Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PT

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 6. jūnijā

ES atbalsta Mozambiku ceļā uz attīstību

Eiropas Komisija finansēs trīs projektus Mozambikā, kas, iespējams, 50 000 cilvēku nodrošinās piekļuvi tīram ūdenim, palielinās tirdzniecības iespējas, uzlabojot starptautisko transporta koridoru, un atbalstīs divu slimnīcu būvniecības pabeigšanu.

Neraugoties uz ekonomikas izaugsmi, Mozambika aizvien saskaras ar milzīgām problēmām, sākot no vājas infrastruktūras, beidzot ar augstu nabadzības līmeni un nepietiekamu piekļuvi izglītībai un veselības aprūpei. ES palīdzēs risināt dažus no šiem jautājumiem, atbalstot trīs konkrētas darbības kopā 93 miljonu eiro vērtībā.

"Šīs jaunās programmas ir skaidrs pierādījums tam, ka ES ir apņēmusies atbalstīt Mozambiku, lai tā attīstītu sociālo un ekonomikas infrastruktūru, kas ir nepieciešama cīņā pret nabadzību valstī. Es patiesi ceru, ka šo atbalstu papildinās citi ieguldījumi, daudzkāršojot tā pozitīvo ietekmi," teica attīstības komisārs Andris Piebalgs.

Daļa no finansējuma palīdzēs nodrošināt piekļuvi tīram ūdenim un sanitārijai aptuveni 50 000 jaunu lietotāju, tādējādi paātrinot ar ūdeni un sanitāriju saistītu Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanu. Plānots, ka finansējumu sāks piešķirt šā gada beigās. Atbalsta programma palīdzēs iestādēm un privātajam sektoram pārvaldīt sistēmu ilgtspējīgā veidā. No 11 miljoniem eiro, kas atvēlēti šim projektam, 9 miljonus eiro sniegs ES, turpretim Mozambikas valdība un UNICEF (kas atbild par projekta īstenošanu) katra nodrošinās vienu miljonu eiro.

Otrs projekts (81 miljona eiro apmērā) ir pēdējais neīstenotais projekts transporta koridorā, kas savieno Malāviju ar Mozambikas ostām, un tādējādi ir svarīgs ceļš Mozambikas reģionālajai integrācijai Dienvidāfrikas attīstības kopienā (SADC). Daļu no finansējuma izmantos, lai uzlabotu 111 km posmu valsts autoceļā. Tiks atjaunoti arī lauku ceļi (vairāk nekā 100 km), paverot tirdzniecības iespējas vairākām lauksaimniecības jomām.

Turklāt ES finansēs darbības, lai pabeigtu divu svarīgu slimnīcu būvniecību. Viena no tām, Gilé District Hospital, ir vienīgā slimnīca ļoti attālā Zambézia reģionā. Otrā ir starptautiski atzīts Manhiça malārijas pētniecības centrs, kas veic svarīgus pētījumus par HIV-AIDS un tuberkulozes uzraudzību. Tiek plānots, ka 3 miljonu eiro projekts sāksies 2014. gada vidū.

Vispārīga informācija

ES un Mozambikas galvenās sadarbības jomas, kuru skaits dažu pēdējo gadu laikā ir palielinājies, ietver lauku attīstību, transporta infrastruktūru un reģionālo ekonomikas integrāciju, un atbalstu vispārējai ekonomikai (makroekonomikas stabilitāte).

Tās arī ietver veselību, pārvaldību, enerģētiku, ūdensapgādes nozari un privāto sektoru, kā arī ar tirdzniecību saistītu palīdzību. ES finansējuma kopējais apjoms laikposmā no 2008. līdz 2013. gadam ir 746,1 miljons eiro. Aptuveni 60 % no finansējuma tiek piešķirts, izmantojot budžeta atbalsta darbības. ES un Mozambikas sadarbība ir vērsta uz rezultātiem. Piemēram, pēdējos 10 sadarbības gados palīdzība tika sniegta aptuveni 230 000 cilvēkiem, izmantojot sociālos pārvedumus pārtikas nodrošinājuma jomā, 500 000 skolēni ir uzsākuši mācības pamatskolā, puse no tiem ir meitenes, vismaz 100 000 cilvēku ir saņēmuši antiretrovirālo kombinēto terapiju, vairāk nekā 1 000 000 cilvēku ir apgādāti ar labākām dzeramā ūdens piegādes sistēmām, un 1,8 miljoni cilvēku ir apgādāti ar sanitārijas iekārtām.

Sīkāka informācija

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Eiropas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Website of the Delegation of the EU to the Republic of Mozambique:

http://eeas.europa.eu/delegations/mozambique/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)


Side Bar