Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. birželio 6 d.

ES apdovanoja 9 novatoriškas Europos viešąsias iniciatyvas

Europos Komisija šiandien paskelbė Europos apdovanojimo už viešojo administravimo naujoves laureatus. Šiuo apdovanojimu įvertinamos novatoriškiausios ir į ateitį labiausiai orientuotos viešosios iniciatyvos, naudingos piliečiams, įmonėms arba švietimo ir mokslinių tyrimų sektoriui. Devynioms iniciatyvoms iš Ispanijos (du laureatai), Jungtinės Karalystės, Kroatijos, Nyderlandų, Portugalijos, Slovakijos, Suomijos ir Švedijos skirta po 100 000 eurų (MEMO/13/503). Tarp geriausiomis pripažintų iniciatyvų – telefonu prieinami integruoti sveikatos priežiūros duomenys, įmonių finansavimo galimybių internetinė platforma ir aukštojo mokslo institucijoms skirta plagiato nustatymo sistema. Apdovanojimus per Europos novatoriškų regionų savaitės (WIRE IV) konferenciją Korke (Airijoje) įteikė už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą atsakinga Europos Komisijos narė Máire Geoghegan-Quinn.

Komisijos narė M. Geoghegan-Quinn sakė: Inovacijos – ne tik įmonių išimtinė teisė. Viešajam sektoriui tenka apie pusė ES bendrojo vidaus produkto, todėl jis taip pat turi būti atviras pokyčiams. Iš šiandienos laureatų projektų matyti, kad, pasitelkę naujas idėjas ir technologijas, galime pagerinti žmonių gyvenimą ir padėti modernizuoti mūsų ekonomiką. Mums reikia daugiau panašių iniciatyvų.“

Konkursui buvo pasiūlyti 203 projektai iš įvairių Europos Sąjungos vietų. Nepriklausoma vertinimo komisija devynis laureatus atrinko remdamasi keturiais kriterijais: ekonominiu jų iniciatyvos poveikiu, jos aktualumu atsižvelgiant į visuomenei kylančius uždavinius, kiek originali idėja ir ar lengva ją pritaikyti plačiau, bei tuo, kaip jos pateikėjai ketina panaudoti piniginį apdovanojimą.

Specialistų komisiją sudarė Ann Mettler (Lisabonos taryba), Carlosas Brazao („Cisco“), Margot Pröhl (Europos viešojo administravimo institutas), Sasha Bezuhanova (HP) ir Andreasas Schleicheris (EBPO).

Piniginis apdovanojimas padės vystyti iniciatyvas. Per kitą Inovacijų suvažiavimą, kuris bus surengtas 2014 m. Briuselyje, laureatai kalbės, kokiomis priemonėmis jie siekia platesnio savo iniciatyvų pritaikymo ir plėtojimo.

2013 m. apdovanojimų laureatai

Piliečių kategorija

  1. Helsinkio municipalinė sritis (Suomija): atvirųjų duomenų skelbimas, kad piliečiai galėtų dalyvauti priimant sprendimus.

  2. Švedijos nacionalinė e. sveikatos iniciatyva: galimybių stebėti savo sveikatos priežiūros informaciją internete suteikimas pacientams ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams.

  3. Londono Islingtono rajono taryba (Jungtinė Karalystė): integruotas priemonių rinkinys, kurio tikslas – sumažinti energijos nepriteklių ir mirtis bei hospitalizacijos atvejus dėl šalčio žiemą.

Įmonių kategorija

  1. Ispanijos atvirųjų duomenų centras: plataus užmojo nacionalinė iniciatyva, kuria siekiama dar kartą panaudoti viešojo sektoriaus informaciją, atveriančią naujų ekonomikos galimybių.

  2. Nyderlandų šiaurinių provincijų regioninė administracija: internetinė platforma, kuria naudodamosi įmonės gali greitai gauti informacijos apie finansavimo galimybes.

  3. Portugalijos viešojo sektoriaus reformos agentūra: paprastas įmonių steigimas (labai trumpas laukimo laikas arba laukti visai nereikia).

Švietimo ir mokslinių tyrimų kategorija

  1. Ispanijos Mursijos regionas: studentų komandos tampa verslininkais ir dalyvauja energiją efektyviai vartojančių transporto priemonių lenktynėse.

  2. Kroatijos akademinis ir mokslinių tyrimų tinklas: lygių galimybių įgyti kokybišką išsilavinimą skatinimas aprūpinant IRT atokiose vietovėse esančias pradines mokyklas.

  3. Slovakijos nacionalinė iniciatyva: plagiato nustatymo sistema, kurioje sutelkiami visų aukštojo mokslo institucijų mokslo darbai ir disertacijos.

Daugiau informacijos

Konkursas buvo pradėtas 2012 m. rugsėjo mėn. Jame galėjo dalyvauti bet kurios ES valstybės narės arba ES mokslinių tyrimų bendrosios programos asocijuotosios valstybės valdžios institucijos. Pateiktos iniciatyvos turėjo būti jau vykdomos vienus–ketverius metus. Daugiau informacijos pateikiama adresu www.ec.europa.eu/admin-innovators.

WIRE IV konferencija suburia regionų, nacionalinio ir Europos lygmens suinteresuotąsias šalis. Joje aptariamos, plėtojamos ir nagrinėjamos pagrindinės regioninių inovacijų temos, susijusios su programa „Horizontas 2020“. Ši Europos Sąjungos septynerių metų mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa bus pradėta įgyvendinti 2014 m.

http://wire2013.eu/

Asmenys ryšiams:

Michael Jennings, tel. +32 2 296 33 88, Twitter @ECSpokesScience

Monika Wcislo, tel. +32 2 298 65 95


Side Bar