Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Společná tisková zpráva

Brusel 6. června 2013

Společnými silami překonat krizi

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso a předseda Výboru regionů Ramón Luis Valcárcel dnes jednali o hlavních hospodářských, sociálních a politických výzvách Evropské unie. Hovořilo se především o nutnosti provádět dohodnutá protikrizová opatření důsledným způsobem, zintenzivnit úsilí v oblasti růstu a zaměstnanosti a podniknout další kroky k prohloubení integrace hospodářské a měnové unie.

Po dvoustranném setkání obou předsedů se uskutečnil pracovní oběd, který pořádal předseda Komise José Manuel Barroso a jehož se zúčastnili představitelé sedmi hlavních místních a regionálních sdružení, předseda Výboru regionů a jeho první místopředsedkyně Mercedes Bresso. Obě schůzky se konaly v rámci tzv. „strukturovaného dialogu“ mezi Evropskou komisí, Výborem regionů a evropskými sdruženími místních a regionálních orgánů. Cílem tohoto dialogu je posílit vztahy mezi EU a zástupci místních a regionálních orgánů.

Předseda Komise José Manuel Barroso prohlásil: „Snažíme se dělat vše, co je v našich silách, abychom dostali Evropu z krize. Naším hlavním úkolem zůstává dát lidem naději. Veškeré naše úsilí musí i nadále směřovat do tvorby udržitelného růstu a pracovních míst v Evropě a realizace opatření, na kterých jsme se dohodli. Stejně tak musíme zajistit, aby tato opatření skutečně pomohla nezaměstnaným mladým lidem a také malým a středním podnikům, jejichž rozvoj brzdí nedostatek finančních prostředků. V této souvislosti je nesmírně důležitý budoucí rozpočet Unie na období 2014–2020 a programy financování. Vyzýváme Radu a Parlament, aby se na podobě budoucího rozpočtu urychleně dohodly a umožnily tak příliv důležitých investic do členských států a jejich regionů od roku 2014. Uspět můžeme jen tehdy, bude-li naše spolupráce probíhat na všech úrovních. V dosažení našeho společného cíle hrají města a regiony klíčovou úlohu.“

Předseda Valcárcel v této souvislosti zdůraznil: „Nastal čas se vážně zamyslet nad tím, jak může Evropská unie reálně posílit vliv měst a regionů. Vždyť právě jejich samosprávy jsou občanům nejblíže. Jsem plně přesvědčen, že chceme-li podnítit místní podniky, aby vytvářely nová pracovní místa, a pomoci mladým lidem, aby si začali znovu profesně věřit, musíme pokračovat v procesu evropské integrace a zvýšit úlohu evropských regionů.“ K tomu dodal: „Domnívám se, že jedinou odpovědí na krizi je „více Evropy“.“

Předseda Barroso a předseda Valcárcel zdůraznili, že v příštích týdnech, měsících a letech bude zásadní prokázat, že reakce EU na krizi skutečně funguje. Tato reakce spočívá ve fiskální konsolidaci podporující růst, strukturálních reformách a cílených investicích a je podpořena hlubší koordinací hospodářských a rozpočtových politik v rámci evropského semestru.

Oba předsedové také projednávali strategii Evropa 2020, která bude i nadále udávat směr aktivitám EU. V této souvislosti předseda Výboru regionů vyzval Komisi, aby zvážila přípravu bílé knihy o územní soudržnosti, díky níž by bylo možné lépe analyzovat, jak na sebe vzájemně působí Územní agenda 2020 a strategie Evropa 2020.

Předseda Výboru regionů také zdůraznil, že kromě neustálého sledování pokroku všech stěžejních iniciativ strategie Evropa 2020, Výbor již pracuje na posouzení strategie v polovině období z místní a regionální perspektivy. Tato část hodnocení v polovině období bude předložena na příštím summitu evropských měst a regionů, který se bude konat v Aténách ve dnech 6.–7. března 2014.

Na závěr předseda Valcárcel zdůraznil, že v roce 2014 si připomeneme 20. výročí vzniku Výboru regionů. Pro Výbor to bude vhodná příležitost „se ohlédnout zpět, bilancovat a zamyslet se nad budoucím vývojem“. Návrhy, jak posílit institucionální a politickou úlohu Výboru regionů od roku 2015, budou předloženy na plenárním zasedání k 20. výročí Výboru (duben 2014).

Sedm místních a regionálních sdružení zastupovali:

– Giorgio Orsoni, první místopředseda Rady evropských obcí a regionů (CEMR) a starosta Benátek (Itálie)

– Karl-Heinz Lambertz, předseda Asociace evropských příhraničních regionů (AEBR) a předseda vlády německy mluvícího společenství Belgie

– Jean-Yves Le Drian, předseda Konference okrajových přímořských regionů (CPMR), francouzský ministr obrany a záležitostí veteránů a předseda regionální rady Bretaně (PES/FR)

– Hande Özsan Bozatli, předsedkyně Shromáždění evropských regionů (AER) a předsedkyně výboru vztahů s EU a mezinárodních vztahů Rady Istanbulské provincie

– Daniël Termont, člen výkonného výboru EUROCITIES, starosta Gentu (Belgie)

– Françoise Dupuis, předsedkyně Konference evropských regionálních zákonodárných shromáždění (CALRE) a předsedkyně parlamentu belgického regionu Brusel-hlavní město

– Franco Iacop, předseda Konference evropských regionů se zákonodárnou pravomocí (REGLEG).

Kontaktní osoby:

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Nathalie Vandelle (Výbor regionů) (+32 2 282 24 99)


Side Bar