Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 6 juni 2013

EU beloont 9 innovatieve overheidsinitiatieven in Europa

De Europese Commissie heeft vandaag de winnaars bekendgemaakt van de Europese prijzen voor innovatie bij overheidsinstanties. Deze prijs beloont de meest innovatieve, vooruitstrevende overheidsinitiatieven die ten goede komen aan burgers, bedrijven, of de onderwijs- en onderzoekssector. Negen initiatieven uit Kroatië, Finland, Nederland, Portugal, Slowakije, Spanje (twee winnaars), Zweden en het Verenigd Koninkrijk zijn elk beloond met 100 000 EUR (MEMO/13/503). Tot de winnende initiatieven behoorden een geïntegreerd gezondheidszorgsinformatiesysteem dat toegankelijk is via de mobiele telefoon, een onlineplatform voor financieringsmogelijkheden voor bedrijven, en een fraudedetectiesysteem voor hogeronderwijsinstellingen. De prijzen werden uitgereikt door Máire Geoghegan-Quinn, commissaris voor Onderzoek, innovatie en wetenschap tijdens de vierde WIRE-conferentie (week van de innovatieve regio’s in Europa) in het Ierse Cork.

Commissaris Geoghegan-Quinn zei het volgende: "Innovatie is niet alleen iets voor bedrijven. De publieke sector maakt de helft uit van het bruto binnenlands product van de EU, en moet dus ook met veranderingen meegaan. De winnaars van vandaag laten zien dat nieuwe ideeën en technologieën de levenskwaliteit van de bevolking kunnen verbeteren en de economieën kunnen helpen te moderniseren. We hebben meer van dit soort initiatieven nodig".

In totaal waren er 203 inzendingen uit alle hoeken van de Europese Unie. De negen winnaars werden geselecteerd door een onafhankelijke jury op basis van de volgende vier criteria: de economische effecten van het initiatief; de bijdrage tot het aanpakken van maatschappelijk relevante problemen; de originaliteit en reproduceerbaarheid van het initiatief; en het gepland gebruik van het prijzengeld.

De deskundige jury bestond uit Ann Mettler, Raad van Lissabon; Carlos Brazao, Cisco; Margot Pröhl, Europees Instituut voor Bestuurskunde; Sasha Bezuhanova, HP; en Andreas Schleicher, OESO.

Het prijzengeld dient ter uitbreiding van de initiatieven. De winnaars zullen hun activiteiten presenteren om herhaling na te streven en het aantal initiatieven te vergroten tijdens de volgende Innovatie-conventie in 2014 in Brussel.

Prijswinnaars 2013

Categorie "burgers":

  1. Het hoofdstedelijk gebied van Helsinki in Finland – het toegankelijk maken van openbare gegevens om burgers te betrekken bij besluitvorming

  2. Het Zweedse nationale online gezondheidsinitiatief – het voor patiënten en hulpverleners mogelijk maken om online informatie te volgen over gezondheidszorg

  3. De Londense borough Islington in het Verenigd Koninkrijk – het aanbieden van een geïntegreerd pakket van maatregelen om brandstofarmoede, bovenmatige wintersterfte en het aantal opnames in ziekenhuizen te verminderen

Categorie "bedrijven":

  1. Het Spaanse centrum voor openbare gegevens – het oprichten van een ambitieus nationaal initiatief voor het hergebruik van informatie binnen de publieke sector dat wegen opent voor nieuwe economische mogelijkheden

  2. De regionale overheden van de noordelijke provincies van Nederland – het aanbieden van een onlineplatform dat voorziet in snelle toegang tot financieringsmogelijkheden voor bedrijven

  3. Het Portugese publieke hervormingsbureau – het mogelijk maken om bedrijven eenvoudig en snel te oprichten (geen of zeer korte wachttijden)

Categorie "onderwijs en onderzoek":

  1. De Spaanse regio Murcia – het oprichten van teams van studenten die als ondernemers met elkaar concurreren op het gebied van duurzame en energiezuinige voertuigen

  2. Het Kroatisch academisch en onderzoeksnetwerk – het bevorderen van gelijke toegang tot kwalitatief hoogstaand onderwijs door basisscholen in afgelegen gebieden te voorzien van ICT-middelen

  3. Slowaaks nationaal initiatief – het introduceren van een fraudedetectiesysteem dat scripties en dissertaties van alle hogeronderwijsinstellingen bij elkaar brengt

Meer informatie

De prijsvraag werd in september 2012 uitgeschreven en stond open voor overheidsinstanties uit alle EU-lidstaten en voor alle landen die verbonden zijn met het Europese kaderprogramma voor onderzoek.

Ingediende initiatieven moesten al een tot vier jaar lopen.

Meer weten: www.ec.europa.eu/admin-innovators

De vierde Wire-conferenctie (de week van de innovatieve regio’s) brengt regionale, nationale en Europese belanghebbenden bijeen om hoofdthema’s te ontwikkelen en onderzoeken van regionale innovatie die betrekking hebben op Horizon 2020, het zeven jaar durende financieringsprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie dat in 2014 van start gaat.

http://wire2013.eu/

Contact:

Michael Jennings (+32 22963388) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 22986595)


Side Bar