Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τυπου

Λουξεμβούργο, 6 Ιουνίου 2013

Καλύτερη προστασία για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, σύμφωνα με νέα ενωσιακή νομοθεσία που εγκρίθηκε σήμερα

Τα θύματα της βίας, ιδίως της οικογενειακής, θα είναι σύντομα σε θέση να προστατεύονται νομικά σε ενωσιακή κλίμακα, μετά τη σημερινή έγκριση, από τους υπουργούς δικαιοσύνης των κρατών μελών της ΕΕ, πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με τον νέο κανονισμό για νομικό καθεστώς προστασίας ενωσιακής κλίμακας, τα άτομα που έχουν υπάρξει θύματα βίας, θα μπορούν να επικαλεστούν την έκδοση περιοριστικών μέτρων στη χώρα τους, οπουδήποτε και αν βρίσκονται στην ΕΕ. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι τα περιοριστικά μέτρα που εκδίδονται σε μια χώρα της ΕΕ, πρέπει να αναγνωρίζονται σε ολόκληρη την ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό, η προστασία ταξιδεύει μαζί το άτομο. Από το νομοθέτημα της ΕΕ θα ωφεληθούν ιδίως οι γυναίκες: σύμφωνα με τις έρευνες, περίπου μία στις πέντε γυναίκες στην Ευρώπη έχουν υποστεί κακοποίηση τουλάχιστον μια φορά κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

«Η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας που εγκρίθηκε σήμερα θα συμβάλει στην προστασία των θυμάτων εγκληματικών πράξεων και των θυμάτων της βίας ανά την Ευρώπη: η προστασία ακολουθεί τον πολίτη. Πρόκειται για εξαιρετικό παράδειγμα για το πώς η Ευρώπη εργάζεται υπέρ των πολιτών της», δήλωσε η Αντιπρόεδρος, κα Viviane Reding, αρμόδια Επίτροπος για τη Δικαιοσύνη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους υπουργούς Δικαιοσύνης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υποστήριξή τους ώστε οι προτάσεις της Επιτροπής να θεσπιστούν χωρίς καθυστέρηση. Το ελάχιστο που δικαιούνται τα θύματα είναι να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και να έχουν την προστασία που χρειάζονται. Βασίζομαι στα κράτη μέλη για να μετουσιώσουν γρήγορα σε πραγματικότητα για τους πολίτες μας την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας και την οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων που θεσπίστηκε πέρυσι».

Η σημερινή επίσημη έγκριση του κανονισμού για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις από το Συμβούλιο έγινε στη συνέχεια της ψηφοφορίας που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 22 Μαΐου (MEMO/13/449). Η Επιτροπή πρότεινε τον κανονισμό ως μέρος της δέσμης μέτρων για την αναβάθμιση των δικαιωμάτων των θυμάτων (βλ. IP/11/585 και MEMO/11/310). Η οδηγία για τα θύματα — η οποία καθορίζει τα ελάχιστα δικαιώματα των θυμάτων εγκληματικών πράξεων οπουδήποτε στην ΕΕ — περιλαμβάνεται ήδη στην ευρωπαϊκή νομοθεσία (IP/12/1200). Και τα δύο μέσα θα συμπληρώσουν επίσης την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, η οποία εγγυάται την ελεύθερη κυκλοφορία προστατευτικών μέτρων ποινικού δικαίου σε όλη την Ευρώπη. Η σημερινή ψηφοφορία είναι σημαντικό βήμα ώστε να σφραγιστούν τα κενά προστασίας για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους για ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ.

Τα επόμενα βήματα: Ο κανονισμός αναμένεται τώρα να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (που περιλαμβάνει την ενωσιακή νομοθεσία) και θα εφαρμόζεται από τις 11 Ιανουαρίου 2015. Η Δανία δεν θα συμμετάσχει.

Ιστορικό

Στις 18 Μαΐου 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε δέσμη μέτρων για να εξασφαλιστεί ελάχιστο επίπεδο δικαιωμάτων, υποστήριξης και προστασίας των θυμάτων σε όλη την ΕΕ, ανεξάρτητα από τον τόπο καταγωγής ή διαμονής τους.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται πρόταση κανονισμού σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας αστικού δικαίου. Θα εξασφαλιστεί ότι τα θύματα βίας (όπως η ενδοοικογενειακή βία) θα μπορούν να εξακολουθούν να στηρίζονται στην έκδοση περιοριστικών μέτρων ή εντολών προστασίας που εκδίδονται κατά του δράστη εφόσον ταξιδεύουν ή εγκαθίστανται σε άλλη χώρα της ΕΕ, ενώ θα συμπληρωθεί η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας, που εγκρίθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2011 και αφορά τις εντολές προστασίας ποινικού δικαίου.

Η δεύτερη πρόταση, που αφορούσε οδηγία σχετικά με τα δικαιώματα των θυμάτων, εγκρίθηκε στις 4 Οκτωβρίου 2012 από το Συμβούλιο Υπουργών (IP/12/1066), αφού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την είχε εγκρίνει, με συντριπτική πλειοψηφία, στις 12 Σεπτεμβρίου 2012 (MEMO/12/659). Η οδηγία καθορίζει τα ελάχιστα δικαιώματα των θυμάτων, οπουδήποτε και αν βρίσκονται στην ΕΕ. Με την επιλογή αυτή θα εξασφαλιστεί ότι:

  • τα θύματα αντιμετωπίζονται με σεβασμό, ενώ η αστυνομία, η εισαγγελία και οι δικαστές είναι κατάλληλα καταρτισμένοι προς τούτο,

  • τα θύματα ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους και σχετικά με την υπόθεσή τους, με κατανοητό για αυτά τρόπο,

  • σε κάθε κράτος μέλος παρέχεται στήριξη στα θύματα,

  • τα θύματα μπορούν, εφόσον το θελήσουν, να συμμετέχουν στην ποινική διαδικασία και τους παρέχεται υποστήριξη κατά τη δίκη,

  • τα ευάλωτα θύματα - όπως τα παιδιά, τα θύματα βιασμού ή τα θύματα με αναπηρία - αναγνωρίζονται και προστατεύονται κατάλληλα,

  • τα θύματα προστατεύονται ενόσω η αστυνομία διερευνά την εγκληματική πράξη, καθώς και κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της δίκης.

Τα κράτη μέλη έχουν στη διάθεσή τους τρία χρόνια για τη μεταφορά των διατάξεων της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο.

Έως και το 15 % του πληθυσμού της ΕΕ μπορεί να πέσει θύμα εγκληματικής ενέργειας κάπου στην ΕΕ κάθε χρόνο. Ο κίνδυνος να πέσει κανείς θύμα είναι εξίσου μεγάλος σε ταξίδι στο εξωτερικό όπως και στη χώρα διαμονής. Δεδομένου ότι κάθε χρόνο οι Ευρωπαίοι πραγματοποιούν περίπου 1,25 δισεκατομμύρια τουριστικά ταξίδια εντός της ΕΕ, αναπόφευκτα ορισμένοι θα πέσουν θύματα αξιόποινων πράξεων σε άλλη χώρα.

Η θέσπιση ελάχιστων κανόνων για τα θύματα αποτελεί μέρος του ευρύτερου στόχου της ΕΕ για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης, ώστε οι πολίτες να μπορούν να απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο βασικών δικαιωμάτων και να έχουν εμπιστοσύνη στο δικαστικό σύστημα, σε όποιο μέρος της ΕΕ και να βρίσκονται.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή –δικαιώματα των θυμάτων

http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_en.htm

Ιστοσελίδα της Αντιπροέδρου κας Viviane Reding, Επιτρόπου της ΕΕ για θέματα Δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/reding

Παρακολουθήστε την Αντιπρόεδρο στο Twitter: @VivianeRedingEU

Contacts :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar