Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Bendras pranešimas spaudai

2013 m. birželio 6 d., Briuselis

Jungiamos pajėgos krizei įveikti

Europos Komisijos pirmininkas José Manuelis Barroso ir Regionų komiteto pirmininkas Ramónas Luisas Valcárcelis šiandien aptarė pagrindinius Europos Sąjungos ekonominius, socialinius ir politikos uždavinius. Buvo svarstomi ryžtingi veiksmai įgyvendinant sutartas priemones krizei įveikti, aktyvesnės pastangos užtikrinti augimą ir darbo vietų kūrimą ir pažanga siekiant geriau integruotos ekonominės ir pinigų sąjungos.

Po dvišalio dviejų pirmininkų susitikimo vyko darbiniai pietūs, kuriuos pirmininkas Barroso surengė septynioms didžiausioms vietos ir regionų valdžios institucijų asociacijoms, Regionų komiteto pirmininkui ir jo pirmajai pavaduotojai Mercedes Bresso. Abu susitikimai vyko kaip Europos Komisijos, Regionų komiteto ir Europos vietos ir regionų valdžios institucijų asociacijų struktūrinio dialogo, kuriuo siekiama stiprinti ES ir vietos bei regionų valdžios institucijų atstovų santykius, dalis.

Komisijos pirmininkas J. M. Barroso sakė: „Nors mes dedame visas pastangas, kad išvestume Europą iš krizės, svarbiausia mūsų užduotis – suteikti žmonėms viltį. Turime toliau visas pastangas skirti tvariam augimui ir darbo vietų kūrimui Europoje užtikrinti, įgyvendindami priemones, kurių nusprendėme imtis. Turime parodyti, kad šie veiksmai atneša naudos mūsų jauniems bedarbiams ir lėšų stokojančioms mažoms ir vidutinėms įmonėms. Todėl 2014–2020 m. ES biudžetas ir jo finansavimo programos yra labai svarbūs. Mes raginame Tarybą ir Parlamentą skubiai susitarti dėl būsimo biudžeto, kad gyvybiškai svarbios investicijos galėtų pradėti plaukti į valstybes nares ir jų regionus jau 2014 m. Tik bendradarbiaudami visais lygmenimis galime pasiekti gerų rezultatų. Regionų ir miestų vaidmuo siekiant bendrų tikslų yra labai svarbus.“

Pirmininkas R. L. Valcárcelis pabrėžė: „Atėjo metas pradėti rimtai apgalvoti, kaip Europos Sąjunga gali iš esmės sustiprinti miestų ir regionų valdžią – valdžią, kuri arčiausiai piliečių. Esu tvirtai įsitikinęs, kad norėdami padėti vietos įmonėms kurti darbo vietas, o mūsų jaunimui – atgauti tikėjimą savo gebėjimais, turime tęsti Europos integraciją ir plėsti Europos regionų vaidmenį.“ „Tikiu, kad vienintelis atsakas į krizę – tai „daugiau Europos“, – pridūrė jis.

Pirmininkas J. M. Barroso ir pirmininkas R. L. Valcárcelis pažymėjo, kad per ateinančias savaites, mėnesius ir metus reikės įrodyti ES augimui palankiu fiskaliniu konsolidavimu, struktūrinėmis reformomis ir tikslingomis investicijomis, taip pat daug geresniu ekonominės ir biudžeto politikos koordinavimu įgyvendinant Europos semestrą paremto atsako į krizę veiksmingumą.

Pirmininkai taip pat aptarė strategiją „Europa 2020“, kuria ES ir toliau vadovausis. Regionų komiteto pirmininkas taip pat paragino Komisiją apsvarstyti galimybę parengti baltąją knygą dėl teritorinės sanglaudos siekiant geriau išanalizuoti 2020 m. teritorinės darbotvarkės ir strategijos „Europa 2020“ sąveiką.

Be to, Regionų komiteto pirmininkas pabrėžė, kad be nuolatinės visų strategijos „Europa 2020“ pavyzdinių iniciatyvų pažangos stebėsenos, Regionų komitetas jau pradėjo laikotarpio vidurio strategijos įvertinimą iš vietos ir regionų perspektyvos. Regionų komiteto indėlis į šią laikotarpio vidurio peržiūrą bus pristatytas kitame Europos miestų ir regionų vadovų susitikime, kuris vyks 2014 m. kovo 6–7 d. Atėnuose.

Pirmininkas R. L. Valcárcelis taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad 2014 m. bus minimos Regionų komiteto 20-osios metinės. Tai bus gera proga institucijai „atsigręžti atgal, įvertinti, kas padaryta ir pažvelgti į ateitį“. Pasiūlymai kaip stiprinti Regionų komiteto institucinį ir politinį vaidmenį po 2015 m. bus pateikti ir pristatyti 20-mečio paminėjimo plenarinėje sesijoje (2014 m. balandžio mėn.).

Septynioms vietos ir regionų asociacijoms atstovavo:

– Giorgio Orsoni – Europos municipalitetų ir regionų tarybos pirmasis pirmininko pavaduotojas ir Venecijos (Italija) meras,

– Karl-Heinz Lambertz – Europos pasienio regionų asociacijos (EPRA) pirmininkas ir Belgijos vokiškai kalbančios bendruomenės vyriausybės vadovas,

– Jean-Yves Le Drian – Periferinių jūrų regionų konferencijos (CPMR) pirmininkas, Prancūzijos gynybos ir veteranų reikalų ministras ir Bretanės (Prancūzija) regiono tarybos pirmininkas,

– Hande Özsan Bozatli – Europos regionų asamblėjos (AER) pirmininkė ir Stambulo provincijos tarybos ES ir tarptautinių santykių komiteto pirmininkė,

– Daniël Termont – EUROCITIES vykdomojo komiteto narys ir Gento miesto (Belgija) meras,

– Françoise Dupuis – Europos regioninių teisėkūros asamblėjų konferencijos (CALRE) pirmininkė ir Briuselio regiono parlamento pirmininkė,

– Franco Iacop – Teisėkūros galią turinčių Europos regionų konferencijos (REGLEG) pirmininkas.

Asmenys ryšiams:

Jens Mester, tel. +32 2 296 39 73

Nathalie Vandelle (Regionų komitetas), tel. +32 2 282 24 99


Side Bar