Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Kopīgs paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 6. jūnijā

Apvienot spēkus, lai pārvarētu krīzi

Šodien Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu un Reģionu komitejas priekšsēdētājs Ramons Luiss Valkarsels apsprieda galvenos ekonomiskos, sociālos un politiskos uzdevumus Eiropas Savienībā. Tika apspriesta apņēmīga rīcība, īstenojot saskaņotus pasākumus, lai pārvarētu krīzi, intensīvāks darbs izaugsmes un nodarbinātības veicināšanai un virzība uz integrētāku Ekonomikas un monetāro savienību.

Pēc divpusējās abu priekšsēdētāju tikšanās notika Ž. M. Barrozu rīkotas darba pusdienas ar septiņām lielākām vietējo un reģionālo pašvaldību apvienībām un Reģionu komitejas priekšsēdētāju un priekšsēdētāja pirmo vietnieci Mersedesu Bresso. Abas tikšanās ietilpa “strukturālajā dialogā” starp Eiropas Komisiju, Reģionu komiteju un Eiropas vietējo un reģionālo pašvaldību apvienībām, ar kura palīdzību mēģina nostiprināt attiecības starp ES un vietējo un reģionālo pašvaldību pārstāvjiem.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Barrozu sacīja: “Lai gan mēs izmantojam visas iespējas, lai izvestu Eiropu no krīzes, mūsu svarīgākais uzdevums ir dot cerību cilvēkiem. Mums ir jāturpina pielikt visas pūles, lai veidotu ilgtspējīgu izaugsmi un darbavietas Eiropā, īstenojot pasākumus, kurus esam nolēmuši veikt. Turklāt mums jāparāda, ka rīcība izraisa pārmaiņas, kas skar jauniešus, kuri ir bez darba, un mazos un vidējos uzņēmumus, kuri cīnās ar finansiālām grūtībām. Tāpēc izšķiroši svarīgs ir turpmākais ES budžets 2014.–2020. gadam un jaunās ES finansējuma programmas. Mēs aicinām Padomi un Parlamentu ātri vienoties par turpmāko budžetu, lai, sākot no 2014. gada, dalībvalstīs un to reģionos varētu ieplūst tik nozīmīgie ieguldījumi. Mēs gūsim panākumus tikai tad, ja sadarbosimies visos līmeņos. Pilsētas un reģioni ir ļoti svarīgi, īstenojot mūsu kopīgos mērķus.”

R. L. Valkarsels uzsvēra: “Pienācis laiks rosināt nopietni apdomāt, kā Eiropas Savienība varētu nostiprināt pilsētu un reģionu nozīmi un to pārvaldes iestāžu pilnvaras, ar kurām pilsoņi saskaras visvairāk. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka mums jāturpina Eiropas integrācijas process un jāpalielina Eiropas reģionu nozīme, lai palīdzētu vietējiem uzņēmumiem veidot darbavietas un jauniešiem atgūt ticību savām spējām.” “Domāju, ka vienīgā atbilde uz šo krīzi ir “vairāk Eiropas”,” viņš piebilda.

Barrozu un Valkarsels norādīja, ka turpmākās nedēļas, mēneši un gadi būs izšķiroši, lai pierādītu, cik efektīvi ES reaģē uz krīzes situācijām, balstoties uz izaugsmi veicinošu fiskālo konsolidāciju, strukturālām reformām un mērķtiecīgiem ieguldījumiem un izmantojot daudz ciešāku ekonomikas un budžeta politikas koordināciju saistībā ar Eiropas pusgadu.

Abi priekšsēdētāji apsprieda arī stratēģiju “Eiropa 2020”, kas būs ES rīcības pamatā. Šajā sakarā Reģionu komitejas priekšsēdētājs aicināja Komisiju apsvērt iespēju sagatavot Balto grāmatu par teritoriālo kohēziju, lai varētu labāk analizēt mijiedarbību starp Teritoriālās attīstības programmu 2020 un stratēģiju “Eiropa 2020”.

Reģionu komitejas priekšsēdētājs arī uzsvēra, ka līdzās pastāvīgai progresa uzraudzībai attiecībā uz visām stratēģijas “Eiropas 2020” pamatiniciatīvām komiteja jau izstrādā stratēģijas vidusposma novērtējumu no vietējā un reģionālā līmeņa skatpunkta. Ar Reģionu komitejas ieguldījumu šajā vidusposma pārskatā iepazīstinās nākamajā Eiropas pilsētu un reģionu sammitā 2014. gada 6.–7. martā Atēnās.

R. L. Valkarsels arī vēlējās uzsvērt, ka 2014. gadā tiks atzīmēta Reģionu komitejas 20. gadadiena. Tas sniegs lielisku iespēju iestādei “palūkoties atpakaļ, izvērtēt paveikto un iezīmēt turpmāko”. Priekšlikumi par to, kā nostiprināt komitejas institucionālo un politisko nozīmi pēc 2015. gada, tiks iesniegti un ar tiem iepazīstinās plenārsesijā, kurā atzīmēs 20. gadadienu (2014. gada aprīlī).

Septiņas vietējo un reģionālo pašvaldību apvienības pārstāvēja:

Giorgio Orsoni, Eiropas Pašvaldību un reģionu padomes (CEMR) priekšsēdētāja pirmais vietnieks un Venēcijas mērs (Itālija),

Karl-Heinz Lambertz, Eiropas Robežreģionu apvienības (AEBR) priekšsēdētājs un Beļģijas vāciski runājošo iedzīvotāju kopienas valdības vadītājs,

Jean-Yves Le Drian, Perifēro piejūras reģionu konferences (CPMR) priekšsēdētājs, Francijas aizsardzības un veterānu lietu ministrs un Bretaņas reģionālās padomes priekšsēdētājs (PES/FR),

Hande Özsan Bozatli, Eiropas Reģionu asamblejas (ERA) priekšsēdētāja un ES un Stambulas provinces padomes Starptautisko attiecību komitejas priekšsēdētāja,

Daniël Termont, EUROCITIES izpildkomitejas loceklis un Ģentes (Beļģija) mērs,

Françoise Dupuis, Eiropas Reģionālo likumdevēju konferences (CALRE) priekšsēdētāja un Briseles galvaspilsētas reģiona parlamenta priekšsēdētāja,

Franco Iacop, Eiropas Reģionu konferences ar tiesību aktu pieņemšanas pilnvarām (REGLEG) priekšsēdētājs.

Kontaktpersonas:

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Nathalie Vandelle (Reģionu komiteja) (+32 2 282 24 99)


Side Bar