Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Yhteinen lehdistötiedote

Bryssel 6. kesäkuuta 2013

Ratkaistaan kriisi yhteisvoimin

Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso ja alueiden komitean (AK) puheenjohtaja Ramón Luis Valcárcel ovat tänään keskustelleet Euroopan unionin tärkeimmistä taloudellisista, sosiaalisista ja poliittisista haasteista. Keskustelussa keskityttiin etenkin yhdessä sovittujen kriisinratkaisutoimien määrätietoiseen toteuttamiseen, kasvua ja työllisyyttä edistävien pyrkimysten tehostamiseen ja etenemiseen kohti entistä syvempää ja yhtenäisempää talous- ja rahaliittoa.

Puheenjohtajien kahdenkeskistä tapaamista seurasi puheenjohtaja Barroson isännöimä työlounas, johon osallistui seitsemän merkittävän alueellisen järjestön edustajia sekä alueiden komitean puheenjohtaja Valcárcel ja ensimmäinen varapuheenjohtaja Mercedes Bresso. Molemmat tapaamiset liittyivät Euroopan komission, AK:n ja alue- ja paikallisviranomaisten eurooppalaisten järjestöjen rakenteelliseen vuoropuheluun, jolla pyritään vahvistamaan EU:n ja alue- ja paikallisviranomaisten edustajien suhteita.

”Vaikka teemme kaikkemme saadaksemme Euroopan selviytymään kriisistä, tärkein tehtävämme on kuitenkin antaa ihmisille toivoa”, komission puheenjohtaja Barroso totesi. Hänen mukaansa voimat on edelleen suunnattava kestävän kasvun ja työpaikkojen luomiseen ja sovittujen toimenpiteiden toteuttamiseen. Lisäksi on osoitettava, että toimilla on vaikutusta työttömien nuorten ja rahavaikeuksissa olevien pk-yritysten kannalta. EU:n vuosien 2014–2020 talousarvio ja sen rahoitusohjelmat ovat tässä yhteydessä ratkaisevan tärkeitä. ”Neuvoston ja parlamentin olisi päästävä pikaisesti yhteisymmärrykseen talousarviosta, jotta elintärkeät investoinnit alkaisivat virrata jäsenvaltioihin ja niiden alueille vuodesta 2014 lähtien. Onnistuminen edellyttää yhteistyötä kaikilla tasoilla, ja alueilla ja kunnilla on yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa keskeinen rooli”, Barroso sanoi.

Puheenjohtaja Valcárcel korosti, että on tullut aika ryhtyä pohtimaan toden teolla, kuinka Euroopan unioni voisi aidosti vahvistaa alueiden ja kuntien ja siten niiden viranomaisten valtuuksia, jotka ovat kaikkein lähimpänä kansalaisia. Valcárcel totesi olevansa vakuuttunut siitä, että Euroopan yhdentymisprosessin jatkaminen ja alueiden roolin laajentaminen auttaa paikallisia yrityksiä luomaan työpaikkoja ja palauttaa nuorten kansalaisten uskon omiin mahdollisuuksiinsa. Hän lisäsi vielä uskovansa, että kriisi voidaan ratkaista ainoastaan tiivistämällä EU-yhteistyötä.

Puheenjohtajat Barroso ja Valcárcel totesivat tulevien viikkojen, kuukausien ja vuosien olevan ratkaisevan tärkeitä EU:n kriisitoimien tehokkuuden osoittamisessa. Kriisitoimet perustuvat kasvua edistävään julkisen talouden vakauttamiseen, rakenneuudistuksiin ja kohdennettuihin investointeihin, ja niitä tuetaan talouspolitiikan eurooppalaiseen ohjausjaksoon liittyvällä entistä tehokkaammalla talous- ja finanssipolitiikan koordinoinnilla.

Puheenjohtajat keskustelivat myös Eurooppa 2020 -strategiasta, joka ohjaa jatkossakin EU:n toimintaa. Tässä yhteydessä alueiden komitean puheenjohtaja pyysi komissiota harkitsemaan valkoisen kirjan laatimista alueellisesta koheesiosta. Asiakirjassa voitaisiin analysoida alueellisen toimintaohjelman 2020 ja Eurooppa 2020 -strategian yhteyksiä.

AK:n puheenjohtaja korosti komitean seuraavan jatkuvasti edistymistä Eurooppa 2020 ‑strategian lippulaivahankkeiden toteuttamisessa ja valmistelevan jo tässä vaiheessa strategian väliarviointia alue- ja paikallistason näkökulmasta. AK:n panos väliarviointiin esitetään seuraavassa Euroopan alueiden ja kuntien huippukokouksessa, joka järjestetään Ateenassa 6.–7. maaliskuuta 2014.

Puheenjohtaja Valcárcel totesi, että vuosi 2014 on alueiden komitean 20. toimintavuosi. Juhlavuosi tarjoaa komitealle erinomaisen tilaisuuden luoda katsauksen menneeseen, arvioida tilannetta ja kääntää katseen tulevaan. Huhtikuussa 2014 pidettävässä juhlatäysistunnossa käsitellään ehdotuksia siitä, kuinka AK:n institutionaalista ja poliittista roolia voitaisiin vahvistaa vuoden 2015 jälkeen.

Työlounaalla olivat mukana seuraavat seitsemän merkittävän alueellisen järjestön edustajat:

Giorgio Orsoni, Euroopan kuntien ja alueiden neuvoston (CEMR) ensimmäinen varapuheenjohtaja ja Venetsian pormestari

Karl-Heinz Lambertz, Euroopan raja-alueiden liiton (AEBR) puheenjohtaja ja Belgian saksankielisen yhteisön pääministeri

Jean-Yves Le Drian, Euroopan perifeeristen merellisten alueiden liiton (CPMR) puheenjohtaja, Ranskan puolustusministeri ja Bretagnen aluevaltuuston puheenjohtaja (FR, PSE)

– Hande Özsan Bozatli, Euroopan alueiden liiton (AER) puheenjohtaja ja Istanbulin lääninvaltuuston EU- ja kansainvälisten asioiden komitean puheenjohtaja

Daniël Termont, EUROCITIES-järjestön hallituksen jäsen ja Gentin kunnanjohtaja

Françoise Dupuis, Euroopan alueiden lainsäädäntävaltaa käyttävien edustajistojen konferenssin (CALRE) puheenjohtaja ja Brysselin pääkaupunkialueen parlamentin puhemies

Franco Iacop, lainsäädäntävaltaa käyttävien Euroopan alueiden konferenssin puheenjohtaja.

Yhteyshenkilöt:

Jens Mester (+32-2) 296 39 73

Nathalie Vandelle (alueiden komitea) (+32-2) 282 24 99


Side Bar