Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκη Επιτροπη

Koino ανακοινωθen τyπου

Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2013

Η συνένωση των δυνάμεων για την αντιμετώπιση της κρίσης

Σήμερα, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. José Manuel Barroso, και ο Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών, κ. Ramón Luis Valcárcel, συζήτησαν τις κυριότερες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο επίκεντρο των συζητήσεων ήταν η αποφασιστική δράση για την εφαρμογή των συμφωνηθέντων μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης, η επιτάχυνση των προσπαθειών που καταβάλλονται για την ανάπτυξη και την απασχόληση, και η επίτευξη προόδου προς την κατεύθυνση της πληρέστερης ολοκληρωμένης οικονομικής και νομισματικής Ένωσης.

Την διμερή σύσκεψη μεταξύ των δύο προέδρων ακολούθησε γεύμα εργασίας που διοργάνωσε ο Πρόεδρος Barroso με επτά κύριες τοπικές και περιφερειακές ενώσεις και τον Πρόεδρο και την πρώτη Αντιπρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ), Mercedes Bresso. Και οι δύο συνεδριάσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του «διαρθρωτικού διαλόγου» μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) και των ευρωπαϊκών ενώσεων τοπικών και περιφερειακών αρχών, με σκοπό την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και των εκπροσώπων των τοπικών και περιφερειακών αρχών.

Ο Πρόεδρος Barroso δήλωσε: «Ενώ καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να βγάλουμε την Ευρώπη από την κρίση, το σημαντικότερο καθήκον μας είναι να δίνουμε ελπίδες στους ανθρώπους. Πρέπει να συνεχίσουμε να κατευθύνουμε όλες τις προσπάθειές μας στη δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης και θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, εφαρμόζοντας τα μέτρα που αποφασίσαμε να λάβουμε. Και πρέπει να δείξουμε ότι η δράση είναι που κάνει τη διαφορά για τους άνεργους νέους και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες. Σε αυτό το πλαίσιο ο μελλοντικός προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 και τα χρηματοδοτικά της προγράμματα είναι καίριας σημασίας. Καλούμε το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να εγκρίνει σύντομα τον μελλοντικό προϋπολογισμό, ώστε να αρχίσουν να εισρέουν ζωτικές επενδύσεις προς τα κράτη μέλη και τις περιφέρειές τους από το 2014. Θα επιτύχουμε μόνον αν συνεργασθούμε σε όλα τα επίπεδα. Ο ρόλος των περιφερειών και των πόλεων είναι το κλειδί για την επίτευξη των κοινών μας στόχων»

Ο Πρόεδρος, κ. Valcárcel, υπογράμμισε ότι: «Έχει έρθει η στιγμή να προβληματισθούμε σοβαρά σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί πραγματικά να ενισχύσει την εξουσία των πόλεων και των περιφερειών, δηλαδή των αρχών που είναι πιο κοντά στους πολίτες. Είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι, προκειμένου να βοηθηθούν οι τοπικές μας επιχειρήσεις για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και οι νέοι συμπολίτες μας να ανακτήσουν εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους, πρέπει να συνεχίσουμε τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και να διευρύνουμε τον ρόλο των περιφερειών της Ευρώπης. Πιστεύω ότι η μόνη απάντηση στην κρίση είναι αυτή: «Περισσότερη Ευρώπη», πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος κ. Barroso και ο Πρόεδρος κ. Valcárcel, επεσήμαναν ότι οι επόμενες εβδομάδες, μήνες και έτη θα είναι καθοριστικής σημασίας για να αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα της αντίδρασης της ΕΕ στις κρίσεις, που θα βασίζεται στην φιλική προς την ανάπτυξη δημοσιονομική εξυγίανση, στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και σε στοχοθετημένες επενδύσεις και θα υποστηρίζεται από έναν πολύ σθεναρότερο συντονισμό των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Οι δύο Πρόεδροι συζήτησαν επίσης τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» η οποία θα εξακολουθήσει να καθοδηγεί τις ενέργειες της ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών κάλεσε την Επιτροπή να εξετάσει την εκπόνηση Λευκής Βίβλου για την εδαφική συνοχή, με σκοπό την καλύτερη ανάλυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ της «Εδαφικής ατζέντας 2020» και της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Ο Πρόεδρος της ΕτΠ τόνισε επίσης ότι εκτός από τη διαρκή παρακολούθηση της προόδου που επιτυγχάνεται σε όλες τις εμβληματικές πρωτοβουλίες «Ευρώπη 2020», η ΕτΠ έχει ήδη αρχίσει μια ενδιάμεση αξιολόγηση της στρατηγικής από τοπική και περιφερειακή προοπτική. Η συμβολή της ΕτΠ στην παρούσα ενδιάμεση επανεξέταση θα παρουσιαστεί στην προσεχή σύνοδο κορυφής των ευρωπαϊκών πόλεων και περιφερειών — που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 6 και 7 Μαρτίου 2014.

Ο Πρόεδρος, κ. Valcárcel, θέλησε επίσης να επισημάνει ότι το 2014 θα αποτελέσει την 20ή επέτειο της Επιτροπής των Περιφερειών. Αυτό θα προσφέρει μια καλή ευκαιρία για το όργανο να «εξετάσει τα πεπραγμένα, να εκτιμήσει την παρούσα κατάσταση και να στραφεί προς το μέλλον». Προτάσεις σχετικά με το πώς θα ενισχυθεί ο θεσμικός και πολιτικός ρόλος της ΕτΠ μετά το 2015 θα υποβληθούν και θα παρουσιαστούν στη σύνοδο ολομέλειας που θα πραγματοποιηθεί με την ευκαιρία των 20 ετών (Απρίλιος 2014).

Οι επτά τοπικές και περιφερειακές ενώσεις εκπροσωπήθηκαν από:

– Τον κ. Giorgio Orsoni, 1ο αντιπρόεδρο του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (CEMR) και δήμαρχο της Βενετίας (Ιταλία),

– τον κ. Karl-Heinz Lambertz, πρόεδρο του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Συνοριακών Περιφερειών (ARFE) και επικεφαλής της κυβέρνησης της γερμανόφωνης κοινότητας του Βελγίου,

– τον κ. Jean-Yves Le Drian, Πρόεδρο της Διάσκεψης Περιφερειακών Παράκτιων Περιοχών της Ευρώπης (CPMR), υπουργό άμυνας και θεμάτων παλαιών πολεμιστών της Γαλλίας και πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου της Βρετάνης (PES /FR),

– την κα Hande Özsan Bozatli, πρόεδρο της Συνέλευσης των Περιφερειών της Ευρώπης (AER) και πρόεδρο της Επιτροπής Σχέσεων με ΕΕ και Διεθνών Σχέσεων του επαρχιακού συμβουλίου της Κωνσταντινούπολης,

τον κ. Daniël Termont, EUROCITIES, μέλος της εκτελεστικής επιτροπής, και δήμαρχο της Γάνδης (Βέλγιο),

– την κα Françoise Dupuis, πρόεδρο της Διάσκεψης των Περιφερειακών Νομοθετικών Συνελεύσεων της Ευρώπης (CALRE) και πρόεδρο του Κοινοβουλίου της ευρύτερης περιφέρειας των Βρυξελλών, και

τον κ. Franco Iacop, πρόεδρο της Διάσκεψης ευρωπαϊκών περιφερειών με νομοθετική αρμοδιότητα (REGLEG).

Υπεύθυνοι :

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Nathalie Vandelle (Επιτροπή των Περιφερειών) (+32 2 282 24 99)


Side Bar