Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 6 juni 2013

EU-pris till nio innovativa offentliga projekt i Europa

EU-kommissionen presenterade i dag vinnarna av det europeiska priset för innovation inom offentlig förvaltning. Priset belönar innovativa och framåtblickande offentliga initiativ som gagnar medborgare, företag eller utbildnings- och forskningssektorn. Nio initiativ från Kroatien, Finland, Nederländerna, Portugal, Slovakien, Spanien (två vinnare), Sverige och Storbritannien belönades med 100 000 euro vardera (MEMO/13/503). De vinnande initiativen omfattade tillgång till integrerad hälso- och sjukvårdsinformation via telefon, en webbaserad plattform för finansieringsmöjligheter för företag och ett system för upptäckt av plagiat inom högre utbildning. Prisen delades ut av EU-kommissionär Máire Geoghegan-Quinn, som ansvarar för forskning, innovation och vetenskap, i samband med WIRE IV-konferensen (Week of Innovative Regions Europe IV) i Cork på Irland.

– Innovation är inte bara något för företag, säger Máire Geoghegan-Quinn. Den offentliga sektorn står för hälften av EU:s bruttonationalprodukt. Därför är det viktigt att också den satsar på förändringar. Dagens vinnare visar att man med hjälp av nya idéer och ny teknik kan förbättra människors liv och bidra till att modernisera våra ekonomier. Vi behöver fler initiativ av den här typen.

203 förslag hade inkommit till tävlingen från alla delar av EU. De nio vinnarna valdes ut av en oberoende jury utifrån fyra kriterier: Initiativets ekonomiska effekter, initiativets relevans i förhållande till utmaningarna i samhället, hur originell och möjlig att upprepa idén är och hur de tävlande planerar att använda prispengarna.

I expertjuryn deltog Ann Mettler (Lisbon Council), Carlos Brazao (Cisco), Margot Pröhl (Europeiska institutet för offentlig administration), Sasha Bezuhanova (HP) och Andreas Schleicher (OECD).

Prispengarna kommer att användas för att utvidga initiativen. Vinnarna kommer att presentera sina åtgärder för att upprepa och utöka initiativen vid nästa innovationskongress i Bryssel 2014.

2013 års vinnare

Kategorin ”Medborgare”:

  1. Helsingfors kommun i Finland – frisläppande av öppna data för att engagera medborgarna i beslutsfattandet.

  2. Sveriges nationella e-hälsovårdsinitiativ – patienter och vårdleverantörer kan följa sin hälso- och sjukvårdsinformation online.

  3. Londonkommunen Islington i Storbritannien – ett integrerat åtgärdspaket för att minska energifattigdomen, överdödligheten på vintern och antalet inläggningar på sjukhus.

Kategorin ”Företag”:

  1. Det spanska navet för öppna data – ett ambitiöst nationellt initiativ för vidareutnyttjande av uppgifter från den offentliga sektorn som skapar nya ekonomiska möjligheter.

  2. Den regionala förvaltningen i Nederländernas nordliga provinser – en webbaserad plattform som ger snabb tillgång till finansieringsmöjligheter för företag.

  3. Portugals organ för reform av offentliga sektorn – ett enkelt sätt att starta företag med mycket begränsad eller ingen väntetid.

Kategorin: ”Utbildning och forskning”

  1. Regionen Murcia i Spanien – grupper av studenter blir entreprenörer och tävlar med energieffektiva fordon.

  2. Det kroatiska nätverket för forskning och den akademiska världen – främjande av lika tillgång till kvalitativ utbildning genom IKT till låg- och mellanstadieskolor i avlägsna områden.

  3. Nationellt initiativ i Slovakien – system för upptäckt plagiat av som innebär att uppsatser och avhandlingar från alla institutioner för högre utbildning samlas.

Ytterligare information

Tävlingen inleddes i september 2012 och var öppen för offentliga organ etablerade i ett land som är anslutet till EU:s ramprogram för forskning. De initiativ som föreslogs måste ha varit i gång i ett till fyra år. Mer information finns på www.ec.europa.eu/admin-innovators.

WIRE IV-konferensen för samman regionala, nationella och europeiska intressenter för att behandla, utveckla och undersöka frågor inom regional innovation som är relevanta för Horisont 2020, EU:s sjuåriga finansieringsprogram för forskning och innovation som kommer att inledas 2014.

http://wire2013.eu/

Kontaktpersoner:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar