Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 6 юни 2013 г.

ЕС награждава 9 новаторски публични инициативи в Европа

Днес Европейската комисия обяви победителите в надпреварата за европейската награда за иновации в публичната администрация. С тази награда се удостояват най-новаторските и напредничави публични инициативи, които са от полза за гражданите, фирмите, образователния или изследователския сектор. Всяка от деветте инициативи от Хърватия, Финландия, Нидерландия, Португалия, Словакия, Испания (двама победители), Швеция и Великобритания получи по 100 000 евро (MEMO/13/503). Сред удостоените с наградата иновации са: достъпна по телефон интегрирана здравна информация, уеб платформа за възможности за финансиране на фирми, система за откриване на случаи на плагиатство, която е от полза за висшите учебни заведения. Наградите бяха връчени от комисаря по въпросите на научните изследвания, иновациите и науката Мойра Гейгън-Куин на конференцията „Седмица на иновативните региони в Европа IV“ (WIRE IV), състояла се в Корк, Ирландия.

Комисар Гейгън-Куин заяви: Иновациите не са от полза само за бизнеса. Публичният сектор произвежда половината от брутния вътрешен продукт на ЕС, така че той също трябва да приеме промените. Днешните победители показват, че с помощта на нови идеи и технологии можем да подобрим живота на хората и да помогнем за модернизирането на нашите икономики. Нуждаем се от повече подобни инициативи“.

За участие в конкурса бяха подадени 203 заявки от целия ЕС. Деветимата победители бяха избрани от независимо жури въз основа на четири критерия: икономически ефект от техните инициативи; доколко отговарят на предизвикателствата пред обществото; доколко оригинална и лесна за изпълнение е дадена идея; как наградените смятат да използват парите от наградата.

В състава на експертното жури влизаха: Ан Метлер, Лисабонски съвет; Карлуш Бразао, Cisco; Маргот Прьол, Европейски институт за публична администрация; Саша Безуханова, HP; Андреас Шлайхер, ОИСР.

Парите от наградите ще бъдат използвани за разширяване на мащаба на инициативите. Победителите ще представят действията си по практическото прилагане и усъвършенстване на инициативите на следващия Конвент за иновациите в Брюксел през 2014 г.

Носители на наградата за 2013 г.

В категория „Граждани“:

  1. Столичен район Хелзинки, Финландия – оповестяване на данни с отворен достъп, за да бъдат включени гражданите във вземането на решения

  2. Шведската национална инициатива за електронно здравеопазване, която позволява на пациенти и доставчици на здравни грижи да проследяват онлайн отнасящата се до тях здравна информация

  3. Район Айлингтън в Лондон, Великобритания – интегриран пакет от мерки за намеса с цел намаляване на недостига на гориво, твърде големия брой смъртни случаи през зимата и приемането в болници

В категория „Фирми“:

  1. Испанският център за данни с отворен достъп – амбициозна национална инициатива за повторно използване на информация от публичния сектор, която открива нови икономически възможности

  2. Регионалната администрация на северните провинции в Нидерландия – уеб платформа, предоставяща бърз достъп до възможности за финансиране за фирми

  3. Португалската агенция за публични реформи – опростено основаване на предприятия без никакъв или с минимален период на изчакване

Категория „Образование и изследвания“

  1. Испанският регион Мурсия – екипи от студенти стават предприемачи и се включват в състезание за енергийно ефективни автомобили

  2. Хърватската академична и изследователска мрежа – насърчаване на равния достъп до висококачествено образование чрез даване на основни училища в отдалечени райони на достъп до ИКТ

  3. Словашка национална инициатива – система за откриване на случаи на плагиатство чрез събиране на тезите и дисертациите от всички висши учебни заведения

Допълнителна информация

Конкурсът започна през септември 2012 г. и в него можеха да участват публични органи от всички държави от ЕС и от страни, асоциирани към рамковата програма за научни изследвания на Съюза. Представените за участие инициативи трябваше да са започнали преди една до четири години. За повече информация вижте: www.ec.europa.eu/admin-innovators

На конфренцията WIRE IV се събират заинтересовани лица на регионално, национално и европейско равнище, за да обсъдят, разработят и изследват важни теми в областта на регионалните иновации във връзка с „Хоризонт 2020“ – седемгодишната програма на ЕС за финансиране на научни изследвания и иновации, която трябва да започне през 2014 г.

http://wire2013.eu/

За контакти :

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar