Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 6. jūnijā

ES apbalvo 9 novatoriskas publiskā sektora iniciatīvas Eiropā

Eiropas Komisija šodien paziņoja, kam piešķirts Eiropas apbalvojums par inovācijām valsts pārvaldē. Šo apbalvojumu piešķir visnovatoriskākajām un tālredzīgākajām publiskā sektora iniciatīvām, no kurām labumu gūst iedzīvotāji, uzņēmumi vai izglītības un pētniecības nozare. Deviņām iniciatīvām, kas uzsāktas Apvienotajā Karalistē, Horvātijā, Nīderlandē, Portugālē, Slovākijā, Somijā, Spānijā (divi uzvarētāji) un Zviedrijā piešķirti EUR 100 000 katrai (MEMO/13/503). Apbalvojumu cita starpā saņēmusi iniciatīva, ar kuru ievieš integrētu veselības aprūpes informāciju, ko var saņemt pa tālruni, tīmekļa platforma, kas nodrošina uzņēmumiem piekļuvi finansēšanas iespējām, un plaģiāta atklāšanas sistēma augstākās izglītības iestādēm. Balvas pasniedza pētniecības, inovācijas un zinātnes komisāre Moire Gēgena-Kvinna ceturtās “Eiropas novatorisko reģionu nedēļas” (WIRE IV) konferencē Korkā (Īrijā).

Komisāre Gēgena-Kvinna sacīja: “Nebūt nav tā, ka ar inovāciju jānodarbojas tikai uzņēmumiem. Publiskais sektors veido pusi no ES iekšzemes kopprodukta, tāpēc arī tajā vajadzīgas pārmaiņas. Balvas ieguvēji ir apliecinājuši, ka, izmantojot jaunas idejas un tehnoloģiju, ir iespējams uzlabot cilvēku dzīvi un palīdzēt modernizēt ekonomiku. Mums vajadzētu vairāk šādu iniciatīvu.”

Konkursam tika iesniegti 203 pieteikumi no visas Eiropas Savienības. Deviņus uzvarētājus izraudzījās neatkarīga žūrija, pamatojoties uz četriem kritērijiem: iniciatīvas ekonomiskā ietekme, tās devums sabiedrības problēmu risināšanā, idejas oriģinalitāte un atkārtojamība, plānotais naudas balvas izlietojums.

Ekspertu žūrijas locekļi bija Anna Metlere [Ann Mettler] no Lisabonas Padomes, Karlošs Brazao [Carlos Brazão] no Cisco, Margota Prēla [Margot Pröhl] no Eiropas Publiskās pārvaldes institūta, Saša Bezuhanova [Sasha Bezuhanova] no Hewlett-Packard un Andreass Šleihers [Andreas Schleicher] no ESAO.

Naudas balva tiks izmantota iniciatīvu paplašināšanai. Nākamajā inovāciju sanāksmē, kas notiks 2014. gadā Briselē, balvas ieguvēji stāstīs par to, kas paveikts, lai atkārtotu un izvērstu iniciatīvas.

2013. gada balvas ieguvēji

Kategorijā “Iedzīvotāji”

  1. Helsinku aglomerācija Somijā – nodrošināta atklāto datu pieejamība, lai iesaistītu iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā

  2. Zviedrijas valsts e-veselības iniciatīva – pacienti un viņu aprūpētāji var sekot veselības aprūpes informācijai tiešsaistē

  3. Ailingtonas administratīvais rajons Londonā, Apvienotajā Karalistē – integrēta pasākumu pakete ar mērķi samazināt enerģētisko nabadzību, nosalšanas gadījumu skaitu ziemā un hospitalizāciju skaitu

Kategorijā “Uzņēmumi”

  1. Spānijas atklāto datu centrs – vērienīga valsts iniciatīva saistībā ar publiskā sektora informācijas atkalizmantošanu, kas paver jaunas ekonomiskās iespējas

  2. Nīderlandes ziemeļu provinču reģionālā pārvalde – tīmekļa platforma, kas uzņēmumiem nodrošina ātru piekļuvi finansēšanas iespējām

  3. Portugāles valsts reformu aģentūra – vienkārša uzņēmumu dibināšana ar ļoti nelielu gaidīšanas laiku vai bez tā

Kategorijā “Izglītība un pētniecība”

  1. Mursijas reģions Spānijā – studentu komandas kļūst par uzņēmējiem un piedalās konkursā par energoefektīviem transportlīdzekļiem

  2. Horvātijas Akadēmiskais un pētniecības tīkls – veicina vienlīdzīgu piekļuvi augstas kvalitātes izglītībai, pamatskolas attālos apgabalos aprīkojot ar IKT

  3. Slovākijas valsts iniciatīva – plaģiāta atklāšanas sistēma, kurā apkopoti noslēguma darbi un disertācijas no visām augstākās izglītības iestādēm

Papildu informācija

Konkurss tika izsludināts 2012. gada septembrī, un tajā varēja piedalīties publiskā sektora iestādes, kas darbojas jebkurā ES dalībvalstī vai ES pētniecības pamatprogrammas asociētā valstī. Iniciatīvām, kas tika pieteiktas konkursam, vajadzēja turpināties no viena līdz četriem gadiem. Vairāk informācijas skatīt: www.ec.europa.eu/admin-innovators.

Konferencē WIRE IV piedalās reģionāla, valsts un Eiropas mēroga ieinteresētās personas ar mērķi risināt, attīstīt un izpētīt reģionālās inovācijas galvenos jautājumus, kas saistīti ar Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas septiņu gadu finansēšanas programmu “Apvārsnis 2020”, kuru paredzēts uzsākt 2014. gadā.

http://wire2013.eu/

Kontaktpersonas:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar