Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. június 6.

Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás: az európai polgárok véleménye sokat vet a latba

Az Európai Bizottság az európai polgárok és más érdekelt felek véleményére kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy szükség van-e a hulladék-újrahasznosítási célok felülvizsgálatára, és ha igen, miképp kell azokat módosítani. A konzultáció eredményéből kiindulva a Bizottság – a hulladékgazdálkodási intézkedések 2014-es tágabb felülvizsgálatának részeként – indokolt esetben új jogszabályt fog előterjeszteni a hulladék mennyiségének csökkentése, valamint az újrafelhasználás és az újrahasznosítás arányának növelése céljából. A magánszemélyek, vállalkozások, civil szervezetek, hatóságok és más érdekelt felek 2013. szeptember közepéig tölthetik ki a konzultációs kérdőívet.

A jelenleg hatályos uniós hulladékgazdálkodási szabályozás egyértelmű célokat tartalmaz a hulladékok újrafelhasználása és újrahasznosítása, valamint a hulladéklerakás csökkentése tekintetében. Például 2020-ra a települési/háztartási hulladékok 50%-át, az építési és bontási hulladékoknak pedig a 70%-át újra fel kell használni, illetve újra kell hasznosítani. Az effajta célok már eddig is jelentős javításokat eredményeztek: több tagállam is bizonyította, milyen gyors, költségkímélő és munkahelyteremtő intézkedésekre van lehetőség ezen a területen. A környezetvédelmi megfontolások mellett az egyre növekvő nyersanyagárak fontos gazdasági érvekkel szolgálnak ahhoz, hogy javítsuk a hulladékgazdálkodást. Néhány nemrég kiadott szakpolitikai dokumentum, például Az erőforrás-hatékony Európa megvalósításának ütemterve, valamint a 7. környezetvédelmi cselekvési programra vonatkozó javaslat ecseteli az erőforrás-hatékony és „körkörös” gazdaság kialakításának gazdasági és környezeti előnyeit. E cél érdekében a következőkre van szükség:

  • hatékonyabban fel kell lépni a hulladékképződés ellen,

  • az újrahasznosítás és az újrafelhasználás mértékét a lehető legnagyobbra kell növelni,

  • gondoskodni kell arról, hogy csakis a nem újrahasznosítható anyagok kerüljenek az égetőművekbe,

  • 2020-ig fokozatosan meg kell szüntetni a hulladéklerakást.

A Bizottság jelenleg tanulmányozza, hogy az uniós hulladékgazdálkodási célértékeket hogyan kell kiigazítani úgy, hogy elérhető közelségbe kerüljenek a fenti célkitűzések. A konzultáció eredménye rá fog világítani arra, hogy az érintett szereplők mennyire tartják szükségesnek a meglévő célértékek növelését, illetve új célértékek meghatározását. Új célértékek rögzíthetők például a hulladékok keletkezésének megelőzése terén, különbséget téve az eltérő hulladékfolyamok, anyagok és termékek között. A konzultációban résztvevők kifejezhetik véleményüket azzal kapcsolatban is, hogy kell-e növelni a kötelezően előírt újrafelhasználás és újrahasznosítás arányát, illetve szigorítani a hulladéklerakás csökkentésére/elkerülésére vonatkozó célértékeket, és hogy az esetlegesen megvalósítandó intézkedéseket az egyes tagállamok egyedi helyzetéhez kell-e igazítani. A konzultáció tartalmaz néhány kérdést azzal kapcsolatban is, hogy a válaszadók hogyan értékelik a jelenlegi célok megvalósítása és a hulladékstatisztikák javítása terén elért eredményeket, valamint a tagállami intézkedések eredményességének nyomon követését.

A következő lépések

A nyilvános konzultáció eredményeire építve a Bizottság meg fogja határozni a célértékek kidolgozására vonatkozó lehetséges intézkedéseket, majd elemezni fogja az egyes opciók várható hozzáadott értékét, illetve gazdasági, társadalmi és környezeti hatásait. 2014-ben aztán – a hulladékgazdálkodási szakpolitika felülvizsgálata keretében – sor kerülhet a vonatkozó jogszabályjavaslat kidolgozására. A célértékek kiértékelésén túl a Bizottság meg fogja vizsgálni, hogy vannak-e átfedések a hatályos jogszabályok között, és hogy van-e lehetőség az előírások egyszerűsítésére oly módon, hogy azok áttekinthetőbbek és következetesebbek legyenek.

Előzmények

Az uniós hulladékjogi szabályozás, nevezetesen a hulladékokról szóló keretirányelv, a hulladéklerakókról szóló irányelv (a biológiailag lebontható hulladékok lerakásának fokozatos csökkentése), valamint a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló irányelv, rendelkezik arról, hogy több hulladékgazdálkodási célértéket 2014-ben felül kell vizsgálni. A hulladékokról szóló keretirányelv továbbá felszólítja a Bizottságot, hogy adott esetben 2014 végéig határozzon meg célokat a hulladék keletkezésének megelőzésére, valamint a gazdasági növekedés és az erőforrás-felhasználás közötti összefüggés megszüntetésére vonatkozóan. Az uniós hulladékgazdálkodási szakpolitika és szabályozás 2014-ben elvégzendő felülvizsgálatához – a konzultáción kívül – hozzátartozik még a hulladékforgalommal foglalkozó öt irányelv célravezetőségi vizsgálata és a műanyag hulladékokról szóló zöld könyv is.

További információk

Bővebb tudnivalókkal szolgál a konzultáció weboldala:

www.wastetargetsreview.eu

Az online konzultáció elérhető a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/waste_targets_en.htm

A hulladékgazdálkodási szakpolitika és jogi szabályozás felülvizsgálatával foglalkozó honlap:

http://ec.europa.eu/environment/waste/target_review.htm

A Bizottság hulladékgazdálkodásról szóló honlapja:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Eredménytábla:

– hulladékgazdálkodási jelentés: IP/12/888

– az Európai Környezetvédelmi Ügynökség által végzett országelemzések: http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste

A Bizottság ajánlásai a hulladékgazdálkodás terén kevésbé jól teljesítő tagállamoknak: http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/support_implementation.htm

Gazdasági eszközökkel a hulladékgazdálkodás javításáért:

http://ec.europa.eu/environment/waste/use.htm

Kapcsolattartók:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar