Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelser

Bruxelles, den 6. juni 2013

EU giver præmier til ni innovative offentlige initiativer i Europa

Europa-Kommissionen offentliggjorde i dag vinderne af den europæiske pris til innovation i den offentlige forvaltning. Prisen anerkender de mest innovative, fremadskuende offentlige initiativer, der kommer borgere, firmaer eller uddannelses- og forskningssektoren til gode. Ni initiativer fra Kroatien, Finland, Nederlandene, Portugal, Slovakiet, Spanien (med to vindere), Sverige og Det Forenede Kongerige vandt hver 100 000 EUR (MEMO/13/503). Blandt vinderinitiativerne finder man integreret sundhedsinformation på mobiltelefonen, en internetplatform til finansieringsmuligheder for firmaer og et system til afsløring af plagiering i højere uddannelsesinstitutioner. Præmierne uddeltes af kommissær for forskning, innovation og videnskab Máire Geoghegan-Quinn under konferencen Ugen for Innovative Regioner i Europa IV (WIRE IV) i Cork i Irland.

Máire Geoghegan-Quinn udtalte: ”Innovation er ikke kun for erhvervslivet. Den offentlige sektor udgør halvdelen af EU’s bruttonationalprodukt og må derfor også tage forandring til sig. Dagens vindere viser, at vi ved at udnytte nye idéer og teknologi kan forbedre menneskers liv og modernisere vores økonomier. Vi har brug for flere af denne slags initiativer.”

Der var 203 deltagere i konkurrencen fra alle kroge af Den Europæiske Union. Et uafhængigt ekspertpanel udvalgte de ni vindere på baggrund af fire kriterier: initiativets økonomiske virkning; hvor relevant initiativet er for de udfordringer, som samfundet står over for; hvor original idéen er, og hvor let den er at genskabe; og hvordan vinderne har tænkt sig at anvende pengepræmien.

Ekspertpanelet bestod af Ann Mettler fra Lisbon Council, Carlos Brazao fra Cisco, Margot Pröhl fra Det Europæiske Institut for Offentlig Administration, Sasha Bezuhanova fra HP og Andreas Schleicher fra OECD.

Pengepræmierne tjener til at udbygge initiativerne. Ved den næste innovationskongres i 2014 i Bruxelles præsenterer vinderne, hvordan de vil genskabe og opskalere deres initiativer.

Prisvindere i 2013

Initiativer for borgere:

  1. Helsinkis hovedstadsområde i Finland - frigivelsen af åbne data for at engagere borgere i beslutningsprocessen

  2. Sveriges nationale e-sundhedsinitiativ - gør patienter og behandlere i stand til at følge deres sundhedsinformation online

  3. Islington kommune i London i Det Forenede Kongerige - en integreret interventionspakke, der skal nedbringe brændstoffattigdom, hospitalsindlæggelser og unødige dødsfald som følge af vinterkulden

Initiativer for virksomheder:

  1. Det spanske center for åbne data - et ambitiøst, nationalt initiativ til genbrug af offentlig information, som skaber nye økonomiske muligheder

  2. Den regionale administration i Nederlandenes nordlige provinser - en internetplatform, der giver hurtig adgang til finansieringsmuligheder for firmaer

  3. Det offentlige reformagentur i Portugal - nem virksomhedsoprettelse med ingen eller meget begrænset ventetid

Initiativer for uddannelse og forskning:

  1. Den spanske region Murcia - hold bestående af studenter gør sig til iværksættere og konkurrerer i kapløbet om energieffektive transportmidler

  2. Kroatiens akademi- og forskningsnetværk (CARnet) - fremme af lige adgang til uddannelse af høj kvalitet ved at udruste grundskoler i fjerne områder med informations- og kommunikationsteknologi

  3. Slovakisk nationalinitiativ - et system til afsløring af plagiering, som sammenholder afhandlinger i alle højere uddannelsesinstitutioner

Yderligere oplysninger

Konkurrencen blev lanceret i september 2012 og var åben for offentlige myndigheder i alle EU’s medlemsstater samt lande med tilknytning til EU’s rammeprogram for forskning. Der var krav om, at tilmeldte initiativer skulle have været i gang i mellem et til fire år. Yderligere oplysninger findes på: www.ec.europa.eu/admin-innovators

Konferencen WIRE IV samler regionale, nationale og europæiske interessenter for at diskutere, udvikle og udforske centrale emner inden for regional innovation, der er relevant for Horisont 2020-programmet. Horisont 2020 er EU’s syvårige finansieringsprogram for forskning og innovation, som skal starte i 2014.

http://wire2013.eu/

Kontaktpersoner:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar