Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Spoločná tlačová správa

Brusel 6. júna 2013

Spoločnými silami k prekonaniu krízy

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso a predseda Výboru regiónov Ramón Luis Valcárcel dnes diskutovali o hlavných hospodárskych, sociálnych a politických výzvach Európskej únie. Hlavnou témou tejto diskusie bolo odhodlané konanie na vykonanie dohodnutých opatrení na prekonanie krízy, zintenzívnenie úsilia v oblasti rastu a zamestnanosti či pokročenie smerom k prehĺbenejšej hospodárskej a menovej únie.

Po dvojstrannom stretnutí medzi oboma predsedami nasledoval pracovný obed, ktorý usporiadal predseda Komisie Barroso a na ktorom sa zúčastnili zástupcovia siedmich hlavných miestnych a regionálnych združení a predseda a prvá podpredsedníčka Výboru regiónov Mercedes Bressová. Obe stretnutia sa konali v rámci „štrukturálneho dialógu“ medzi Európskou komisiou, Výborom regiónov a európskymi združeniami miestnych a regionálnych orgánov, ktorý je zameraný na posilnenie vzťahov medzi EÚ a zástupcami miestnych a regionálnych orgánov.

Predseda Komisie Barroso vyhlásil: „Zatiaľ čo robíme všetko preto, aby sme Európu dostali z krízy, našou najdôležitejšou úlohou je dať ľuďom nádej. Všetko naše úsilie musíme naďalej smerovať k vytváraniu udržateľného rastu a zamestnanosti v Európe vykonaním opatrení, ktoré sme sa rozhodli prijať. Musíme ukázať, že opatrenia prinášajú skutočné výsledky pre našich nezamestnaných mladých ľudí a malé a stredné podniky s nedostatočnými finančnými prostriedkami. V tejto súvislosti je nesmierne dôležitý budúci rozpočet EÚ na obdobie rokov 2014 – 2020 a jeho programy financovania. Vyzývame Radu a Parlament, aby sa rýchlo dohodli na budúcom rozpočte, aby nevyhnutné investície mohli do členských štátov a ich regiónov začať prúdiť od roku 2014. Uspejeme len vtedy, ak budeme spolupracovať na všetkých úrovniach. Úloha regiónov a miest je na dosiahnutie našich spoločných cieľov kľúčová .“

Predseda Valcárcel zdôraznil: „Nastal čas sa vážne zamyslieť nad tým, ako Európska únia môže skutočne posilniť právomoci miest a regiónov ako orgánov, ktoré sú k občanom najbližšie. Som plne presvedčený o tom, že na to, aby sme pomohli našim miestnym podnikom pri vytváraní pracovných miest a našim mladým občanom, aby znovu nadobudli vieru vo svoje možnosti, musíme pokračovať v procese európskej integrácie a posilniť úlohu európskych regiónov.“ Okrem toho dodal: „Verím, že jedinou odpoveďou na krízu je „viac Európy“.“

Predseda Barroso a predseda Valcárcel poukázali na to, že v budúcich týždňoch, mesiacoch a rokoch bude zásadné preukázať účinnosť reakcie EÚ na krízu, ktorá je založená na fiškálnej konsolidácii podporujúcej rast, štrukturálnych reformách a cielených investíciách a podporená omnoho intenzívnejšou koordináciou hospodárskych a rozpočtových politík v kontexte európskeho semestra.

Obidvaja predsedovia takisto diskutovali o stratégii Európa 2020, ktorou sa budú naďalej riadiť činnosti EÚ. V tejto súvislosti predseda Výboru regiónov vyzval Komisiu, aby zvážila prípravu bielej knihy o územnej súdržnosti, pomocou ktorej by sa dalo lepšie analyzovať vzájomné pôsobenie medzi Územnou agendou 2020 a stratégiou Európa 2020.

Predseda Výboru regiónov takisto zdôraznil, že okrem neustáleho sledovania pokroku hlavných iniciatív stratégie Európa 2020 Výbor regiónov už pracuje na posúdení stratégie v polovici trvania z miestnej a regionálnej perspektívy. Príspevok Výboru regiónov k tomuto hodnoteniu v polovici trvania bude predstavený na ďalšom samite európskych miest a regiónov, ktorý sa bude konať 6. – 7.marca 2014.

Predseda Valcárcel takisto s nadšením zdôraznil, že v roku 2014 si pripomenieme 20. výročie založenia Výboru regiónov. Pre túto inštitúciu to bude veľmi dobrá príležitosť „pozrieť sa späť, urobiť hodnotenie a prísť s plánmi do budúcnosti“. Návrhy o spôsobe posilnenia inštitucionálnej a politickej úlohy Výboru regiónov od roku 2015 sa predložia na plenárnom zasadnutí k 20. výročiu (v apríl 2014).

Sedem miestnych a regionálnych združení zastupovali:

pán Giorgio Orsoni, prvý podpredseda Rady európskych obcí a regiónov (CEMR) a starosta Benátok (Taliansko),

pán Karl-Heinz Lambertz, predseda Združenia európskych pohraničných regiónov (AEBR) a ministerský predseda nemecky hovoriaceho spoločenstva Belgicka,

pán Jean-Yves Le Drian, predseda Konferencie okrajových prímorských regiónov (CMPR), francúzsky minister obrany a vojnových veteránov a predseda regionálnej rady Bretónska (PES/FR),

pani Hande Özsan Bozatliová, predsedníčka Zhromaždenia európskych regiónov (AER) a predsedníčka výboru vzťahov s EÚ a medzinárodných vzťahov Rady istanbulskej provincie,

pán Daniël Termont, EUROCITIES, člen výkonného výboru a starosta Gentu (Belgicko),

pani Françoise Dupuisová, predsedníčka Konferencie európskych regionálnych zákonodárnych zhromaždení (CELRE) a predsedníčka parlamentu regiónu hlavného mesta Brusel,

pán Franco Iacop, predseda Konferencie európskych regiónov so zákonodarnými právomocami (REGLEG).

Kontaktné osoby:

Jens Mester (+32 2 296 3973)

Nathalie Vandelle (Committee of the Regions) (+32 2 282 2499)


Side Bar