Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 4 iunie 2013

UE instituie tarife antidumping provizorii asupra panourilor solare provenite din China

Comisia Europeană a făcut astăzi publică următoarea declarație:

„Comisia Europeană a decis astăzi să instituie taxe antidumping provizorii de 47,6% asupra importurilor de panouri solare, celule și plachete din China.

Această decizie vine în urma desfășurării unei anchete aprofundate și riguroase și a unor contacte extinse cu operatorii de pe piață. Ținând cont de mărimea pieței de panouri solare în UE și de volumul foarte mare al importurilor, este important ca instituirea acestei taxe să nu cauzeze perturbări pe piață. Prin urmare, va fi urmată o abordare în etape, taxa fiind stabilită la început la 11,8% până la 6 august 2013. Din luna august, taxa va fi fixată la 47,6%, nivelul necesar pentru a pune capăt prejudiciului cauzat industriei europene de dumpingul în chestiune.

Comisia își reiterează disponibilitatea de a continua discuțiile cu exportatorii chinezi, precum și cu Camera de Comerț din China în vederea găsirii unei soluții care să fie în conformitate cu Articolul 8 din Regulamentul de bază antidumping și care să permită suspendarea taxelor provizorii și atingerea unei soluții negociate.

Comisia Europeană își reafirmă disponibilitatea de a participa la o reuniune a Comitetului mixt UE-China în următoarele săptămâni la o dată fixată de comun acord pentru a discuta într-o manieră constructivă toate aspectele relațiilor noastre comerciale, în respectul angajamentelor noastre comune asumate în cadrul OMC și în spiritul parteneriatului nostru strategic.”

Context

Decizia a intervenit în urma unei anchete care a durat nouă luni, lansată în septembrie 2012 (MEMO/12/647) și în cursul căreia Comisia a constatat că anumite societăți din China vând panouri solare în Europa la prețuri net inferioare valorii de piață normale pentru aceste produse, cauzând astfel un prejudiciu semnificativ producătorilor de panouri solare din UE. Valoarea justă a unui panou solar chinezesc vândut în Europa ar trebui să fie cu 88% mai ridicată decât prețul la care acesta se vinde efectiv. Exporturile chinezești la prețuri de dumping au exercitat o presiune nejustificată asupra pieței UE, ceea ce a avut un efect negativ semnificativ asupra situației financiare și asupra performanțelor operaționale ale producătorilor europeni.

Taxele vor fi instituite în două etape, începând cu un nivel de 11,8% în cursul primelor două luni și continuând cu 47,6% pentru următoarele patru luni în scopul atenuării prejudiciului cauzat industriei europene de această practică comercială neloială și anume, dumpingul. În total, această taxă provizorie va fi aplicată pe o perioadă maximă de 6 luni. Taxele provizorii sunt net inferioare nivelului de 88% de dumping constatat la vânzările de panouri solare, întrucât UE aplică așa-numita „regulă a celei mai mici taxe”, instituind doar taxa necesară care să permită restabilirea condițiilor de concurență echitabile. Pe lângă restabilirea unei concurențe loiale, taxa provizorie va permite sectorului inovator al energiei din surse regenerabile să-și continue dezvoltarea în Uniune.

Comisia își va continua ancheta și va audia punctele de vedere ale tuturor părților interesate. Comisia este pregătită să intensifice dialogul cu China în scopul de a găsi soluții alternative satisfăcătoare prin intermediul unor negocieri. La 5 decembrie cel târziu, UE va trebui să se pronunțe asupra instituirii de taxe antidumping definitive pentru o perioadă de cinci ani.

Piața panourilor solare

Întreprinderi extrem de inovatoare din UE sunt expuse actualmente unor riscuri imediate de faliment din cauza concurenței neloiale a exportatorilor chinezi, care au preluat mai mult de 80% din piața UE și a căror capacitate de producție se ridică în prezent la 150% din consumul mondial. În 2012, capacitatea excedentară a Chinei a dublat aproape cererea totală din UE. Evaluarea realizată de Comisie indică faptul că instituirea de măsuri provizorii nu numai că va menține cele 25 000 de locuri de muncă existente în sectorul european al producției de energie solară, dar va și contribui la crearea unor noi locuri de muncă în acest sector.

Pe termen scurt, nu este exclusă pierderea unor locuri de muncă în anumite societăți care se ocupă cu instalarea panourilor solare. Cu toate acestea, pe măsură ce situația producătorilor UE se va îmbunătăți, iar importurile din alte țări vor crește, aceste locuri de muncă ar putea fi recreate. În orice caz, eventualele pierderi de locuri de muncă ar fi net mai reduse decât cele 25 000 de locuri de muncă din filiera europeană a producției de energie solară care ar putea dispărea iremediabil în absența luării unor măsuri.

Decizia de astăzi ar trebui să contribuie, de asemenea, la crearea unor condiții de concurență echitabile pentru industria europeană bazată pe energie regenerabilă, condiție esențială pentru atingerea obiectivelor UE în acest domeniu. Practicile comerciale neloiale privind panourile solare nu sunt favorabile mediului și sunt incompatibile cu o industrie sănătoasă a energiei solare la scară mondială. Comisia consideră că o piață care se confruntă cu importuri la prețuri de dumping va duce la falimentarea producătorilor locali și îi va descuraja pe producătorii din UE să dezvolte tehnologii de vârf în sectorul energiei regenerabile.

Ancheta

În cursul anchetei, Comisia a procedat la o analiză pentru a determina nivelul necesar de la care taxa ar putea contrabalansa efectele prejudiciabile ale dumpingului. Aceasta înseamnă că nivelul taxei nu are deloc, prin urmare, un caracter punitiv: acest nivel corespunde taxei minime strict necesare pentru a restabili condițiile de concurență echitabile pentru industria UE în cauză. Prin aplicarea sistematică a „regulii celei mai mici taxe”, UE își depășește obligațiile asumate în cadrul OMC. Aceasta, spre deosebire de alți membri ai OMC, precum China sau Statele Unite, care aplică în fiecare caz totalitatea nivelului de dumping constatat.

Interesul tuturor părților în cauză a fost evaluat riguros în cadrul anchetei. Comisia a trimis chestionare diverselor părți interesate, cum ar fi producători-exportatori, producători din Uniune, importatori, operatori din amonte și din aval, precum și asociațiile lor reprezentative.

Ca și în orice altă anchetă, Comisia a aplicat și așa-numitul „test de examinare a interesului Uniunii”. UE este singurul membru al OMC care aplică în mod sistematic astfel de teste. Comisia a estimat, cu titlu provizoriu, că eventualele efecte negative ale măsurilor vor fi compensate de avantaje economice pentru producătorii din Uniune.

Ancheta va continua, iar eventualele măsuri definitive vor trebui să fie instituite în termen de 15 luni de la deschiderea acesteia, și anume, până la 5 decembrie 2013 cel târziu. În paralel, Comisia este deschisă la discuții privind alte tipuri de măsuri care ar fi echivalente taxei de 47%. Atât normele OMC, cât și legislația UE, prevăd această posibilitate sub forma unui angajament de preț - un angajament de a nu practica prețuri de vânzare inferioare nivelului convenit.

O anchetă antisubvenție paralelă privind același produs este în curs de desfășurare, ca urmare a unei plângeri depuse de același reclamant. Ancheta a fost deschisă la 8 noiembrie 2012. Eventualele măsuri antisubvenție provizorii ar trebui să fie instituite până la data de 7 august 2013. Decizia privind instituirea de măsuri antisubvenție definitive ar trebui să fie luată până în decembrie 2013 (MEMO/12/844).

Pentru informații suplimentare

MEMO/13/499: Observațiile Comisarului UE pentru comerț Karel De Gucht cu privire la decizie

MEMO/13/497: Memo

MEMO/13/498: Întrebări și răspunsuri cu privire la decizia UE de a institui taxe antidumping provizorii privind panourile solare din China

Publication of the Regulation in the EU’s Official Journal

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:152:0005:0047:EN:PDF

Publicarea regulamentului în Jurnalul Oficial al UE

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:152:0005:0047:ro:PDF

MEMO/12/647: UE deschide o anchetă antidumping privind importurile de panouri solare din China, 6 septembrie 2012

Documente suplimentare privind ancheta antidumping a UE privind importurile de panouri solare din China

http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=1895&sta=21&en=31&page=2&c_order=date&c_order_dir=Down

Informații suplimentare privind relațiile comerciale UE-China

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/

Întrebări și răspunsuri privind procedurile antidumping

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/anti-dumping/

Persoane de contact:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)


Side Bar