Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia europeană

Comunicat de presă comun

Bruxelles, 6 iunie 2013

Să ne unim forțele pentru a depăși criza

Astăzi, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, și președintele Comitetului Regiunilor, Ramón Luis Valcárcel, au discutat despre principalele provocări economice, sociale și politice cu care se confruntă Uniunea Europeană. Luarea de acțiuni hotărâte de punere în aplicare a măsurilor convenite pentru depășirea crizei, intensificarea eforturilor pentru creștere și locuri de muncă și realizarea de progrese către o uniune economică și monetară integrată mai aprofundată au fost temele aflate în centrul discuțiilor.

Reuniunea bilaterală a celor doi președinți a fost urmată de un prânz de lucru găzduit de președintele Barroso, la care au participat șapte mari asociații locale și regionale, precum și președintele și prim-vicepreședintele Comitetului Regiunilor (CoR), Mercedes Bresso. Ambele reuniuni au avut loc în cadrul „dialogului structural” dintre Comisia Europeană, CoR și asociațiile europene ale autorităților locale și regionale, care urmărește consolidarea relațiilor dintre UE și reprezentanții autorităților locale și regionale.

Președintele Barroso a declarat: „În timp ce facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a scoate Europa din criză, misiunea noastră cea mai importantă este să oferim oamenilor speranță. Trebuie să ne concentrăm în continuare toate eforturile pe realizarea creșterii durabile și pe crearea de locuri de muncă în Europa, punând în aplicare măsurile pe care am hotărât să le întreprindem. Și trebuie să demonstrăm că acțiunile noastre au o valoare adăugată pentru tinerii noștri șomeri și pentru întreprinderile noastre mici și mijlocii care se confruntă cu lipsa lichidităților. În acest context, viitorul buget al UE pentru perioada 2014-2020 și programelor sale de finanțare sunt extrem de importante. Facem apel la Consiliu și la Parlament să ajungă rapid la un acord privind viitorul buget, astfel încât să se poată realiza, începând cu 2014, investițiile vitale pentru statele membre și regiunile acestora. Vom reuși numai dacă vom coopera la toate nivelurile. Rolul regiunilor și al orașelor este esențial pentru îndeplinirea obiectivelor noastre comune.”

Președintele Valcárcel a subliniat: „A sosit momentul pentru a începe un proces aprofundat de reflecție privind modul în care Uniunea Europeană poate cu adevărat consolida puterea autorităților de la nivelul orașelor și al regiunilor, care sunt cel mai aproape de cetățeni. Sunt pe deplin convins că pentru a ne ajuta întreprinderile locale să creeze locuri de muncă și tinerii noștri cetățeni să își recapete încrederea în propriile capacități, trebuie să continuăm procesul de integrare europeană și să extindem rolul regiunilor Europei.” Președintele CoR a adăugat: „Consider că singurul răspuns la această criză este «mai multă Europă».”

Președintele Barroso și președintele Valcárcel au subliniat că următoarele săptămâni, luni și ani vor fi cruciali pentru a demonstra eficacitatea răspunsului UE la criză, care se bazează pe consolidarea bugetară favorabilă creșterii, pe reforme structurale și pe investiții cu obiective precise și care este susținut de o mai bună coordonare a politicilor economice și bugetare în contextul semestrului european.

Cei doi președinți au discutat, de asemenea, despre Strategia Europa 2020 care va ghida în continuare acțiunile UE. În acest context, președintele Comitetului Regiunilor a invitat Comisia să ia în considerare elaborarea unei cărți albe privind coeziunea teritorială în vederea analizării interacțiunilor dintre Agenda teritorială 2020 și Strategia Europa 2020.

Președintele CoR a subliniat, de asemenea, că pe lângă monitorizarea constantă a progreselor înregistrate în ceea ce privește toate inițiativele emblematice ale Strategiei Europa 2020, CoR lucrează deja la o evaluare intermediară a strategiei dintr-o perspectivă locală și regională. Contribuția CoR la această evaluare intermediară va fi prezentată în cadrul următorului summit al orașelor și regiunilor europene, care va avea loc la Atena în perioada 6-7 martie 2014.

Președintele Valcárcel a subliniat cu entuziasm și faptul că anul 2014 va marca cea de a douăzecea aniversare a Comitetului Regiunilor. Evenimentul va oferi o bună ocazie pentru ca această instituție să „analizeze trecutul, să facă un bilanț și să privească spre viitor”. În cadrul sesiunii plenare care marchează cei 20 de ani de existență (din aprilie 2014), vor fi înaintate și prezentate propuneri privind modalitățile de consolidare a rolului instituțional și politic pe care îl va avea CoR după 2015.

Cele șapte asociații locale și regionale au fost reprezentate de:

dl Giorgio Orsoni, prim-vicepreședinte al Consiliului localităților și regiunilor europene (CLRE) și primar al Veneției (Italia),

dl Karl-Heinz Lambertz, președinte al Asociației regiunilor europene de graniță (Association of European Border Regions - AEBR) și șeful guvernului comunității germanofone din Belgia,

dl Jean-Yves Le Drian, președinte al Conferinței regiunilor maritime periferice (Conference of peripheral maritime regions - CPMR), ministrul francez al apărării și al aspectelor legate de veterani și președinte al Consiliului regional din Bretania (PES/FR),

dna Hande Özsan Bozatli, președinte al Adunării regiunilor europene (are) și președinte al Comisiei pentru relațiile cu UE și relațiile internaționale din cadrul Consiliului regional din Istanbul,

dl Daniël Termont, membru al comitetului executiv al EUROCITIES și primarul orașului Gent (Belgia),

dna Françoise Dupuis, președinte al Conferinței adunărilor legislative regionale europene (CALRE) și președinte al Parlamentului regiunii Bruxelles-Capitală,

dl Franco Iacop, președinte al Conferinței regiunilor europene cu competențe legislative (REGLEG).

Persoane de contact:

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Nathalie Vandelle (Comitetul Regiunilor) (+32 2 282 24 99)


Side Bar