Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. június 4.

Az EU ideiglenes dömpingellenes vámot vet ki a Kínából származó napelempanelekre

Az Európai Bizottság a mai napon az alábbi nyilatkozatot tette:


„A mai napon az Európai Bizottság úgy határozott, hogy ideiglenes dömpingellenes vámot vet ki a Kínából importált napelempanelekre, elemekre és lemezekre.

Döntését átfogó és komoly vizsgálat, valamint a piaci szereplőkkel folytatott kiterjedt konzultáció nyomán hozta meg. Mivel a napelempanelek uniós piaca és EU-ba irányuló importja rendkívül kiterjedt, fontos, hogy a kivetett vám abban semmilyen zavart ne okozzon. Ezért az EU szakaszos megközelítést alkalmaz, és 2013. augusztus 6-ig a vám mértékét 11,8%-ban állapítja meg. Augusztustól kezdődően a vám mértéke 47,6% lesz, ami megfelel az európai ipar által a dömping következtében elszenvedett károk felszámolásához szükséges szintnek.

Az Európai Bizottság újfent megerősíti az iránti készségét, hogy folytassa megbeszéléseit a kínai exportőrökkel és a Kínai Kereskedelmi Kamarával annak érdekében, hogy mielőbb sikerüljön olyan megoldást találni, amely összhangban áll a dömpingellenes alaprendelet 8. cikkével, és amellyel lehetőség nyílhat az ideiglenes vámok felfüggesztésére és a tárgyalásos megoldás elérésére.

Az Európai Bizottság ismét hangsúlyozza: készen áll arra, hogy a következő hetek során egy kölcsönösen megfelelő időpontban EU–Kína vegyesbizottsági ülés keretében konstruktív vitát folytassunk a kereskedelmi kapcsolatainkat érintő valamennyi kérdésben, a közös WTO-kötelezettségvállalásainkkal összhangban és a stratégiai partnerségünk szellemében.”

Előzmények

A döntés kilenc hónapos – 2012 szeptemberében elindult (MEMO/12/647) – vizsgálat nyomán született meg, amelynek során a Bizottság megállapította, hogy a kínai vállalkozások a napelempaneleket jóval azok rendes piaci értéke alatt értékesítik Európában, ami jelentős károkat okoz a napelempanelek európai gyártói számára. Az Európában értékesített kínai napelempanelek tisztességes árának valójában a tényleges árnál 88%-kal magasabbnak kellene lennie. A dömpingelt kínai export az árak tekintetében indokolatlan nyomást gyakorolt az uniós piacra, ami rendkívül negatívan befolyásolta az európai gyártók pénzügyi és működési eredményeit.

A vámokat két szakaszban vezetik be: azok mértéke az első két hónapban 11,8%, majd további négy hónapig 47,6% lesz, ami segít enyhíteni az európai ipar által e tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat – a dömping – következtében elszenvedett károkat. Az ideiglenes vám összességében legfeljebb hat hónapig marad hatályban. Az ideiglenes vám jóval alacsonyabb a napelempanelek dömpingjének 88%-os mértékénél, mivel az EU az ún. „alacsonyabb vám elvét” alkalmazza, azaz az egyenlő versenyfeltételek visszaállításához minimálisan elegendő vámmértéket veti ki. Az ideiglenes vám a tisztességes versenyfeltételek visszaállítása mellett biztosítja az EU-ban az innovatív környezetbarát energiák ágazatának további fejlődését.

A Bizottság folytatja vizsgálatát, és meghallgatja valamennyi érdekelt fél észrevételeit. Továbbra is kész arra, hogy felélénkítse a Kínával folytatott egyeztetéseket, hogy ily módon tárgyalásos úton sikerüljön mindenki számára kielégítő alternatív megoldásokat találni. Az EU-nak legkésőbb december 5-én döntést kell hoznia arról, hogy ötéves időtartamra be kíván-e vezetni végleges dömpingellenes vámokat.

A napelempanelek piaca

A kiemelkedően innovatív uniós vállalkozásokat napjainkban a csőd azonnali veszélye fenyegeti a kínai exportőrök által előidézett tisztességtelen verseny miatt: utóbbiak átvették az uniós piac több mint 80%-át, és a termelési kapacitásuk jelenleg a világ fogyasztásának 150%-át teszi ki. 2012-ben Kína többletkapacitása a teljes uniós keresletnek csaknem a kétszerese volt. A Bizottság értékelése rámutat, hogy az ideiglenes intézkedés bevezetésének köszönhetően nem csupán az uniós napenergia-ágazaton belüli jelenlegi 25 000 munkahelyet sikerül bebiztosítani, hanem további munkahelyek is létrejönnek majd az ágazatban.

Rövid távon néhány munkahely megszűnhet a napelempanelek telepítésével foglalkozó vállalkozásoknál. Mindazonáltal az uniós gyártók helyzetének javulásával és a más országokból származó import növekedésével ezek az elveszített munkahelyek újra létrejöhetnek. Mindenesetre a megszűnő munkahelyek száma lényegesen kevesebb lesz annál a 25 000 álláshelynél, amelyet az uniós napenergia-ágazat jelenleg számlál, és amely megfelelő szigorító intézkedések hiányában valószínűleg örökre elveszne.

A mai döntés hozzájárulhat az európai megújulóenergia-iparon belüli egyenlő versenyfeltételek kialakításához is, amelyek igen lényegesek a megújuló energiákra vonatkozó uniós célkitűzések elérése érdekében. A napelempanelek tisztességtelen kereskedelme nem segíti a környezetvédelem ügyét, és összeegyeztethetetlen az egészséges globális napenergia-iparral. A Bizottság úgy véli, hogy egy olyan piacon, amelynek dömpingelt behozatallal kell szembenéznie, a helyi termelők kénytelenek felhagyni üzleti tevékenységükkel, az uniós gyártók pedig nincsenek arra ösztönözve, hogy világszínvonalú technológiákat fejlesszenek ki a megújuló energiák ágazatán belül.

A vizsgálat

A vizsgálat során a Bizottság értékelte a dömping káros hatásainak ellensúlyozásához szükséges vám mértékét. Ez azt jelenti, hogy a vám szintje soha nem büntető jellegű: a vám szintjét az érintett uniós iparágon belüli egyenlő versenyfeltételek visszaállításához szükséges legalacsonyabb szinten állapították meg. Az „alacsonyabb vám elvének” szisztematikus alkalmazásával az EU túlteljesíti a WTO-kötelezettségeit. Ez eltér más WTO-tagok – köztük Kína és az USA – gyakorlatától, amelyek mindig a megállapított dömping teljes mértékét alkalmazzák.

A vizsgálat során az összes érintett fél érdekét alaposan értékelték. A Bizottság kérdőíveket küldött a különböző érdekelt feleknek, köztük az exportőr gyártóknak, az uniós gyártóknak, az importőröknek, az ellátási lánc magasabb és alacsonyabb szintjén elhelyezkedő szereplőknek és azok érdekképviseleti szerveinek.

A többi vizsgálathoz hasonlóan a Bizottság ebben az esetben is elvégezte az ún. „uniós érdekek vizsgálatát”). A WTO-tagok közül egyedül az EU végez szisztematikus jelleggel ilyen vizsgálatokat. A Bizottság arra az ideiglenes álláspontra jutott, hogy az intézkedések bármilyen esetleges negatív hatását ellensúlyozza az uniós gyártók gazdasági nyeresége.

A vizsgálat folytatódik, és amennyiben végleges intézkedések bevezetését tartják indokoltnak, azokra az eljárás megindításától számított 15 hónapon belül (azaz 2013. december 5-ig) sor kerül. Ezzel párhuzamosan a Bizottság kész arra, hogy tárgyalásokat folytasson olyan alternatív intézkedésformákról, amelyek a 47%-os vámmérték kivetésének felelnének meg. A WTO és az EU joga az árra vonatkozó kötelezettségvállalás formájában egyaránt kilátásba helyezi ezt a lehetőséget, amelynek értelmében a felek kötelezik magukat, hogy egy közösen meghatározott áron alul nem értékesítik termékeiket.

Ezzel egyidejűleg folyamatban van az a szubvencióellenes vizsgálat is, amelyet az ugyanazon panaszos által ugyanezen termék vonatkozásában benyújtott panasz nyomán indítottak. Ez a vizsgálat 2012. november 8-án indult. Amennyiben ideiglenes szubvencióellenes intézkedésekről határoznak, azokat legkésőbb 2013. augusztus 7-ig ki kell vetni. A végleges szubvencióellenes intézkedések bevezetéséről szóló döntés 2013 decemberében esedékes (MEMO/12/844).

További információk

MEMO/13/499: Karel De Gucht uniós kereskedelmi biztos észrevételei a döntéssel kapcsolatban

MEMO/13/497: Memo

MEMO/13/498: A Kínából származó napelempanelekre kivetendő ideiglenes dömpingellenes vámokra vonatkozó uniós döntéssel kapcsolatos kérdések és válaszok

A rendelet közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:152:0005:0047:hu:PDF

MEMO/12/647: MEMO/12/647: Az EU 2012. szeptember 6-án dömpingellenes vizsgálatot indított a Kínából származó napelempanelek importjára vonatkozóan

Az EU által a Kínából származó napelempanelek importjára vonatkozóan indított dömpingellenes vizsgálattal kapcsolatos további dokumentumok

http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=1895&sta=21&en=31&page=2&c_order=date&c_order_dir=Down

További információk az EU és Kína közötti kereskedelmi kapcsolatokról

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/

Kérdések és válaszok a dömpingellenes eljárásokról

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/anti-dumping/

Kapcsolattartók :

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)


Side Bar