Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκη Επιτροπη

Ανακοινωθεν τυπου

Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2013

Η ΕΕ επιβάλλει προσωρινούς δασμούς αντιντάμπινγκ στους κινέζικους ηλιακούς συλλέκτες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα την ακόλουθη δήλωση:


«Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να επιβάλει προσωρινούς δασμούς αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ηλιακών συλλεκτών, κυψελών και πλακιδίων πυριτίου από την Κίνα.

Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν εξαντλητικής και σοβαρής έρευνας και εκτεταμένων επαφών με τους συντελεστές της αγοράς. Καθώς η αγορά και οι εισαγωγές ηλιακών συλλεκτών στην ΕΕ είναι πολύ μεγάλης σπουδαιότητας, είναι σημαντικό να μην διαταραχθούν. Ως εκ τούτου, θα τηρηθεί μια σταδιακή προσέγγιση σύμφωνα με την οποία ο δασμός καθορίζεται σε 11,8% έως τις 6 Αυγούστου 2013. Από τον Αύγουστο και μετά ο δασμός θα καθοριστεί στο επίπεδο του 47,6% που είναι το επίπεδο που απαιτείται για την εξάλειψη της ζημίας που προκλήθηκε από το ντάμπινγκ στον ευρωπαϊκό κλάδο παραγωγής.

Η Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι είναι έτοιμη να εξακολουθήσει τις διαπραγματεύσεις με τους κινέζους εξαγωγείς και το κινέζικο υπουργείο Εμπορίου με σκοπό να βρεθεί λύση σύμφωνα με το άρθρο 8 του βασικού κανονισμού αντιντάμπινγκ (Article 8 of the Basic Anti-Dumping Regulation), έτσι ώστε να μπορούν να ανασταλούν οι προσωρινοί δασμοί και να επιτευχθεί λύση μέσω διαπραγμάτευσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανεπιβεβαιώνει την προθυμία της να συγκαλέσει τη μεικτή επιτροπή ΕΕ-Κίνας κατά τις επόμενες εβδομάδες και σε μια αμοιβαία αποδεκτή ημερομηνία για να συζητηθούν με εποικοδομητικό τρόπο όλα τα θέματα των εμπορικών μας σχέσεων, σύμφωνα με τις κοινές δεσμεύσεις μας απέναντι στον ΠΟΕ και με το πνεύμα της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μας».

Ιστορικό

Η απόφαση εκδόθηκε κατόπιν έρευνας εννέα μηνών, που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2012 (MEMO/12/647), στη διάρκεια της οποίας η Επιτροπή διαπίστωσε ότι κινέζικες εταιρείες πωλούν ηλιακούς συλλέκτες στην Ευρώπη σε τιμές πολύ χαμηλότερες από την κανονική αξία της αγοράς, πράγμα το οποίο προξενεί σημαντική ζημία στους παραγωγούς ηλιακών συλλεκτών της ΕΕ. Η δίκαιη τιμή ενός κινέζικου ηλιακού συλλέκτη που πωλείται στην Ευρώπη θα πρέπει να είναι κατά 88% υψηλότερη από την τιμή στην οποία πράγματι πωλείται. Οι κινέζικες εξαγωγές που υπόκεινται σε ντάμπινγκ ασκούσαν αδικαιολόγητη πίεση στις τιμές στην αγορά της ΕΕ, πράγμα το οποίο είχε σημαντική επίπτωση στην οικονομική και επιχειρησιακή απόδοση των ευρωπαίων παραγωγών.

Οι δασμοί θα επιβληθούν σε δύο στάδια, αρχίζοντας με ένα ποσοστό 11,8% για τους δύο πρώτους μήνες και στη συνέχεια το ποσοστό θα αυξηθεί σε 47,6% για τέσσερις ακόμη μήνες, έτσι ώστε να μετριαστεί η ζημία που προξενήθηκε στον ευρωπαϊκό κλάδο παραγωγής με την αθέμιτη αυτή πρακτική του ντάμπινγκ. Συνολικά, ο εν λόγω προσωρινός δασμός θα ισχύει για 6 μήνες κατ’ ανώτατο όριο. Οι προσωρινοί δασμοί είναι πολύ χαμηλότεροι από το ποσοστό του ντάμπινγκ ύψους 88% του οποίου οι ηλιακοί συλλέκτες αποτελούν αντικείμενο, διότι η ΕΕ εφαρμόζει τον λεγόμενο «κανόνα του χαμηλότερου δασμού», επιβάλλοντας μόνον όσον δασμό απαιτείται για την αποκατάσταση ίσων όρων ανταγωνισμού. Ο προσωρινός δασμός, εκτός από την αποκατάσταση θεμιτού ανταγωνισμού, θα εξασφαλίσει τη συνεχή ανάπτυξη ενός καινοτόμου τομέα πράσινης ενέργειας της ΕΕ.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει τώρα την έρευνά της και θα ακούσει τις απόψεις όλων των ενδιαφερομένων μερών. Είναι έτοιμη να εντατικοποιήσει τις συνομιλίες με την Κίνα, έτσι ώστε να βρεθούν εναλλακτικές ικανοποιητικές λύσεις μέσω διαπραγμάτευσης. Στις 5 Δεκεμβρίου το αργότερο, η ΕΕ θα πρέπει να αποφασίσει εάν θα επιβάλει οριστικούς δασμούς αντιντάμπινγκ για διάστημα πέντε ετών.

Σχετικά με την αγορά ηλιακών συλλεκτών

Εξαιρετικά καινοτόμοι εταιρείες της ΕΕ σήμερα εκτίθενται σε άμεση απειλή πτώχευσης, λόγω του αθέμιτου ανταγωνισμού εκ μέρους των κινέζων εξαγωγέων, οι οποίοι έχουν μερίδιο πάνω από το 80% της αγοράς της ΕΕ και η παραγωγική ικανότητά τους ανέρχεται σήμερα στο 150% της παγκόσμιας κατανάλωσης. Το 2012, η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα της Κίνας ήταν σχεδόν διπλάσια της συνολικής ζήτησης της ΕΕ. Από την αξιολόγηση της Επιτροπής προκύπτει ότι η επιβολή προσωρινών μέτρων όχι μόνον θα διασφαλίσει τις ήδη υπάρχουσες 25.000 θέσεις εργασίας στον κλάδο παραγωγής ηλιακών συλλεκτών της ΕΕ, αλλά θα δημιουργήσει και νέες θέσεις εργασίας στον εν λόγω τομέα.

Βραχυπρόθεσμα, μπορεί να σημειωθεί απώλεια θέσεων εργασίας σε εταιρείες που εγκαθιστούν ηλιακούς συλλέκτες. Ωστόσο, εφόσον η κατάσταση των παραγωγών της ΕΕ βελτιωθεί και οι εισαγωγές από άλλες χώρες αυξηθούν, αυτές οι θέσεις εργασίας θα μπορούν να αναδημιουργηθούν. Οι απώλειες θέσεων εργασίας, σε κάθε περίπτωση, ενδέχεται να είναι πολύ λιγότερες από 25.000 θέσεις εργασίας στον κλάδο παραγωγής ηλιακών συλλεκτών της ΕΕ, οι οποίες όμως είναι πιθανόν να χαθούν για πάντα αν δεν επιβληθούν μέτρα.

Η σημερινή απόφαση θα συμβάλει επίσης στη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού για την βιομηχανία ανανεώσιμης ενέργειας στην Ευρώπη, η οποία είναι απαραίτητη για να επιτύχει η ΕΕ τους στόχους της για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το αθέμιτο εμπόριο ηλιακών συλλεκτών δεν βοηθά το περιβάλλον και δεν συμβιβάζεται με μια υγιή παγκόσμια βιομηχανία ηλιακών συλλεκτών. Η Επιτροπή πιστεύει ότι μια αγορά που πλήττεται από εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ θα ωθήσει τους τοπικούς παραγωγούς στην πτώχευση και αποθαρρύνει τους παραγωγούς της ΕΕ όσον αφορά την ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Σχετικά με την έρευνα

Στη διάρκεια της έρευνας, η Επιτροπή αξιολόγησε το επίπεδο του δασμού που απαιτείται για την εξουδετέρωση των ζημιογόνων συνεπειών του ντάμπινγκ. Αυτό σημαίνει ότι το ύψος του δασμού, σε καμία περίπτωση, δεν έχει χαρακτήρα ποινής: Καθορίστηκε στο ελάχιστο αναγκαίο επίπεδο για την αποκατάσταση ίσων όρων ανταγωνισμού για τον ενδιαφερόμενο κλάδο παραγωγής της ΕΕ. Με τη συστηματική εφαρμογή του «κανόνα του χαμηλότερου δασμού», η ΕΕ υπερθεματίζει τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει των κανόνων του ΠΟΕ. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την πρακτική άλλων μελών του ΠΟΕ, όπως η Κίνα και οι ΗΠΑ, που εφαρμόζουν πάντα μέτρα που ισοδυναμούν με το πλήρες ντάμπινγκ που διαπιστώθηκε.

Το συμφέρον όλων των ενδιαφερόμενων μερών αξιολογήθηκε διεξοδικά στην έρευνα. Η Επιτροπή απέστειλε ερωτηματολόγια σε διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι παραγωγοί-εξαγωγείς, οι παραγωγοί της Ένωσης, οι εισαγωγείς, οι φορείς του προηγούμενου και του επόμενου σταδίου και οι αντιπροσωπευτικές ενώσεις τους.

Όπως και σε κάθε άλλη έρευνα, η Επιτροπή πραγματοποίησε την λεγόμενη «εξέταση του συμφέροντος της Ένωσης». Η ΕΕ είναι το μόνο μέλος του ΠΟΕ που πραγματοποιεί συστηματικά την εξέταση αυτή. Η Επιτροπή θεώρησε προσωρινά ότι τυχόν επιπτώσεις των μέτρων θα πρέπει να αντισταθμίζονται από οικονομικά οφέλη για τους παραγωγούς της Ένωσης.

Η έρευνα θα συνεχιστεί και τα οριστικά μέτρα, αν υπάρξουν, θα πρέπει να επιβληθούν εντός 15 μηνών από την έναρξη της έρευνας, δηλαδή έως τις 5 Δεκεμβρίου 2013. Παράλληλα, η Επιτροπή είναι πρόθυμη να συζητήσει εναλλακτικές μορφές μέτρων που θα ισοδυναμούν με δασμό 47%. Τόσο οι κανόνες του ΠΟΕ όσο και το δίκαιο της ΕΕ προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα με τη μορφή ανάληψης υποχρέωσης ως προς τις τιμές – δηλαδή δέσμευσης να μην πωλούν οι αναλαμβάνοντες την υποχρέωση κάτω από μια συμφωνημένη τιμή.

Μια παράλληλη έρευνα κατά των επιδοτήσεων για το ίδιο προϊόν βρίσκεται σε εξέλιξη, μετά από καταγγελία που υπέβαλε ο ίδιος καταγγέλλων. Η εν λόγω έρευνα άρχισε στις 8 Νοεμβρίου 2012. Τα προσωρινά μέτρα κατά των επιδοτήσεων, αν υπάρξουν, θα πρέπει να επιβληθούν έως τις 7 Αυγούστου 2013. Η απόφαση σχετικά με τα οριστικά μέτρα κατά των επιδοτήσεων αναμένεται να εκδοθεί τον Δεκέμβριο του 2013 (MEMO/12/844).

Περισσότερες πληροφορίες

MEMO/13/499: Παρατηρήσεις του επιτρόπου Εμπορίου της ΕΕ κ. Karel De Gucht σχετικά με την απόφαση

MEMO/13/497: Memo

MEMO/13/498: Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την απόφαση της ΕΕ για την επιβολή προσωρινών δασμών αντιντάμπινγκ στους κινέζικους ηλιακούς συλλέκτες

Δημοσίευση του κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:152:0005:0047:el:PDF

MEMO/12/647: Η ΕΕ άρχισε την έρευνα αντιντάμπινγκ για τους κινέζικους ηλιακούς συλλέκτες στις 6 Σεπτεμβρίου 2012.

Περαιτέρω έγγραφα όσον αφορά την έρευνα αντιντάμπινγκ της ΕΕ σχετικά με τις εισαγωγές ηλιακών συλλεκτών από την Κίνα.

http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=1895&sta=21&en=31&page=2&c_order=date&c_order_dir=Down

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Κίνας

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τις διαδικασίες αντιντάμπινγκ

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/anti-dumping/

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)


Side Bar