Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Lucemburk 6. června 2013

Dnes přijatý nový právní předpis EU zaručuje lepší ochranu obětem domácího násilí

Oběti násilí, zejména domácího násilí, se budou moci brzy spolehnout na podporu ze strany EU. Ministři spravedlnosti z členských států EU totiž dnes přijali návrh nového nařízení, který předložila Evropské komise. Toto nařízení o ochranném příkazu platném v celé EU bude znamenat, že lidé, kteří se stanou oběťmi násilí, se mohou spolehnout na soudní příkaz vydaný v jejich zemi, ať se nacházejí kdekoli v EU. V praxi to znamená, že soudní příkazy vydané v jedné zemi EU budou muset být uznávány v celé EU. Tímto způsobem bude ochrana cestovat spolu s osobou. Z tohoto právního předpisu EU budou mít prospěch zejména ženy. Z průzkumů totiž vyplývá, že asi jedna pětina žen v Evropě zažije alespoň jednou v životě fyzické násilí.

Dnes přijatý evropský ochranný příkaz pomůže lépe chránit oběti trestných činů a oběti násilí, ať už pojedou v Evropě kamkoliv: ochrana bude cestovat s občanem. Je to výborný příklad toho, co Evropa dělá pro své občany,“ uvedla místopředsedkyně Evropské komise Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost. „Ráda bych poděkovala ministrům spravedlnosti a Evropskému parlamentu za jejich podporu při rychlé realizaci tohoto návrhu Komise. Oběti si zaslouží, aby se s nimi zacházelo s respektem a aby se jim dostalo ochrany, kterou potřebují. Spoléhám na to, že členské státy pro naše občany rychle zrealizují evropský ochranný příkaz i směrnici o právech obětí, která byla přijata vloni.”

Po dnešním formálním přijetí nařízení o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech Radou bude dne 22. května následovat hlasování v Evropském parlamentu (MEMO/13/449). Komise navrhla toto nařízení jako součást souboru opatření na zlepšení práv obětí (viz IP/11/585 a MEMO/11/310). Směrnice o obětech, která stanoví minimální práva pro oběti trestných činů, ať už se nachází kdekoli v EU, je již součástí evropské sbírky právních předpisů (IP/12/1200). Oba nástroje budou také doplňovat evropský ochranný příkaz ze dne 13. prosince 2011, který zajišťuje volný oběh ochranných opatření trestního práva v celé Evropě. Dnešní hlasování významně přispěje k odstranění nedostatků v ochraně obětí domácího násilí, které chtějí uplatnit své právo na volný pohyb v EU.

Další postup: Nařízení bude nyní zveřejněno v Úředním věstníku EU (což je sbírka právních předpisů EU) a začne se používat od 11. ledna 2015. Dánsko zapojeno není.

Souvislosti

Dne 18. května 2011 navrhla Evropská komise balíček opatření na zajištění minimální úrovně práv, podpory a ochrany obětem po celé EU bez ohledu na to, odkud pocházejí či kde žijí.

Tento balíček obsahoval i návrh nařízení o vzájemném uznávání ochranných opatření občanského práva. Zmíněné nařízení zajistí, že se oběti násilí (například domácího násilí) mohou spolehnout na soudní a ochranné příkazy uvalené na pachatele, a to i tehdy, když odcestují nebo se odstěhují do jiné země EU, a bude doplňovat evropský ochranný příkaz přijatý dne 13. prosince 2011, který se týká ochranných příkazů v oblasti trestního práva.

Druhý návrh, a sice návrh směrnice o právech obětí, přijala dne 4. října 2012 Rada ministrů (IP/12/1066) poté, co jej drtivou většinou schválil Evropský parlament dne 12. září 2012 (MEMO/12/659). Směrnice stanoví minimální práva obětí, ať už se nacházejí kdekoli v EU. Zajistí, že:

  • se oběti setkají s respektem a policie, žalobci a soudci budou vyškoleni, aby s nimi uměli správně jednat,

  • oběti budou srozumitelným způsobem informovány o svých právech a o svém případu,

  • se obětem dostane podpory v každém členském státě,

  • se oběti budou moci na vlastní přání zúčastnit řízení a bude jim poskytnuta pomoc, aby mohly sledovat soudní proces,

  • budou určeny kategorie zvláště zranitelných obětí (např. děti, oběti znásilnění nebo osoby se zdravotním postižením), a těm bude poskytnuta odpovídající ochrana,

  • oběti budou chráněny v průběhu policejního vyšetřování a soudního řízení.

Členské státy mají provést ustanovení této směrnice do svých právních předpisů nejpozději do tří let.

Až 15 % obyvatel EU se každý rok může stát obětí trestného činu kdekoli na území EU. Riziko, že se člověk stane obětí, hrozí doma stejně jako v zahraničí. Jelikož Evropané podniknou každoročně asi 1,25 miliardy turistických výletů po EU, někteří z nich se nutně stanou obětí trestného činu v jiné zemi.

Minimální pravidla na ochranu obětí jsou součástí širší strategie EU na vytvoření evropského prostoru práva, jehož cílem je, aby se lidé mohli spolehnout na stejnou úroveň základních práv a mohli důvěřovat soudnímu systému bez ohledu na to, kde v EU se právě nacházejí.

Další informace

Evropská komise – práva obětí:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_en.htm

Internetové stránky místopředsedkyně Komise a evropské komisařky pro spravedlnost Viviane Redingové:

http://ec.europa.eu/reding

Místopředsedkyně Komise na Twitteru: @VivianeRedingEU

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)


Side Bar