Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel, 6. června 2013

EU ocenila 9 inovativních veřejných iniciativ v Evropě

Evropská komise dnes oznámila vítěze Evropské ceny za inovace ve veřejné správě. Toto ocenění se uděluje inovativním veřejným iniciativám orientovaným do budoucna, které jsou přínosem pro občany, podniky, vzdělávání a výzkum. Každá z devíti oceněných iniciativ pocházejících z Chorvatska, Finska, Nizozemska, Portugalska, Slovenska, Španělska (dvě iniciativy), Švédska a Spojeného království získala 100 000 eur (MEMO/13/503). Mezi vítězné iniciativy patřila například aplikace pro mobilní telefony s informacemi o zdravotní péči, internetová platforma o možnostech financování pro firmy a systém pro odhalování plagiátorství určený vysokoškolským institucím. Ceny vítězům předala evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinnová během konference pořádané v rámci čtvrtého Týdne inovativních evropských regionů (WIRE IV) v irském Corku.

Komisařka Geoghegan-Quinnová k tomu uvedla: „Inovace neslouží pouze podnikům. Veřejný sektor představuje polovinu hrubého domácího produktu EU, proto se musí změny dotknout i jeho. Vítězové této ceny nám ukázali, že využitím nových myšlenek a technologií můžeme zlepšit kvalitu života občanů a modernizovat naše hospodářství. Takovýchto iniciativ potřebujeme více.“

Do soutěže bylo přihlášeno 203 iniciativ z celé Evropské unie. Devět vítězů vybrala nezávislá porota na základě čtyř kritérií: hospodářský dopad iniciativy; význam iniciativy pro řešení problémů, kterým dnes naše společnost čelí; originálnost a snadná reprodukovatelnost nápadu; a zamýšlené využití finančního obnosu získaného v soutěži.

Členové odborné poroty: Ann Mettlerová, Lisbon Council; Carlos Brazao, Cisco; Margot Pröhlová, EIPA (tj. Evropský institut veřejné správy); Saša Bezuhanova, HP a Andreas Schleicher, OECD.

Finanční obnos poslouží k rozvoji daných iniciativ. Vítězové na příští konferenci o inovacích, která se bude konat v roce 2014 v Bruselu (Innovation Convention), představí své plány na rozšíření iniciativ do jiných oblastí a na jejich využití ve větším měřítku.

Vítězové v roce 2013

Kategorie „Občané“:

  1. Metropolitní oblast Helsinek – zveřejňování veřejně přístupných údajů v zájmu zapojení občanů do rozhodovacího procesu

  2. Švédská iniciativa v oblasti elektronického zdravotnictví – umožňuje online přístup pacientů a zdravotnického personálu k informacím o zdravotní péči pacienta

  3. Městská čtvrť Islington v Londýně – integrovaný balíček opatření ke snížení energetické chudoby, počtu hospitalizací a úmrtí v zimním období

Kategorie „Podniky“:

  1. Španělské centrum veřejně přístupných údajů – ambiciózní celostátní iniciativa ohledně dalšího použití informací veřejného sektoru, jež otevírá nové hospodářské příležitosti

  2. Regionální správa severních provincií Nizozemska – internetová platforma poskytující rychlý přístup k možnostem financování pro podniky

  3. Portugalská agentura pro veřejnoprávní reformu – jednoduché založení podniku bez čekání nebo během jen velmi krátké čekací doby

Kategorie „Vzdělávání a výzkum“:

  1. Španělský region Murcia – týmy studentů se stávají podnikateli a soutěží v návrhu energeticky účinného vozidla

  2. Chorvatská akademická a výzkumná síť – podpora rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělání díky vybavení základních škol v odlehlých oblastech informačními a komunikačními technologiemi

  3. Slovenská národní iniciativa – systém odhalování plagiátorství, který shromažďuje disertační práce ze všech institucí vysokoškolského vzdělávání

Další informace

Soutěž byla zahájena v září 2012 a mohly se jí zúčastnit veřejné orgány členských států EU nebo zemí přidružených k rámcovému programu EU pro výzkum. Předložené iniciativy již musely v době přihlášení do soutěže probíhat po dobu jednoho až čtyř let. Více informací najdete na stránkách: www.ec.europa.eu/admin-innovators

Během konference WIRE IV, které se zúčastní zainteresované subjekty na regionální, celostátní i evropské úrovni, se bude hovořit o hlavních tématech regionálních inovací, jež se týkají evropského programu Horizont 2020, což je sedmiletý program financování výzkumu a inovací, který má být zahájen v roce 2014.

http://wire2013.eu/

Kontaktní osoby:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar