Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 6.6.2013

EU palkitsee 9 innovatiivista eurooppalaista julkisen sektorin aloitetta

Euroopan komissio julkisti tänään julkishallinnon innovaatioille myönnettävän eurooppalaisen palkinnon voittajat. Palkinnolla juhlistetaan innovatiivisimpia, tulevaisuuteen suuntautuneimpia julkisia aloitteita, jotka palvelevat kansalaisia, yrityksiä tai koulutus- ja tutkimussektoria. Suuruudeltaan 100 000 euron palkinto myönnettiin yhdeksälle aloitteelle, jotka toteutettiin Suomessa, Kroatiassa, Alankomaissa, Portugalissa, Slovakiassa, Espanjassa (kaksi palkinnon saanutta), Ruotsissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (MEMO/13/503). Palkittujen aloitteiden joukossa oli hankkeita, joilla tarjotaan esimerkiksi pääsy terveydenhuoltoa koskeviin tietoihin puhelimella, yritysten rahoitusmahdollisuuksia käsittelevä verkkofoorumi ja plagioinnin havaintajärjestelmä korkea-asteen koulutuslaitoksille. Palkinnot jakoi tutkimus-, innovointi- ja tiedeasioista vastaava komissaari Máire Geoghegan-Quinn Corkissa Irlannissa pidettävän WIRE IV -konferenssin (Week of Innovative Regions Europe IV) yhteydessä.

Innovointi ei koske vain yrityksiä”, totesi komissaari Geoghegan-Quinn. ”Julkinen sektori muodostaa puolet EU:n bruttokansantuotteesta. Siksi sen on pysyttävä muutoksessa mukana. Tänään myönnetyt palkinnot osoittavat, että ottamalla käyttöön uusia ideoita ja teknologioita voimme parantaa ihmisten elämää ja nykyaikaistaa talouksiamme. Tällaisia aloitteita tarvitaan lisää.

Kilpailuun ilmoittautui 203 osallistujaa ympäri Euroopan unionia. Riippumaton palkintolautakunta valitsi yhdeksän voittajaa neljän kriteerin perusteella, jotka olivat aloitteen taloudelliset vaikutukset, aloitteen merkittävyys yhteiskunnan haasteisiin vastaamisessa, idean omaperäisyys ja toistettavuus sekä suunnitelmat palkintosumman käyttämiseksi.

Palkintolautakuntaan kuuluivat Ann Mettler (Lisbon Council), Carlos Brazao (Cisco), Margot Pröhl (Julkisen hallinnon Eurooppa-instituutti EIPA), Sasha Bezuhanova (HP) sekä Andreas Schleicher (OECD).

Palkinto on tarkoitus käyttää aloitteen kehittämiseen. Voittajat esittelevät toimenpiteitä aloitteidensa levittämiseksi ja laajentamiseksi seuraavassa innovaatiokonventissa, joka pidetään Brysselissä vuonna 2014.

Vuoden 2013 palkinnon saajat

”Kansalaiset”-sarja:

  1. Helsingin pääkaupunkiseutu – avoimen datan avaaminen kansalaisten ottamiseksi mukaan päätöksentekoon

  2. Ruotsin kansallinen sähköisen terveydenhuollon aloite – terveydenhuoltoa koskevien tietojen seuraaminen mahdolliseksi verkossa potilaille ja hoidon tarjoajille

  3. Lontoon Islingtonin kaupunkipiiri, Yhdistynyt kuningaskunta – integroitu toimenpidepaketti energiaköyhyyden, kylmyyteen kuolemisten ja sairaalaan joutumisten vähentämiseksi

”Yritykset”-sarja:

  1. Avoimen datan keskus, Espanja – kunnianhimoinen kansallinen aloite sellaisten julkisen sektorin tietojen uudelleen käyttämiseksi, joilla voidaan saada aikaan uusia taloudellisia mahdollisuuksia

  2. Alankomaiden pohjoisten maakuntien aluehallinto – verkkofoorumi, joka tarjoaa yrityksille nopeita rahoitusmahdollisuuksia

  3. Portugalin julkishallinnon uudistamisesta vastaava virasto – yrityksen perustaminen yksinkertaisesti ilman tai lähes ilman odotusaikoja

”Koulutus ja tutkimus” -sarja

  1. Espanjan Murcian alue – opiskelijatiimit ryhtyvät yrittäjiksi ja osallistuvat kilpailuun energiatehokkaiden ajoneuvojen alalla

  2. Kroatian akateeminen ja tutkimusverkosto – korkeatasoisen koulutuksen tasapuolisen tarjonnan edistäminen varustamalla syrjäisillä alueilla sijaitsevia perusasteen kouluja tieto- ja viestintätekniikan laitteilla

  3. Slovakian kansallinen aloite – plagioinnin havaintajärjestelmä, johon kootaan kaikkien korkea-asteen laitosten tutkielmat ja väitöskirjat

Lisätietoja

Kilpailu käynnistettiin syyskuussa 2012, ja se oli avoin kaikissa EU-maissa tai EU:n tutkimuksen puiteohjelmaan assosioituneissa maissa sijaitseville viranomaisille. Osallistumisen edellytyksenä oli, että aloitteet olivat olleet käynnissä 1–4 vuotta. Lisätietoja: www.ec.europa.eu/admin-innovators

WIRE IV -konferenssi kokoaa yhteen alueellisia, kansallisia ja Euroopan tason sidosryhmiä. Konferenssissa keskustellaan Horisontti 2020 -ohjelmalle keskeisistä alueellisen innovoinnin kysymyksistä ja tarkastellaan ja kehitetään niitä. Horisontti 2020 -ohjelma on Euroopan unionin seitsemän vuotta kattava tutkimuksen ja innovoinnin rahoitusohjelma, joka käynnistyy vuonna 2014.

http://wire2013.eu/

Yhteyshenkilöt:

Michael Jennings (+32 2) 296 33 88 Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2) 298 65 95


Side Bar