Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Gezamenlijk persbericht

Brussel, 6 juni 2013

Samen de crisis te lijf

Vandaag hebben voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso en voorzitter van het Comité van de Regio’s Ramón Luis Valcárcel de belangrijkste economische, sociale en politieke problemen van de Europese Unie besproken. Zij beraadden zich met name op de uitvoering van de afgesproken crisismaatregelen, op extra inspanningen voor groei en werkgelegenheid en op de verdere integratie van de Economische en Monetaire Unie.

Na deze bijeenkomst nodigde voorzitter Barroso de heer Valcárcel en de eerste vicevoorzitter van het Comité van de Regio’s, Mercedes Bresso, alsook vertegenwoordigers van zeven grote verenigingen van lokale en regionale overheden uit voor een werklunch. Beide bijeenkomsten vonden plaats in het kader van de structurele dialoog tussen de Europese Commissie, het Comité van de Regio's en de Europese verenigingen van lokale en regionale overheden. Deze dialoog is bedoeld om de betrekkingen tussen de EU en de vertegenwoordigers van de lokale en regionale overheden te verbeteren.

Voorzitter Barroso zei: “We stellen momenteel alles in het werk om Europa uit de crisis te trekken. Daarbij is het van groot belang dat we mensen weer hoop bieden. We moeten alles op alles blijven zetten om in Europa duurzame groei en werkgelegenheid te creëren door de maatregelen uit te voeren waartoe we samen hebben besloten. En we moeten laten zien dat deze aanpak vrucht afwerpt voor onze werkloze jongeren en onze kmo’s, die krap bij kas zitten. De nieuwe EU-begroting 2014-2020 en de bijbehorende financieringsprogramma's zijn van cruciaal belang. Wij roepen de Raad en het Parlement dan ook op om snel overeenstemming te bereiken over deze begroting, zodat de essentiële investeringen vanaf 2014 hun weg kunnen vinden naar de lidstaten en de regio’s. Dat kan alleen door op alle niveaus samen te werken en daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de regio's en steden.”

Voorzitter Valcárcel benadrukte: “Het is de hoogste tijd om eens goed na te denken over hoe de Europese Unie steden en regio’s kan versterken. Tenslotte staan de decentrale overheden het dichtst bij de burger. Om onze lokale ondernemingen te helpen bij het scheppen van werkgelegenheid en onze jonge burgers hun vertrouwen in eigen kunnen terug te geven, moeten we naar mijn stellige overtuiging de Europese integratie voortzetten en de rol van de regio's in Europa uitbreiden. Het enige antwoord op de crisis is méér Europa."

Barroso en Valcárcel wezen erop dat de komende weken, maanden en jaren cruciaal zijn. Nu zal moeten blijken of de EU de crisis doeltreffend aanpakt door voor groeivriendelijke begrotingsconsolidatie, structurele hervormingen en gerichte investeringen te kiezen en het economisch en begrotingsbeleid veel krachtiger te coördineren door middel van het Europees semester.

De twee voorzitters bespraken ook de Europa 2020-strategie, die de leidraad voor het EU-optreden blijft. De voorzitter van het Comité van de Regio's gaf de Commissie in overweging een witboek over territoriale samenhang samen te stellen om de wisselwerking tussen de territoriale agenda 2020 en de Europa 2020-strategie beter te analyseren.

De voorzitter benadrukte dat het Comité niet alleen voortdurend de uitvoering bijhoudt van de vlaggenschipinitiatieven van Europa 2020, maar ook werkt aan een tussentijdse beoordeling van de strategie uit lokaal en regionaal perspectief. De bijdrage van het Comité aan deze tussentijdse beoordeling wordt gepresenteerd op de volgende Europese Top van Regio's en Steden, die op 6 en 7 maart 2014 wordt gehouden in Athene.

Valcárcel noemde het twintigjarig bestaan van het Comité van de Regio's in 2014 een goede gelegenheid om terug te blikken, de stand van zaken op te maken en zich te oriënteren op de toekomst. Tijdens de zitting die in het teken staat van het twintigjarig bestaan (april 2014), zullen voorstellen worden ingediend die de institutionele en politieke rol van het Comité van de Regio's na 2015 moeten versterken.

De zeven verenigingen van lokale en regionale overheden werden vertegenwoordigd door:

  • de heer Giorgio Orsoni, eerste vicevoorzitter van de Raad der Europese Gemeenten en Regio's (CEMR) en burgemeester van Venetië (Italië),

  • de heer Karl-Heinz Lambertz, voorzitter van de Werkgemeenschap van Europese Grensgebieden (WVEG) en regeringsleider van de Duitstalige Gemeenschap van België,

  • de heer Jean-Yves Le Drian, voorzitter van de Conferentie van perifere en maritieme regio's (CPMR), Frans minister van Defensie en voorzitter van de regioraad van Bretagne (PES/FR),

  • mevrouw Hande Özsan Bozatli, voorzitster van de Vergadering van de Regio's van Europa (AER) en voorzitster van het Comité voor EU-zaken en internationale betrekkingen van de provincieraad van Istanbul,

  • de heer Daniël Termont, lid van het uitvoerend comité van Eurocities en burgemeester van Gent (België),

  • mevrouw Françoise Dupuis, voorzitster van de Conferentie van Europese regionale wetgevende parlementen (CALRE) en voorzitster van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement,

  • de heer Franco Iacop, voorzitter van de Conferentie van de Europese regio's met wetgevende bevoegdheid (REGLEG).

Contact:

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Nathalie Vandelle (Comité van de Regio’s) (+32 2 282 24 99)


Side Bar