Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Fælles pressemeddelelse

Bruxelles, den 6. juni 2013

Kræfterne forenes for at overvinde krisen

I dag drøftede Europa-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, og Regionsudvalgets formand, Ramón Luis Valcárcel, de vigtigste økonomiske, sociale og politiske udfordringer for Den Europæiske Union. I centrum for drøftelserne var nødvendigheden af at gøre en beslutsom indsats for at gennemføre vedtagne foranstaltninger med henblik på at overvinde krisen, en styrket indsats for vækst og beskæftigelse og fremskridt i retning af en mere integreret økonomisk og monetær union.

Det bilaterale møde mellem de to formænd blev fulgt op af en arbejdsfrokost med José Manuel Barroso som vært og med deltagelse af syv store lokale og regionale sammenslutninger samt Regionsudvalgets formand og første næstformand, Mercedes Bresso. Begge møder fandt sted inden for rammerne af den "strukturerede dialog" mellem Europa-Kommissionen, Regionsudvalget og europæiske sammenslutninger af lokale og regionale myndigheder, som har til formål at styrke forbindelserne mellem EU og repræsentanter for lokale og regionale myndigheder.

Formand José Manuel Barroso udtalte: "Selv om vi trækker i alle snore for at bevæge Europa ud af krisen, består vores vigtigste opgave i at give nyt håb til mennesker. Vi må fortsætte med at koncentrere alle vore bestræbelser om at skabe bæredygtig vækst og nye arbejdspladser i Europa og gennemføre de foranstaltninger, vi allerede har truffet afgørelse om. Og vi skal vise, at vores indsats gør en forskel for vores unge ledige og økonomisk trængte små og mellemstore virksomheder. I denne sammenhæng er det kommende EU-budget 2014-2020 og dets finansieringsprogrammer af overordentlig stor betydning. Vi opfordrer Rådet og Parlamentet til hurtigt at nå til enighed om det fremtidige budget, så der fra og med 2014 kan flyde vitale investeringer til medlemsstaterne og deres regioner. Vi vil kun opnå gode resultater, hvis vi samarbejder på alle niveauer. Regionernes og byernes rolle er nøglen til realisering af vores fælles mål."

Formand Valcárcel understregede, at "tiden er kommet til alvorligt at overveje, hvordan Den Europæiske Union kan gøre byerne og regionerne, der er de myndigheder, der er tættest på borgerne, stærkere. Jeg er fuldstændig overbevist om, at for at hjælpe lokale virksomheder med at skabe nye arbejdspladser, der kan give vore unge mennesker ny tro på fremtiden, må vi fortsætte integrationen i Europa og udvide regionernes rolle. Det eneste svar på den krise er efter min mening "mere Europa"".

José Manuel Barroso og Ramón Luis Valcárcel påpegede, at de kommende uger, måneder og år bliver afgørende for at dokumentere effektiviteten af EU’s kriseindsats, der bygger på en vækstfremmende finanspolitisk konsolidering, strukturelle reformer og målrettede investeringer og understøttes af en langt stærkere samordning af de økonomiske politikker og budgetpolitikkerne inden for rammerne af det europæiske semester.

De to formænd drøftede også Europa 2020-strategien, som fortsat vil være ledetråden for EU’s indsats. I denne sammenhæng opfordrede Regionsudvalgets formand Kommissionen til at overveje en hvidbog om territorial samhørighed for bedre at analysere samspillet mellem den territoriale dagsorden 2020 og Europa 2020-strategien.

Regionsudvalgets formand understregede også, at ud over løbende at overvåge de fremskridt, der gøres med alle Europa 2020-strategiens flagskibsinitiativer, arbejder Regionsudvalget allerede på en midtvejsevaluering af strategien ud fra et lokalt og regionalt perspektiv. Regionsudvalgets bidrag til denne midtvejsevaluering vil blive forelagt på det næste topmøde for europæiske byer og regioner i Athen den 6.-7. marts 2014.

Ramón Luis Valcárcel fremhævede desuden, at 2014 markerer 20-årsdagen for Regionsudvalgets oprettelse. Dette vil give udvalget en god lejlighed til at "se tilbage, gøre status og se frem". Forslag til, hvordan man kan styrke Regionsudvalgets institutionelle og politiske rolle efter 2015, vil blive fremlagt på det plenarmøde, som markerer 20-årsdagen (april 2014).

De syv lokale og regionale sammenslutninger var repræsenteret ved:

– Giorgio Orsoni, første næstformand i De Europæiske Kommuners og Regioners Råd (CEMR) og borgmester i Venedig (Italien)

– Karl-Heinz Lambertz, formand i De Europæiske Grænseregioners Arbejdsfællesskab (AGEG) og regeringschef fra det tyske sprogfællesskab i Belgien

– Jean-Yves Le Drian, formand for Konferencen af Perifere Kystregioner (CPMR), fransk Forsvarsminister og minister for veterananliggender og formand for regionalrådet i Bretagne (PSE/FR)

– Hande Özsan Bozatli, formand for Forsamlingen af Regioner i Europa (AER) og formand for udvalget for EU og internationale forbindelser i Istanbuls provinsråd

– Daniël Termont, EUROCITIES, medlem af forretningsudvalget og borgmester i Gent (Belgien),

– Françoise Dupuis, formand for Konferencen af Europæiske Regionale Lovgivende Forsamlinger (CALRE) og formand for Parlamentet i regionen Bruxelles-Capitale

– Franco Iacop, formand for Konferencen af Europæiske Regioner med Lovgivningsbeføjelser (REGLEG).

Kontaktpersoner:

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Nathalie Vandelle (Regionsudvalget) (+32 2 282 24 99)


Side Bar