Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. birželio 4 d.

Europos Sąjunga nustatė laikinuosius antidempingo muitus iš Kinijos importuojamoms saulės baterijų plokštėms

Europos Komisija šiandien išplatino šį pareiškimą:

„Šiandien Europos Komisija priėmė sprendimą iš Kinijos importuojamoms saulės baterijų plokštėms, elementams ir plokštelėms nustatyti laikinuosius antidempingo muitus.

Šis sprendimas priimtas atlikus išsamų, didelio masto tyrimą ir glaudžiai bendraujant su rinkos dalyviais. Atsižvelgiant į tai, kad ES saulės baterijų plokščių rinka labai didelė ir kad į ją importuojama labai daug šių produktų, svarbu, kad muitas jos nesutrikdytų. Todėl muitas bus taikomas etapais. Iki 2013 m. rugpjūčio 6 d. bus taikomas 11,8 proc. muitas. Po to bus taikomas 47,6 proc. muitas, nes būtent tokio dydžio muito reikia siekiant pašalinti Europos pramonei dempingo padarytą žalą.

Komisija primena esanti pasirengusi tęsti diskusijas su Kinijos eksportuotojais ir Kinijos prekybos rūmais ir ieškoti sprendimo, kuris būtų suderintas su pagrindinio antidempingo reglamento 8 straipsniu ir kuris leistų sustabdyti laikinųjų muitų taikymą ir rasti suderintą sprendimą.

Europos Komisija dar kartą patvirtina esanti pasirengusi diskusijoms ES ir Kinijos jungtiniame komitete, kurio posėdis galėtų būti surengtas artimiausiu metu abiejų šalių sutartą dieną, ir jame konstruktyviai aptarti visas mūsų prekybos santykiams svarbias temas atsižvelgiant į bendrus įsipareigojimus PPO ir mūsų strateginę partnerystę.“

Pagrindiniai faktai

Sprendimą Komisija priėmė atlikusi devynis mėnesius trukusį tyrimą, pradėtą 2012 m. rugsėjo mėn. (MEMO/12/647), per kurį nustatė, kad Kinijos bendrovės saulės baterijų plokštes Europoje parduoda už kainą, kuri yra daug mažesnė nei jų įprastinė rinkos vertė, todėl ES saulės baterijų plokščių gamintojai patiria didelę žalą. Europoje parduodamų Kinijos saulės baterijų plokščių tikroji vertė turėtų būti 88 proc. didesnė už faktiškai šiuo metu taikomą jų pardavimo kainą. Iš Kinijos dempingo kaina eksportuojamos prekės darė nepagrįstą spaudimą kainoms ES rinkoje, ir tai turėjo didelės neigiamos įtakos Europos gamintojų finansiniams ir veiklos rezultatams.

Siekiant sumažinti žalą, kurią Europos pramonė patiria dėl šios nesąžiningos prekybos praktikos, t. y. dempingo, muitai bus nustatyti dviem etapais: pirmuosius du mėnesius bus taikomas 11,8 proc., o likusius keturis mėnesius – 47,6 proc. dydžio muitas. Iš viso šis laikinasis muitas bus taikomas ne ilgiau kaip 6 mėnesius. Laikinieji muitai yra daug mažesni, palyginti su nustatytu 88 proc. dydžio saulės baterijų plokščių dempingu, nes ES taiko vadinamąją mažesniojo muito taisyklę, pagal kurią nustatomas tik tokio dydžio muitas, kurio reikia vienodoms konkurencijos sąlygoms atkurti. Laikinuoju muitu bus atkurta sąžininga konkurencija ir užtikrinta nenutrūkstama novatoriško ekologiškos energijos sektoriaus plėtra Europos Sąjungoje.

Komisija tęs tyrimą ir išklausys visų suinteresuotųjų šalių nuomones. Ji tebėra pasirengusi intensyvesnėms deryboms su Kinija, kad būtų rastas abiem šalims tinkamas alternatyvus sprendimas. Ne vėliau kaip gruodžio 5 d. ES turės priimti sprendimą, ar nustatyti galutinius antidempingo muitus, kurie būtų taikomi penkerius metus.

Saulės baterijų plokščių rinka

Dėl nesąžiningos Kinijos eksportuotojų, kurie užima daugiau kaip 80 proc. ES rinkos ir kurių gamybos pajėgumai šiuo metu sudaro 150 proc. pasaulinio suvartojimo, konkurencijos labai novatoriškos ES bendrovės šiuo metu atsidūrė ties bankroto riba. Pertekliniai Kinijos pajėgumai 2012 m. buvo beveik du kartus didesni už visą paklausą ES. Komisija apskaičiavo, kad laikinosios priemonės ne tik padės išsaugoti 25 000 ES saulės energijos gamybos sektoriuje jau sukurtų darbo vietų, bet ir leis sukurti naujų.

Trumpuoju laikotarpiu tam tikras darbo vietų skaičius gali būti prarastas saulės baterijų plokštes montuojančiose bendrovėse. Tačiau pagerėjus ES gamintojų padėčiai ir išaugus importui iš kitų šalių, šios darbo vietos galėtų būti atkurtos. Bet kuriuo atveju darbo vietų sumažėtų daug mažiau nei tuo atveju, jei, nesiėmus priemonių, ES saulės energijos gamybos pramonėje visam laikui būtų prarasta 25 000 darbo vietų.

Šiandien priimtas sprendimas taip pat turėtų padėti sukurti vienodas konkurencijos sąlygas Europos atsinaujinančiosios energijos pramonei, kuri yra labai svarbi siekiant ES atsinaujinančiosios energijos tikslų. Nesąžininga saulės baterijų plokščių prekyba yra nesuderinama su aplinkos apsaugos tikslais ir daro neigiamą poveikį pasaulinei saulės energijos pramonei. Komisija mano, kad iš rinkos, kurioje esama dempingo kaina importuojamų produktų, bus išstumti vietos gamintojai, be to, tokioje rinkoje ES gamintojai neskatinami kurti pažangiųjų technologijų atsinaujinančiosios energijos sektoriuje.

Tyrimas

Per tyrimą Komisija apskaičiavo muito dydį, kurio reikia žalingam dempingo poveikiui pašalinti. Tai reiškia, kad muitu nesiekiama bausti: nustatytas tik tokio dydžio muitas, kurio tikrai reikia siekiant susijusioms ES pramonės įmonėms sudaryti galimybę veikti vienodomis konkurencijos sąlygomis. Nuolat taikydama mažesniojo muito taisyklę, ES nustato švelnesnes priemones nei galėtų vykdydama įsipareigojimus PPO. Kitos PPO narės, kaip antai Kinija ir JAV, šios taisyklės netaiko ir visada nustato muitus, kurių dydis atitinka visą nustatytą dempingo lygį.

Atliekant tyrimą nuodugniai įvertinti visų susijusių šalių interesai. Komisija nusiuntė klausimynus įvairioms suinteresuotosioms šalims – eksportuojantiems gamintojams, Sąjungos gamintojams, importuotojams, gamintojų ir vartotojų grandies ūkio subjektams ir jiems atstovaujančioms asociacijoms.

Kaip ir per bet kurį kitą tyrimą, Komisija atliko vadinamąjį Sąjungos interesų tyrimą. ES yra vienintelė PPO narė, nuolat atliekanti tokius tyrimus. Komisija padarė preliminarią išvadą, kad bet kokį galimą neigiamą priemonių poveikį atsvers ekonominė nauda, kurią gaus Sąjungos gamintojai.

Tyrimas bus tęsiamas ir galutinės priemonės, jei reikės, turės būti nustatytos per 15 mėnesių po tyrimo inicijavimo, t. y. iki 2013 m. gruodžio 5 d. Kartu Komisija yra pasirengusi aptarti alternatyvaus pobūdžio priemones, kurios būtų lygiavertės 47 proc. muitui. Ir PPO, ir ES teisės aktuose tokia galimybė numatyta kaip įsipareigojimas dėl kainos, t. y. įsipareigojimas neparduoti produkto už mažesnę nei sutarta kainą.

Remiantis to paties subjekto skundu, šiuo metu dėl to paties produkto atliekamas ir antisubsidijų tyrimas. Jis inicijuotas 2012 m. lapkričio 8 d. Laikinosios antisubsidijų priemonės, jei reikės, turėtų būti nustatytos iki 2013 m. rugpjūčio 7 d. Sprendimas dėl galutinių antisubsidijų priemonių turės būti priimtas 2013 m. gruodžio mėn.

(MEMO/12/844 ).

Daugiau informacijos

MEMO/13/499: Už prekybą atsakingo ES Komisijos nario Karelo De Guchto pastabos

MEMO/13/497: Memo

MEMO/13/498: Dažnai užduodami klausimai dėl ES sprendimo Kinijos saulės baterijų plokštėms nustatyti laikinuosius antidempingo muitus

ES oficialiajame leidinyje paskelbtas reglamentas

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:152:0005:0047:lt:PDF

MEMO/12/647. ES inicijuoja antidempingo tyrimą dėl iš Kinijos importuojamų saulės baterijų plokščių, 2012 m. rugsėjo 6 d.

Daugiau informacijos apie ES antidempingo tyrimą dėl iš Kinijos importuojamų saulės baterijų plokščių

http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=1895&sta=21&en=31&page=2&c_order=date&c_order_dir=Down

Daugiau informacijos apie ES ir Kinijos prekybos santykius

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/

Dažnai užduodami klausimai apie antidempingo tyrimus

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/anti-dumping/

Asmenys ryšiams

John Clancy, tel. +32 2 295 37 73

Helene Banner, tel. +32 2 295 24 07


Side Bar