Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za javnost

Bruselj, 4. junija 2013

EU uvaja začasne protidampinške tarife na kitajske sončne plošče

Evropska komisija je danes objavila naslednjo izjavo:

„Evropska komisija se je danes odločila uvesti začasne protidampinške dajatve na uvoz sončnih plošč, celic in rezin iz Kitajske.

Ta odločitev je rezultat natančne in resne preiskave ter posvetovanja z udeleženci na trgu. Ker sta trg sončnih plošč v Evropi in njihov uvoz zelo velika, je pomembno, da ta dajatev ne povzroči motenj na trgu. Zato se bo uporabil postopen pristop in bo dajatev do 6. avgusta 2013 znašala 11,8 % uvozne vrednosti. Po tem datumu pa bo dajatev znašala 47,6 % uvozne vrednosti, kar je stopnja, potrebna za odpravo škode, ki jo damping povzroča evropski industriji.

Evropska komisija ponovno poudarja, da je pripravljena nadaljevati dialog s kitajskimi izvozniki in kitajsko trgovinsko zbornico, da bi našla rešitev v skladu s členom 8 osnovne protidampinške uredbe, da se začasne dajatve lahko ukinejo in doseže soglasna rešitev.

Evropska komisija ponovno potrjuje, da je pripravljena organizirati skupni odbor EU in Kitajske v prihodnjih tednih na dan, ki ustreza obema stranema, da bi konstruktivno razpravljali o vseh temah naših trgovinskih odnosov v skladu s našimi skupnimi zavezami, ki izhajajo iz članstva v STO, ter v duhu našega strateškega partnerstva.“

Ozadje

Odločitev je bila sprejeta po devetmesečni preiskavi, ki se je začela septembra 2012 (MEMO/12/647) in med katero je Komisija ugotovila, da kitajske družbe v Evropi prodajajo sončne plošče po ceni, ki je veliko pod njihovo običajno tržno vrednostjo, kar evropskim proizvajalcem sončnih plošč povzroča veliko škodo. Poštena cena kitajskih sončnih plošč, prodanih v Evropi, bi morala biti za 88 % višja od cene, po kateri se dejansko prodajajo. Dampinški kitajski izvoz je ustvarjal neupravičen cenovni pritisk na trg EU, kar je zelo negativno vplivalo na finančno in operativno uspešnost evropskih proizvajalcev.

Dajatve bodo uvedene postopno, in sicer v dveh korakih, prva dva meseca bodo znašale 11,8 %, v naslednjih štirih mesecih pa se bodo dvignile na 47,6 %, da bi se ublažila škoda, ki jo evropski industriji povzroča ta nepoštena trgovinska praksa, damping. Skupno se bo začasna dajatev obračunavala največ 6 mesecev. Začasne dajatve so precej nižje od 88-odstotne stopnje, po kateri se plošče dampinško uvažajo, ker EU uporablja takoimenovano „pravilo nižje dajatve“ in je določila dajatev, ki je ravno dovolj visoka, da se ponovno vzpostavijo enakopravni konkurenčni pogoji. Ta začasna dajatev bo poleg obnove poštene konkurence zagotovila trajen razvoj inovativnega sektorja zelene energije v EU.

Komisija bo sedaj nadaljevala svojo preiskavo in poslušala mnenja vseh zainteresiranih strani. Pripravljena je okrepiti pogovore s Kitajsko, da bi prek pogajanj našla nadomestne zadovoljive rešitve. Najpozneje 5. decembra se bo morala EU odločiti, ali bo uvedla dokončne protidampinške dajatve za obdobje petih let.

Na trgu sončnih plošč

Visoko inovativne družbe EU trenutno neposredno ogroža bankrot zaradi nepoštene konkurence kitajskih izvoznikov, ki so zasegli več kot 80 % trga EU in katerih proizvodna zmogljivost trenutno znaša 150 % svetovne potrošnje. V letu 2012 je presežna zmogljivost Kitajske znašala skoraj dvakrat več od skupnega povpraševanja v EU. Ocena Komisije nakazuje, da uvedba začasnih ukrepov ne bo le zavarovala obstoječih 25 000 delovnih mest v proizvodnji sončne energije v EU, ampak bo tudi ustvarila nova delovna mesta v sektorju.

Kratkoročno lahko družbe, ki nameščajo sončne plošče, nekatera delovna mesta izgubijo. Vendar bi se ta delovna mesta lahko ponovno ustvarila, ko se bo položaj proizvajalcev EU izboljšal in se bo povečal uvoz iz drugih držav. Kakršna koli izguba delovnih mest bi bila v vsakem primeru precej manjša od 25 000 delovnih mest v industriji sončnih plošč v EU, ki bodo verjetno izgubljena za vedno, če se ukrepi ne uvedejo.

Današnja odločitev naj bi prispevala tudi k oblikovanju enakopravnih konkurenčnih pogojev za evropsko industrijo obnovljive energije, ki je bistvena za cilje EU glede obnovljive energije. Nepoštena trgovina s sončnimi ploščami ne pomaga okolju in ni združljiva z zdravo svetovno industrijo sončne energije. Komisija meni, da bo dampinški uvoz lokalne proizvajalce izrinil s trga ter proizvajalce EU odvračal od razvoja najsodobnejših tehnologij v sektorju obnovljive energije.

O preiskavi

Komisija je med preiskavo ocenila stopnjo dajatev, ki so potrebne zoper negativne učinke dampinga. To pomeni, da stopnja dajatve po naravi nikoli ne pomeni kazni. Določena je bila kot strog minimum, ki je potreben za ponovno vzpostavitev enakopravnih konkurenčnih pogojev za zadevno industrijo EU. S sistematično uporabo pravila o nižji dajatvi EU presega svoje obveznosti, ki izhajajo iz članstva v STO. Prav nasprotno pa druge članice STO, na primer Kitajska in ZDA, vedno uvedejo dajatev v višini ugotovljenega dampinga.

Interes vseh vključenih strani je bil med preiskavo natančno ocenjen. Komisija je poslala vprašalnik več zainteresiranim stranem, kot so proizvajalci izvozniki, proizvajalci Unije, uvozniki, gospodarski subjekti na začetku in na koncu proizvodne verige ter njihova predstavniška združenja.

Kot pri vsaki drugi preiskavi je Komisija opravila takoimenovani „test interesa Unije“. EU je edina članica STO, ki sistematično opravlja takšne teste. Komisija začasno meni, da bi vse morebitne negativne učinke ukrepov izravnale gospodarske koristi proizvajalcev Unije.

Preiskava se bo nadaljevala, dokončni ukrepi, če bodo sprejeti, pa bi morali začeti veljati 15 mesecev po njenem začetku, tj. 5. decembra 2013. Hkrati je Komisija na voljo za razpravo o alternativnih oblikah ukrepov, ki bi bili enaki 47-odstotni dajatvi. Tako pravo STO kot pravo EU ponujata to možnost v obliki cenovne zaveze – zaveze, da proizvajalec proizvodov ne bo prodajal pod dogovorjeno ceno.

Pravkar poteka vzporedna protisubvencijska preiskava v zvezi s tem proizvodom na podlagi pritožbe istega pritožnika. Začela se je 8. novembra 2012. Začasne protisubvencijske ukrepe, če bodo sprejeti, je treba uvesti do 7. avgusta 2013. Odločitev o dokončnih protisubvencijskih ukrepih bo sprejeta decembra 2013 (MEMO/12/844).

Dodatne informacije

MEMO/13/499: Opombe evropskega komisarja za trgovino Karla De Guchta glede odločitve

MEMO/13/497: Memo

MEMO/13/498: Vprašanja in odgovori glede odločitve EU o uvedbi začasnih protidampinških tarif za kitajske sončne plošče.

Objava uredbe v Uradnem listu EU.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:152:0005:0047:sl:PDF

MEMO/12/647: EU začenja protidampinško preiskavo glede uvoza sončnih plošč iz Kitajske, 6. septembra 2012.

Dodatni dokumenti o protidampinški preiskavi EU glede uvoza sončnih plošč iz Kitajske.

http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=1895&sta=21&en=31&page=2&c_order=date&c_order_dir=Down

Več o trgovinskih odnosih med EU in Kitajsko

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/

Vprašanja in odgovori o protidampinških postopkih

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/anti-dumping/

Kontakti:

John Clancy (+32 22953773)

Helene Banner (+32 22952407)


Side Bar