Navigation path

Left navigation

Additional tools

Společnými silami překonat krizi

European Commission - IP/13/506   06/06/2013

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI EL ET HU LT LV MT PL SK SL BG RO

Evropská komise

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Společná tisková zpráva

Brusel 6. června 2013

Společnými silami překonat krizi

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso a předseda Výboru regionů Ramón Luis Valcárcel dnes jednali o hlavních hospodářských, sociálních a politických výzvách Evropské unie. Hovořilo se především o nutnosti provádět dohodnutá protikrizová opatření důsledným způsobem, zintenzivnit úsilí v oblasti růstu a zaměstnanosti a podniknout další kroky k prohloubení integrace hospodářské a měnové unie.

Po dvoustranném setkání obou předsedů se uskutečnil pracovní oběd, který pořádal předseda Komise José Manuel Barroso a jehož se zúčastnili představitelé sedmi hlavních místních a regionálních sdružení, předseda Výboru regionů a jeho první místopředsedkyně Mercedes Bresso. Obě schůzky se konaly v rámci tzv. „strukturovaného dialogu“ mezi Evropskou komisí, Výborem regionů a evropskými sdruženími místních a regionálních orgánů. Cílem tohoto dialogu je posílit vztahy mezi EU a zástupci místních a regionálních orgánů.

Předseda Komise José Manuel Barroso prohlásil: „Snažíme se dělat vše, co je v našich silách, abychom dostali Evropu z krize. Naším hlavním úkolem zůstává dát lidem naději. Veškeré naše úsilí musí i nadále směřovat do tvorby udržitelného růstu a pracovních míst v Evropě a realizace opatření, na kterých jsme se dohodli. Stejně tak musíme zajistit, aby tato opatření skutečně pomohla nezaměstnaným mladým lidem a také malým a středním podnikům, jejichž rozvoj brzdí nedostatek finančních prostředků. V této souvislosti je nesmírně důležitý budoucí rozpočet Unie na období 2014–2020 a programy financování. Vyzýváme Radu a Parlament, aby se na podobě budoucího rozpočtu urychleně dohodly a umožnily tak příliv důležitých investic do členských států a jejich regionů od roku 2014. Uspět můžeme jen tehdy, bude-li naše spolupráce probíhat na všech úrovních. V dosažení našeho společného cíle hrají města a regiony klíčovou úlohu.“

Předseda Valcárcel v této souvislosti zdůraznil: „Nastal čas se vážně zamyslet nad tím, jak může Evropská unie reálně posílit vliv měst a regionů. Vždyť právě jejich samosprávy jsou občanům nejblíže. Jsem plně přesvědčen, že chceme-li podnítit místní podniky, aby vytvářely nová pracovní místa, a pomoci mladým lidem, aby si začali znovu profesně věřit, musíme pokračovat v procesu evropské integrace a zvýšit úlohu evropských regionů.“ K tomu dodal: „Domnívám se, že jedinou odpovědí na krizi je „více Evropy“.“

Předseda Barroso a předseda Valcárcel zdůraznili, že v příštích týdnech, měsících a letech bude zásadní prokázat, že reakce EU na krizi skutečně funguje. Tato reakce spočívá ve fiskální konsolidaci podporující růst, strukturálních reformách a cílených investicích a je podpořena hlubší koordinací hospodářských a rozpočtových politik v rámci evropského semestru.

Oba předsedové také projednávali strategii Evropa 2020, která bude i nadále udávat směr aktivitám EU. V této souvislosti předseda Výboru regionů vyzval Komisi, aby zvážila přípravu bílé knihy o územní soudržnosti, díky níž by bylo možné lépe analyzovat, jak na sebe vzájemně působí Územní agenda 2020 a strategie Evropa 2020.

Předseda Výboru regionů také zdůraznil, že kromě neustálého sledování pokroku všech stěžejních iniciativ strategie Evropa 2020, Výbor již pracuje na posouzení strategie v polovině období z místní a regionální perspektivy. Tato část hodnocení v polovině období bude předložena na příštím summitu evropských měst a regionů, který se bude konat v Aténách ve dnech 6.–7. března 2014.

Na závěr předseda Valcárcel zdůraznil, že v roce 2014 si připomeneme 20. výročí vzniku Výboru regionů. Pro Výbor to bude vhodná příležitost „se ohlédnout zpět, bilancovat a zamyslet se nad budoucím vývojem“. Návrhy, jak posílit institucionální a politickou úlohu Výboru regionů od roku 2015, budou předloženy na plenárním zasedání k 20. výročí Výboru (duben 2014).

Sedm místních a regionálních sdružení zastupovali:

– Giorgio Orsoni, první místopředseda Rady evropských obcí a regionů (CEMR) a starosta Benátek (Itálie)

– Karl-Heinz Lambertz, předseda Asociace evropských příhraničních regionů (AEBR) a předseda vlády německy mluvícího společenství Belgie

– Jean-Yves Le Drian, předseda Konference okrajových přímořských regionů (CPMR), francouzský ministr obrany a záležitostí veteránů a předseda regionální rady Bretaně (PES/FR)

– Hande Özsan Bozatli, předsedkyně Shromáždění evropských regionů (AER) a předsedkyně výboru vztahů s EU a mezinárodních vztahů Rady Istanbulské provincie

– Daniël Termont, člen výkonného výboru EUROCITIES, starosta Gentu (Belgie)

– Françoise Dupuis, předsedkyně Konference evropských regionálních zákonodárných shromáždění (CALRE) a předsedkyně parlamentu belgického regionu Brusel-hlavní město

– Franco Iacop, předseda Konference evropských regionů se zákonodárnou pravomocí (REGLEG).

Kontaktní osoby:

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Nathalie Vandelle (Výbor regionů) (+32 2 282 24 99)


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website