Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Luxemburg 6.6.2013

Perheväkivallan uhreille parempaa suojaa uudella EU-lailla

Väkivallan ja etenkin perheväkivallan uhrit saavat pian suojelua koko EU:n alueella. Jäsenvaltioiden oikeusministerit ovat tänään hyväksyneet Euroopan komission ehdotuksen uudeksi asetukseksi, jonka ansiosta väkivallan uhrit voivat luottaa kotimaassaan määrätyn lähestymiskiellon pätevyyteen koko EU:n alueella. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että yhdessä jäsenvaltiossa määrätty lähestymiskielto on tunnustettava kaikissa jäsenvaltioissa. Uusi säädös suojelee etenkin naisia, sillä tutkimusten mukaan noin joka viides nainen Euroopassa on kokenut fyysistä väkivaltaa ainakin kerran elämässään.

Neuvoston tänään hyväksymä säädös on asetus yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta. Euroopan parlamentti hyväksyi sen omalta osaltaan 22. toukokuuta (MEMO/13/449). Komission aloitteesta annettava asetus on osa toimenpidepakettia, jolla parannetaan rikosten uhrien oikeuksia (ks. IP/11/585 ja MEMO/11/310). Rikoksen uhreja koskeva direktiivi, jossa määritellään vähimmäisoikeudet rikosten uhreille heidän olinpaikastaan EU:ssa riippumatta, hyväksyttiin jo aiemmin (IP/12/1200). Nämä säädökset täydentävät 13. joulukuuta 2011 annettua direktiiviä eurooppalaisesta suojelumääräyksestä, jolla säädettiin rikosoikeuden alalla annetut suojelutoimenpiteet koko EU:n kattaviksi. Tänään hyväksytyllä asetuksella paikataan aukkoja perheväkivallan uhrien suojelussa heidän käyttäessään vapaan liikkuvuuden oikeuttaan EU:ssa.

"Tänään hyväksytty asetus auttaa rikosten ja väkivallan uhreja kaikkialla EU:n alueella. Yhdessä maassa määrätty suoja kulkee heidän mukanaan maasta toiseen. Tämä on erinomainen esimerkki EU:n hyödystä kansalaisille," totesi varapuheenjohtaja ja oikeusasioista vastaava komissaari Viviane Reding. “Haluan kiittää oikeusministereitä ja Euroopan parlamenttia niiden tuesta ja ripeästä toiminnasta komission ehdotuksen toteuttamisessa. Väkivallan uhrit ansaitsevan kunnioittavaa kohtelua ja tarvitsemaansa suojelua. Luotan siihen, että jäsenvaltiot panevat kansalaisten hyödyksi nopeasti täytäntöön direktiivit eurooppalaisesta suojelumääräyksestä ja rikosten uhrien oikeuksista.

Seuraavat vaiheet: Asetus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja sitä sovelletaan 11. tammikuuta 2015 alkaen. Tanska ei osallistu järjestelyyn.

Tausta

Euroopan komissio ehdotti 18. toukokuuta 2011 toimenpidepakettia, jolla varmistetaan rikosten uhrien oikeuksien, tuen ja suojelun vähimmäistaso kaikkialla EU:ssa siitä riippumatta, mistä he ovat tulleet tai missä he asuvat.

Pakettiin kuului asetusehdotus yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta. Sillä varmistetaan, että väkivallan (esimerkiksi perheväkivallan) uhrit voivat luottaa väkivallan tekijälle määrättyyn lähestymiskieltoon tai suojelumääräykseen matkustaessaan tai muuttaessaan toiseen EU-maahan. Asetus täydentää eurooppalaista suojelumääräystä, josta annettiin direktiivi 13. joulukuuta 2011 ja joka koskee rikosoikeudellisia suojelumääräyksiä.

Ministerineuvosto hyväksyi toisen direktiiviehdotuksen rikoksen uhrien oikeuksista 4. lokakuuta 2012 (IP/12/1066) Euroopan parlamentin hyväksyttyä sen suurella enemmistöllä 12. syyskuuta 2012 (MEMO/12/659). Direktiivissä määritellään uhrin vähimmäisoikeudet kaikkialla EU:ssa. Niiden mukaan

  • uhria on kohdeltava kunnioittavasti, ja poliisin, syyttäjäviranomaisten ja tuomareiden on saatava tähän asianmukainen koulutus;

  • uhreille on annettava tietoa heidän oikeuksistaan ja heidän asiansa käsittelystä ymmärrettävässä muodossa;

  • kaikissa jäsenvaltioissa on oltava tukijärjestelmä väkivallan uhreille;

  • uhrit voivat halutessaan osallistua oikeudenkäyntiin ja saavat tätä varten apua;

  • erityisen heikossa asemassa oleviin uhreihin, kuten lapsiin, raiskauksen uhreihin tai toimintarajoitteisiin uhreihin, on kiinnitettävä erityistä huomiota ja heitä on suojeltava asianmukaisesti;

  • uhreja on suojeltava rikoksen poliisitutkinnan ja oikeuskäsittelyn aikana.

Jäsenvaltioilla on kolme vuotta aikaa panna direktiivin säännökset täytäntöön kansallisella tasolla.

Vuosittain jopa 15 prosenttia EU:n väestöstä saattaa joutua rikoksen uhriksi EU:n alueella. Uhriksi voi joutua yhtä lailla ulkomailla matkustaessa kuin kotimaassa. Koska eurooppalaiset tekevät vuosittain noin 1,25 miljardia turistimatkaa EU:ssa, jotkut heistä joutuvat väistämättä rikoksen uhreiksi toisessa maassa.

Uhreja koskevat vähimmäissäännöt ovat osa EU:n laajempaa tavoitetta rakentaa EU:sta yhtenäistä oikeusaluetta, jossa ihmisillä olisi sama perusoikeuksien taso ja luottamus oikeusjärjestelmään paikasta riippumatta.

Lisätietoa

Euroopan komission verkkosivut väkivallan uhrien oikeuksista:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_en.htm

Varapuheenjohtaja, komissaari Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Varapuheenjohtaja Twitterissä: @VivianeRedingEU

Yhteystiedot:

Mina Andreeva (+32 2) 299 13 82

Natasha Bertaud (+32 2) 296 74 56


Side Bar