Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Luxembourg, 2013. június 6.

A mai napon elfogadott új uniós jogszabály megfelelőbb védelmet biztosít a családon belüli erőszak áldozatainak

Az erőszakos cselekmények, és különösen a családon belüli erőszak áldozatai hamarosan az egész Unióra kiterjedő védelemben részesülhetnek azt követően, hogy a mai napon a tagállamok igazságügyi miniszterei hivatalosan elfogadták az Európai Bizottság javaslatát. Az egész Unióban érvényes védelmi határozatról szóló új rendeletnek köszönhetően az erőszakos cselekményeket elszenvedők számíthatnak arra, hogy a hazájukban meghozott távoltartó határozat tartózkodási helyüktől függetlenül az egész Unióban védelmet biztosít számukra. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az egyes uniós országokban meghozott távoltartó határozatokat az Unió egész területén el kell majd ismerni. Így a védelem mindenütt megilleti az érintettet, bárhol is járjon. Az uniós jogszabály különösen a nők helyzetén segít: a felmérések szerint az európai nők mintegy egyötödét életük folyamán legalább egyszer fizikailag bántalmazták.

A mai napon elfogadott európai védelmi határozat segítségül szolgál ahhoz, hogy a bűncselekmények sértettjei és az erőszakos cselekmények áldozatai számára védelmet biztosítsunk, bárhol is tartózkodjanak Európában: a védelem mindenhová elkíséri az érintetteket. Remek példa ez arra, hogy milyen intézkedésekkel szolgálja az Unió polgárainak javát," – nyilatkozta Viviane Reding, az Európai Bizottság alelnöke és uniós jogérvényesülési biztos. Köszönetet szeretnék mondani az igazságügyi minisztereknek és az Európai Parlamentnek, hogy támogatásukkal lehetővé tették a bizottsági javaslat gyors megvalósulását. Az áldozatok számára biztosítani kell a tiszteletteljes bánásmódot és az őket megillető védelmet – ez legkevesebb, amit tehetünk értük. Bízom abban, hogy a tagállamok mielőbb gondoskodnak arról, hogy polgáraink számára az európai védelmi határozat és a bűncselekmények sértettjeinek jogairól szóló, tavaly elfogadott irányelv valósággá váljon.”

A Tanács az Európai Parlament május 22-i szavazását követően (MEMO/13/449) a mai napon hivatalosan elfogadta a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről szóló rendeletet. A Bizottság a rendeletjavaslatot a sértettek jogainak érvényesülését javító intézkedéscsomag részeként terjesztette elő (lásd: IP/11/585 és MEMO/11/310). A bűncselekmények sértettjeiről szóló irányelvet – amely minimumjogokat biztosít a sértettek számára, bárhol is tartózkodjanak az EU-n belül – már ki is hirdették az Unió hivatalos közlönyében (IP/12/1200). E két jogi aktus kiegészíti a 2011. december 13-án elfogadott európai védelmi határozatot, amely az egész Unió területére vonatkozóan biztosítja a büntetőjogi védelmi intézkedések szabad továbbítását. A mai szavazás döntő lépést jelent afelé, hogy felszámoljuk a védelem azon hiányosságait, amelyekkel a családon belüli erőszak áldozatai az Unión belüli szabad mozgás jogával élve szembesülhetnek.

A következő lépések: A rendeletet az EU Hivatalos Lapjában (az EU hivatalos közlönyében) kihirdetik, és 2015. január 11-én hatályba lép. E jogi aktus elfogadásában Dánia nem vesz részt.

Előzmények

2011. május 18-án az Európai Bizottság intézkedéscsomagot terjesztett elő annak érdekében, hogy minimumszabályok vonatkozzanak a sértettek számára – származási vagy tartózkodási helyüktől függetlenül – az egész Unióban biztosítandó jogokra, támogatásra és védelemre.

E csomag részét képezte a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről szóló rendeletjavaslat. A rendelet biztosítani fogja, hogy az erőszakos cselekmények (például a családon belüli erőszak) sértettjei akkor is számíthassanak a támadójukkal szemben hozott távoltartó vagy védelmi határozatok által nyújtott védelemre, ha más uniós országba utaznak vagy költöznek, és kiegészíti a büntetőjogi védelmi intézkedésekre vonatkozóan 2011. december 13-án elfogadott európai védelmi határozatot.

A második javaslatot, amely a bűncselekmények sértettjeinek jogairól szóló irányelvre irányult, a Miniszterek Tanácsa 2012. október 4-én fogadta el (IP/12/1066), miután az Európai Parlament azt 2012. szeptember 12-én elsöprő többséggel jóváhagyta (MEMO/12/659). Az irányelv minimumjogokat biztosít a sértettek számára, bárhol is tartózkodjanak az EU-n belül. A következőket biztosítja:

  • a sértettekkel való tiszteletteljes bánásmód, valamint a rendőrök, az ügyészek és a bírák képzése a sértettek megfelelő kezelése területén;

  • a sértettek – számukra érthető formában történő – tájékoztatása jogaikról és az ügyükben folyó eljárásról;

  • sértetteket támogató szolgálat felállítása valamennyi tagállamban;

  • kívánság esetén a sértett eljárásban való részvételének biztosítása, valamint a tárgyaláson való részvételhez nyújtott segítség;

  • a veszélyeztetett sértettek – például a gyermekek, a nemi erőszak sértettei és a fogyatékosok – felismerése és megfelelő védelme;

  • a sértettek védelmének kiterjesztése a rendőrségi nyomozásra és a bírósági eljárásra egyaránt.

Az uniós tagállamoknak mostantól számítva három év áll rendelkezésükre ahhoz, hogy az irányelv rendelkezéseit nemzeti jogukba átültessék.

Akár 15%-ot is kitehet azoknak az uniós lakosoknak az aránya, akik az Unió területén bűncselekmény áldozatává válnak. Külföldi utazásaink során éppen akkora eséllyel leselkednek ránk bűncselekmények, mint otthon. Az európai turisták évente 1,25 milliárd utat tesznek az EU-n belül, így elkerülhetetlen, hogy egyikünket vagy másikunkat külföldön érje bűncselekmény.

A sértettekre vonatkozó minimumszabályok tágabb értelemben az európai igazságügyi térség kialakítására irányuló uniós célkitűzéshez kapcsolódnak, amelynek lényege, hogy az emberek az EU-ban jártukban-keltükben ugyanolyan szintű alapvető jogokra számíthassanak, és egyformán bízhassanak minden igazságszolgáltatási rendszerben.

További információk:

Európai Bizottság – a sértettek jogai:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_hu.htm

Viviane Reding alelnök, uniós jogérvényesülési biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/reding

Kövesse az alelnök bejegyzéseit a Twitteren is: @VivianeRedingEU

Kapcsolattartók:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar