elgiamasi pagarbiai, o policininkai, prokurorai ir teisėjai būtų mokomi, kaip tinkamai su jomis elgtis;

  • aukos gautų suprantamos informacijos apie jų teises ir bylą;

  • aukoms būtų teikiama parama kiekvienoje valstybėje narėje;

  • aukos galėtų dalyvauti nagrinėjant bylą, jeigu to nori, ir joms būtų padedama dalyvauti teisme;

  • būtų nustatomos tokios pažeidžiamos aukos kaip vaikai, neįgalieji ar išžaginimo aukos ir joms būtų teikiama tinkama parama;

  • policijai tiriant nusikaltimą ir nagrinėjant bylą būtų užtikrinta aukų apsauga.

Valstybės narės per trejus metus turi perkelti Direktyvos nuostatas į savo nacionalinę teisę.

Iki 15 proc. ES gyventojų kasmet tampa nusikaltimų aukomis kurioje nors ES šalyje. Rizika tapti auka keliaujant užsienyje tokia pat didelė kaip ir gimtojoje šalyje. Kasmet ES viduje europiečiai leidžiasi į maždaug 1,25 mlrd. kelionių kaip turistai, taigi kai kurie neišvengiamai tampa nusikaltimų aukomis kitose šalyse.

Minimalios taisyklės aukoms yra dalis ES platesnio tikslo sukurti Europos teisingumo erdvę, kad asmenys galėtų naudotis tokiomis pačiomis pagrindinėmis teisėmis ir pasitikėtų teisingumo sistemomis, kad ir kur Europos Sąjungoje būtų.

Daugiau informacijos

Europos Komisija – aukų teisės

http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_en.htm

Už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakingos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos V. Reding svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Viviane Reding Twitter @VivianeRedingEU

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud +32 2 296 74 56


Side Bar