Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Skupno sporočilo za medije

V Bruslju, 6. junija 2013

S skupnimi močmi proti krizi

Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso in predsednik Odbora regij Ramón Luis Valcárcel sta danes razpravljala o ključnih gospodarskih, družbenih in političnih izzivih Evropske unije. Središčne točke pogovora so bile odločno izvajanje dogovorjenih ukrepov za premagovanje krize, večja prizadevanja za gospodarsko rast in ustvarjanje novih delovnih mest ter približevanje tesneje povezani ekonomski in monetarni uniji.

Srečanju obeh predsednikov je sledilo delovno kosilo, ki ga je gostil predsednik Barroso, udeležili pa so se ga predstavniki sedmih večjih lokalnih in regionalnih združenj in predsednik ter prva podpredsednica Odbora regij Mercedes Bresso. Obe srečanji sta se odvijali v okviru strukturiranega dialoga med Evropsko komisijo, Odborom regij ter evropskimi združenji lokalnih in regionalnih oblasti. Cilj dialoga je okrepiti odnose med EU in predstavniki lokalnih in regionalnih oblasti.

Predsednik Barroso je dejal: „Čeprav se po najboljših močeh trudimo, da bi Evropo popeljali iz krize, je naša najpomembnejša naloga, da ljudem vlijemo upanje. Z izvajanjem dogovorjenih ukrepov moramo še naprej vsa prizadevanja usmerjati v ustvarjanje trajnostne rasti in delovnih mest v Evropi. Prav tako moramo pokazati, da naša dejanja pomagajo mladim brezposelnim ter malim in srednjim podjetjem, ki jim primanjkuje sredstev. Prav zato so bodoči proračun Evropske unije za obdobje 2014–2020 ter programi financiranja v okviru proračuna izjemno pomembni. Svet in Parlament spodbujamo k hitremu dogovoru o bodočem proračunu, da bodo nujno potrebne naložbe lahko začele pritekati v države članice in njihove regije že v letu 2014. Uspelo nam bo le, če bomo sodelovali na vseh ravneh. Vloga regij in mest je ključna za doseganje naših skupnih ciljev.“

„Čas je, da začnemo resno razmišljati o tem, kako lahko Evropska unija resnično okrepi pomen mest in regij, saj so mestne in regionalne oblasti najbližje državljanom. Prepričan sem, da moramo nadaljevati proces evropske integracije in razširiti vlogo evropskih regij. Le tako bomo lahko pomagali našim lokalnim podjetjem pri ustvarjanju delovnih mest in mladim državljanom Evropske unije povrnili zaupanje v lastne sposobnosti,“ je povedal predsednik Valcárcel in še dodal: “Verjamem, da je edini odgovor na krizo ‚več Evrope‘.“

Predsednik Barroso in predsednik Valcárcel sta poudarila, da bodo prihodnji tedni, meseci in leta ključni, da dokažemo učinkovitost odziva Evropske unije na krizo. Ta namreč temelji na rasti prijazni proračunski konsolidaciji, strukturnih reformah in usmerjenih naložbah, podkrepljen pa je z veliko boljšim usklajevanjem gospodarskih in proračunskih politik v okviru Evropskega semestra.

Predsednika sta razpravljala tudi o strategiji Evropa 2020, ki bo še naprej usmerjala ukrepe EU. Ob tem je predsednik Odbora regij povabil Komisijo, naj pripravi belo knjigo o teritorialni koheziji, ki bi bolje pojasnila medsebojni vpliv teritorialne agende 2020 in strategije Evropa 2020.

Predsednik Odbora regij je poudaril, da odbor nenehno spremlja napredek v zvezi z vodilnimi pobudami strategije Evropa 2020, hkrati pa že pripravlja vmesno oceno strategije z lokalnega in regionalnega vidika. Prispevek Odbora regij k tej vmesni oceni bo predstavljen na naslednjem vrhu evropskih mest in regij, ki se bo odvijal v Atenah od 6. do 7. marca 2014.

Predsednik Valcárcel je z zadovoljstvom dodal, da bomo v letu 2014 obeležili 20. obletnico delovanja Odbora regij. Ta dogodek bo dobra priložnost, da se „ozremo nazaj, ocenimo delo v preteklosti in upremo pogled v prihodnost“. Predlogi za okrepitev institucionalne in politične vloge Odbora regij po letu 2015 bodo predloženi in predstavljeni na plenarnem zasedanju ob 20. obletnici (april 2014).

Zastopniki sedmih lokalnih in regionalnih združenj na srečanju so bili:

– Giorgio Orsoni, prvi podpredsednik Sveta evropskih občin in regij (CEMR) ter župan Benetk (Italija),

– Karl-Heinz Lambertz, predsednik Združenja evropskih obmejnih regij (AEBR) in predsednik vlade nemško govoreče skupnosti v Belgiji,

– Jean-Yves Le Drian, predsednik konference perifernih obmorskih regij (CPMR), francoski obrambni minister in predsednik regionalnega sveta Bretanije,

– Hande Özsan Bozatli, predsednica Skupščine evropskih regij (AER) in predsednica odbora za EU in mednarodne odnose pri istanbulskem pokrajinskem svetu,

– Daniël Termont, član izvršnega odbora mreže Eurocities in župan Genta (Belgija),

– Françoise Dupuis, predsednica konference evropskih regionalnih zakonodajnih skupščin (CALRE) in predsednica bruseljskega regionalnega parlamenta,

– Franco Iacop, predsednik Konference evropskih regij z zakonodajnimi pooblastili (REGLEG).

Kontakti:

Jens Mester (+32 22963973)

Nathalie Vandelle (Odbor regij) (+32 22822499)


Side Bar