Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 6. junija 2013

Nagrade EU za 9 inovativnih pobud javnih uprav v Evropi

Evropska komisija je danes razglasila zmagovalce evropske nagrade za inovacije v javni upravi. Nagrada je namenjena najbolj inovativnim pobudam, usmerjenim v prihodnost, ki so v korist državljanom, podjetjem ali izobraževalnemu in raziskovalnemu sektorju. Vsaka od devetih pobud iz Hrvaške, Finske, Nizozemske, Portugalske, Slovaške, Španije (dva nagrajenca, Švedske in Združenega kraljestva je prejela 100 000 EUR (MEMO/13/503). Nagrajene pobude vključujejo po telefonu dostopne strnjene informacije o zdravju in zdravstvenem varstvu, spletno platformo o možnostih financiranja za podjetja ter sistem za odkrivanje plagiatov za visokošolske ustanove. Nagrade je na konferenci v tednu evropskih inovativnih regij (WIRE IV) v Corku na Irskem podelila komisarka za raziskave, inovacije in znanost Máire Geoghegan-Quinn.

Komisarka Geoghegan-Quinn je povedala: Inovativnost ni le domena podjetij. Javni sektor predstavlja polovico bruto domačega proizvoda EU, zato mora prav tako biti deležen sprememb. Nagrajenci so dokazali, da z novimi zamislimi in tehnologijami lahko izboljšamo življenje ljudi ter pomagamo posodabljati naša gospodarstva. Potrebujemo še več tovrstnih pobud.

Na razpis so bile iz vseh koncev Evropske unije prijavljene 203 pobude. Devet nagrajencev je izbrala neodvisna žirija na podlagi štirih meril: gospodarskega učinka pobude, njenega pomena za izzive družbe, izvirnosti in enostavnosti posnemanja zamisli ter načina, kako bo uporabljena denarna nagrada.

Strokovno žirijo so sestavljali Ann Mettler (Lisbon Council), Carlos Brazao (Cisco), Margot Pröhl (Evropski inštitut za javno upravo), Sasha Bezuhanova (HP) in Andreas Schleicher (OECD).

Denarna nagrada je namenjena razširitvi pobud. Nagrajenci bodo svoje ukrepe za posnemanje in pospeševanje pobud predstavili na naslednji konvenciji o inovacijah, ki bo potekala leta 2014 v Bruslju.

Nagrajenci za leto 2013

Kategorija „državljani“:

  1. Metropolitansko območje Helsinkov na Finskem − s politiko prostega dostopa do podatkov vključuje državljane v postopke odločanja

  2. Švedska državna pobuda za e-zdravje − pacientom in negovalcem omogoča spletno spremljanje informacij o zdravju in zdravstvenem varstvu

  3. Londonsko okrožje Islington v Združenem kraljestvu — integriran sveženj ukrepov za zmanjšanje energetske revščine, prekomernega števila smrti zaradi podhladitve in hospitalizacij

Kategorija „podjetja“:

  1. Špansko stičišče odprtih podatkov − ambiciozna nacionalna pobuda za ponovno uporabo informacij javnega sektorja, ki odpira nove gospodarske priložnosti

  2. Regionalno središče severnih provinc Nizozemske − spletna platforma, ki zagotavlja hiter dostop do možnosti financiranja za podjetja

  3. Portugalska agencija za reformo javnega sektorja − enostaven zagon podjetij brez ali z zelo omejeno čakalno dobo

Kategorija „izobraževanje in raziskave“

  1. Španska regija Murcia − skupine študentov kot podjetniki sodelujejo v dirki energijsko učinkovitih vozil

  2. Hrvaška akademska in raziskovalna mreža − z opremljanjem osnovnih šol na oddaljenih območjih z IKT spodbuja enak dostop do visokokakovostnega izobraževanja

  3. Slovaška nacionalna pobuda − sistem za odkrivanje plagiatov, ki združuje diplome vseh visokošolskih izobraževalnih ustanov

Dodatne informacije

Natečaj je bil razpisan septembra 2012 in odprt za javne organe v državah članicah EU ali državah, ki so povezane z okvirnim programom EU za raziskave. Do sodelovanja so bile upravičene pobude, ki že potekajo od enega do štirih let. Več informacij je na voljo na: www.ec.europa.eu/admin-innovators.

Na konferenci WIRE IV regionalne, nacionalne in evropske zainteresirane strani obravnavajo, razvijajo in raziskujejo ključne teme regionalnih inovacij, pomembnih za sedemletni program Unije za financiranje raziskav in inovacij Obzorje 2020, ki se bo začel izvajati leta 2014.

http://wire2013.eu/

Kontakti:

Michael Jennings (+32 22963388); Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 22986595)


Side Bar