Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 6. juuni 2013

Euroopa Liit tunnustab innovatiivseid avaliku sektori algatusi

Täna kuulutas Euroopa Komisjon välja Euroopa avaliku sektori innovatsiooniauhinna võitjad. Auhinnaga tunnustatakse kõige uuenduslikumaid ja edumeelsemaid avaliku sektori algatusi, mis keskenduvad kodanikele, ettevõtetele või haridus- ja teadussektorile. 100 000-eurosed auhinnad anti üheksale algatusele, mis pärinevad Hispaaniast (kaks algatust), Hollandist, Horvaatiast, Portugalist, Rootsist, Slovakkiast, Soomest ja Suurbritanniast (MEMO/13/503). Võidu vääriliseks tunnistati näiteks telefonitsi kättesaadava tervishoiuteabe projekt, veebipõhine ettevõtete rahastamisvõimaluste platvorm ja plagiaadi tuvastamise süsteem ülikoolide jaoks. Auhinnad andis üle teaduse ja innovatsiooni volinik Máire Geoghegan-Quinn Euroopa uuenduslike piirkondade nädala (WIRE IV) konverentsil Iirimaal Corkis.

Innovatsioon ei piirdu ainult ettevõtlusega,” ütles volinik Geoghegan-Quinn. „Avalik sektor moodustab ELi SKPst poole, seega ei saa siingi läbi muutusteta. Täna auhinnatud projektid näitavad, et uusi ideid ja tehnoloogiat kasutades saame teha inimeste elu lihtsamaks ja aidata ELi majandusel ajaga sammu pidada. Meil on vaja veelgi rohkem selliseid algatusi.”

Konkursile esitati 203 projekti kõigist ELi piirkondadest. Võitjad valis välja sõltumatu žürii nelja kriteeriumi põhjal: algatuse majanduslik mõju; panus ühiskonnaprobleemide lahendamisse; idee originaalsus ja korratavus; auhinnaraha kavandatav kasutus.

Žüriisse kuulusid Ann Mettler (Lisbon Council); Carlos Brazao (Cisco); Margot Pröhl (Euroopa Avaliku Halduse Instituut); Sasha Bezuhanova (HP) ja Andreas Schleicher (OECD).

Auhinnaraha kasutatakse algatuste edasiarendamiseks. Järgmisel innovatsioonikogul, mis toimub 2014. aastal Brüsselis, annavad võitjad ülevaate sellest, mida nad on teinud algatuste levitamiseks ja edasiarendamiseks.

2013. aasta auhinnasaajad

Kodanikele suunatud algatused:

  1. Helsingi pealinnapiirkond andmete avalikustamine avaandmetena, et kaasata elanikke otsusetegemisse;

  2. Rootsi riiklik e-tervise algatus võimaldab patsientidele ja raviteenuste osutajatele internetipõhist juurdepääsu tervishoiuteabele;

  3. Londoni Islingtoni linnaosa terviklik abimeetmete pakett kütteostuvõimetuse, talvekuude suure suremuse ja hospitaliseerimismäära vähendamiseks.

Ettevõtetele suunatud algatused:

  1. Hispaania avaandmete keskus − mahukas riiklik algatus avaliku sektori andmete taaskasutuseks eesmärgiga avada uusi majanduslikke võimalusi;

  2. Hollandi põhjapoolsete provintside piirkondlik valitsus − veebiplatvorm, mis võimaldab ettevõtetele kiiret juurdepääsu rahastamisvõimalustele;

  3. Portugali avaliku sektori reformi amet − lihtne ja kiire ettevõtete asutamise süsteem.

Haridus- ja teadussektori algatused:

  1. Murcia piirkond Hispaanias − üliõpilaste meeskonnad hakkavad ettevõtjateks ja osalevad energiatõhusate sõidukite võidusõidul;

  2. Horvaatia akadeemiline ja teadusuuringute võrgustik − edendab võrdset juurdepääsu kvaliteetsele haridusele, varustades kõrvalistes piirkondades asuvaid algkoole infotehnoloogiaga;

  3. Slovakkia riiklik algatus − plagiaadi tuvastamise süsteem, mida rakendatakse kõigi kõrgkoolide lõputööde ja väitekirjade puhul.

Lisateave

Konkurss kuulutati välja 2012. aasta septembris ning sellel võisid osaleda kõigi ELi liikmesriikide või ELi teadusuuringute raamprogrammis osalevate riikide ametiasutused. Osaleda sai ühe- kuni nelja-aastaste algatustega. Lähem teave vt www.ec.europa.eu/admin-innovators.

WIRE IV konverentsil käsitlevad piirkondlikud, riiklikud ja Euroopa sidusrühmad piirkondliku innovatsiooni põhiküsimusi, mis on seotud 2014. aastal algava teadusuuringute ja innovatsiooni seitsmeaastase rahastamisprogrammiga Horisont 2020.

http://wire2013.eu/

Kontaktisikud:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar