Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съвместно съобщение за медиите

Брюксел, 6 юни 2013 г.

Да преодолеем кризата с общи усилия

Днес председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу и председателят на Комитета на регионите Рамон Луис Валкарсел обсъдиха основните икономически, социални и политически предизвикателства пред Европейския съюз. В центъра на дискусията бяха решителните действия за изпълнение на договорените мерки за преодоляване на кризата, полагането на повече усилия за растеж и заетост и по-нататъшното задълбочаване на икономическия и паричен съюз.

Срещата между двамата председатели бе последвана от работен обяд, чийто домакин бе председателят Барозу. В него взеха участие седем големи асоциации на местни и регионални органи, председателят на Комитета на регионите и неговият първи заместник — Мерчедес Бресо. И двете срещи се проведоха в рамките на „структурирания диалог“ между Европейската комисия, Комитета на регионите и европейските асоциации на местни и регионални органи. Целта е укрепване на връзките между ЕС и представителите на местните и регионалните власти.

Председателят Барозу заяви: „Докато отстраняваме препятствията пред излизането на Европа от кризата, нашата най-важна задача е да дадем надежда на хората. Трябва да продължим да работим активно за създаване на устойчив растеж и работни места в Европа и за изпълнение на договорените мерки. Нужно е да покажем, че действията имат полза за нашите безработни млади хора и за нашите страдащи от недостиг на средства малки и средни предприятия. В този контекст бъдещият бюджет на ЕС за 2014-2020 г. и неговите програми за финансиране са изключително важни. Призоваваме Съвета и Парламента бързо да постигнат съгласие по бъдещия бюджет, така че от 2014 г. жизненоважните инвестиции да потекат към страните членки и техните региони. Ще успеем само ако си сътрудничим на всички равнища. Регионите и градовете играят ключова роля за постигането на нашите общи цели“.

Председателят Валкарсел акцентира върху следното: „Настъпи време да обмислим сериозно начини, по които Европейският съюз може действително да засили правомощията на градовете и регионите, чиито администрации са най-близо до гражданите. Напълно съм убеден, че за да помогнем на предприятията да създават работни места и на нашите млади граждани — да възвърнат вярата си в своите способности, трябва да продължим процеса на европейска интеграция и да засилим ролята на европейските региони.“ „Смятам, че единственият отговор на тази криза е „Повече Европа“, добави той.

Председателите Барозу и Валкарсел изтъкнаха, че следващите седмици, месеци и години ще бъдат решаващи за доказване на ефективността на реакцията на кризата от страна на ЕС, основана на благоприятна за растежа фискална консолидация, структурни реформи и целенасочени инвестиции и подкрепена от много по-силна координация на икономическите и бюджетни политики в контекста на европейския семестър.

Председателите на Европейската комисия и Комитета на регионите обсъдиха и стратегията „Европа 2020“, която ще продължи да определя насоката на действията на ЕС. В този контекст председателят на Комитета на регионите прикани Комисията да обмисли подготовката на бяла книга относно териториалното сближаване, за да се анализира по-добре взаимодействието между Териториалната програма до 2020 г. и стратегията „Европа 2020“.

Председателят на Комитета на регионите подчерта, че освен че постоянно наблюдава напредъка по всички основни инициативи от „Европа 2020“, Комитетът на регионите вече работи и по средносрочна оценка на стратегията от местна и регионална гледна точка. Приносът на Комитета на регионите към този средносрочен преглед ще бъде представен на следващата среща на високо равнище на европейските градове и региони, която ще се проведе в Атина на 6-7 март 2014 г.

Председателят Валкарсел също така изтъкна, че през 2014 г. ще бъде отбелязана 20-та годишнина на Комитета на регионите. Това ще бъде добра възможност за институцията да „погледне в миналото, да направи равносметка и да отправи взор към бъдещето“. На пленарната сесия в чест на 20-та годишнина на Комитета на регионите (април 2014 г.) ще бъдат представени предложения за укрепване на неговата институционална и политическа роля след 2015 г.

Седемте асоциации на местни и регионални органи бяха представени от:

– Джорджо Орсони, първи заместник-председател на Съвета на европейските общини и региони (CEMR) и кмет на Венеция, Италия;

– Карл-Хайнц Ламберц, председател на Асоциацията на европейските гранични региони (AEBR) и ръководител на правителството на немскоговорящата общност в Белгия;

– Жан-Ив Льо Дриан, председател на Конференцията на периферните морски райони (CPMR), министър по въпросите на отбраната и ветераните на Франция и председател на Регионалния съвет на Бретан (PES/FR);

– Ханде Йозан Бозатли, председател на Асамблеята на европейските региони (AER) и председател на Комисията по международни отношения и отношения с ЕС в Съвета на провинция Истанбул;

Даниел Термон, EUROCITIES, член на изпълнителния комитет и кмет на Гент, Белгия;

– Франсоаз Дюпюи, председател на Конференцията на Европейските регионални законодателни събрания (CALRE) и председател на парламента на регион Брюксел – столица;

– Франко Якоп, председател на Конференцията на европейските региони със законодателни правомощия (REGLEG).

За контакти:

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Nathalie Vandelle (Committee of the Regions) (+32 2 282 24 99)


Side Bar