Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 5. junija 2013

Komisija sklenila, da je Latvija pripravljena na prevzem evra z letom 2014

Evropska komisija je danes objavila konvergenčno poročilo za Latvijo za leto 2013, spremlja pa ga povzetek za državljane, v katerem so povzete glavne ugotovitve iz poročila in podlaga zanj. Komisija ugotavlja, da je Latvija dosegla visoko stopnjo trajnostne ekonomske konvergence z območjem evra, in predlaga Svetu, naj sprejme sklep o uvedbi evra v Latviji s 1. januarjem 2014.

Olli Rehn, podpredsednik Evropske komisije, pristojen za ekonomske in monetarne zadeve, je dejal: „Primer Latvije kaže, da se lahko država uspešno spoprime s še tako velikimi makroekonomskimi neravnotežji in iz procesa izide močnejša. Latvija je po globoki recesiji v letih 2008 in 2009 sprejela odločne strateške ukrepe ter ob podpori programa finančne pomoči, ki sta ga vodila EU in MDS, izboljšala prožnost in prilagoditveno zmogljivost gospodarstva znotraj splošnega okvira EU za trajnostno in uravnoteženo rast. Njen trud se je izplačal. Po napovedih bo Latvija letos najhitreje rastoče gospodarstvo v EU.“

Dodal je še: „Želja Latvije, da prevzame evro, je znak zaupanja v našo skupno valuto in še en dokaz o zmoti tistih, ki napovedujejo razpad območja evra.“

V konvergenčnem poročilu je pozitivno ocenjena gospodarska uspešnost Latvije glede na konvergenčna merila iz Pogodbe EU, ki so naslednja:

Inflacija

Povprečna stopnja inflacije v Latviji v 12 mesecih do aprila 2013 je bila 1,3%, kar je precej pod referenčno vrednostjo 2,7%, pod tem pragom pa bo verjetno ostala tudi v prihodnjih mesecih. Čeprav je trenutno zelo nizka stopnja inflacije posledica kratkoročnih dejavnikov (predvsem zmanjšanje stopnje DDV julija lani), analiza temeljnih dejavnikov in dejstvo, da je razlika do referenčne vrednosti precejšnja, potrjujejo pozitivno oceno pri izpolnjevanju merila glede stabilnosti cen. Latvija bo morala tudi v prihodnje paziti, da bo inflacijo ohranjala na nizki ravni, zlasti z nadaljevanjem preudarne fiskalne politike in trajnostnim razvojem domačega povpraševanja.

Javne finance (primanjkljaj in dolg)

Delež javnofinančnega primanjkljaja, izraženega v odstotkih BDP, je leta 2010 dosegel 8,1 %, leta 2012 pa se je zmanjšal na 1,2 % in po najnovejši napovedi Komisije iz pomladi 2013 naj bi na tej ravni ostal tudi letos. Javnofinančni dolg je konec leta 2012 znašal 40,7 % BDP. Komisija meni, da je bil čezmerni primanjkljaj odpravljen na verodostojen in vzdržen način, zato je Svetu za ekonomske in finančne zadeve EU (ECOFIN) priporočila, naj ustavi postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem za Latvijo (glej MEMO/13/463). Če bo Svet upošteval to priporočilo, bo Latvija izpolnila merilo glede proračunskega položaja.

Obrestne mere

Povprečna dolgoročna obrestna mera v Latviji v letu do aprila 2013 je bila 3,8%, kar je pod referenčno vrednostjo 5,5%. Razlike v donosu v primerjavi z dolgoročnimi referenčnimi obveznicami območja evra so se vse od leta 2010 občutno zmanjševale, kar kaže, da je država deležna zaupanja na mednarodnih trgih.

Devizni tečaj

Latvijski lat je vključen v mehanizem deviznih tečajev (ERM II) od 2. maja 2005, kar je precej dlje od minimalnega obdobja dveh let. Ob vključitvi v ERM II so se latvijski organi zavezali, da bodo vrednost lata ohranili v mejah nihanja ± 1 % glede na centralni tečaj. V dveh letih pred to najnovejšo oceno devizni tečaj lata ni odstopal od centralnega tečaja za več kot ±1 %, prav tako pa ni bil izpostavljen pretresom.

V oceni so bili proučeni tudi drugi dejavniki, vključno z razvojem plačilne bilance ter povezovanjem trga dela, proizvodnega in finančnega trga. Zunanji saldo Latvije se je med krizo močno izboljšal, k čemur je med drugim prispevala vse večja zunanja konkurenčnost države. Latvijsko gospodarstvo je dobro povezano z gospodarstvom EU prek trgovinskih povezav in povezav na trgu dela, država pa privabi veliko neposrednih tujih naložb. Povezanost latvijskega finančnega sektorja s finančnim sektorjem EU je precejšnja, kar je večinoma posledica visoke ravni tujega lastništva v bančnem sektorju.

Poleg navedenega je latvijska zakonodaja na monetarnem področju skladna z zakonodajo EU.

To oceno dopolnjuje prav tako danes objavljeno konvergenčno poročilo, ki ga je pripravila Evropska centralna banka.

Ozadje

Latvija je ves čas krize uspešno izvajala zahteven postopek makroekonomskega prilagajanja. Z odločnim izvajanjem programa finančne pomoči pod vodstvom EU in MDS se je izvila iz primeža globoke recesije in ponovno oživila gospodarsko rast.

V skladu s Pogodbo EU Komisija in ECB vsaki dve leti ali na prošnjo države članice s posebno ureditvijo poročata Svetu o napredku, ki so ga države članice s posebno ureditvijo dosegle pri izpolnjevanju svojih obveznosti glede uresničevanja ekonomske in monetarne unije. Latvija je 5. marca 2013 formalno zaprosila Komisijo za izredno konvergenčno poročilo, da bi lahko uvedla evro s 1. januarjem 2014.

Pogoje za prevzem evra sestavljajo štiri ekonomska merila, ki so usmerjena v stabilnost ter se navezujejo na proračunski položaj, stabilnost cen, stabilnost deviznega tečaja in konvergenco dolgoročnih obrestnih mer, dosežena pa morajo biti na vzdržen način. Nacionalna zakonodaja s področja monetarnih zadev mora biti prav tako usklajena s Pogodbo EU.

V skladu s Pogodbo se pri oceni upoštevajo dodatni dejavniki (npr. plačilna bilanca, povezanost trgov), ki so pokazatelj, da bo vključevanje države članice v območje evra potekalo brez težav, hkrati pa dajejo širšo sliko trajnosti konvergence.

Svet ECOFIN bo končno odločitev o uvedbi evra v Latviji sprejel julija. Pred tem bo Evropski parlament izrazil svoje mnenje, finančni ministri območja evra bodo dali priporočilo in voditelji vlad oz. držav EU bodo o tem vprašanju razpravljali na zasedanju Evropskega sveta 27. in 28. junija.

Postopek bo zaključen, ko bo Svet ministrov s soglasjem držav članic območja evra in Latvije nepreklicno določil tečaj, po katerem evro nadomesti lat.

Več informacij:

Ocena je na voljo v dokumentu „Konvergenčno poročilo za Latvijo za leto 2013“ na:

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/convergence_reports/index_en.htm

Povzetek za državljane je na voljo v:

MEMO 13/495

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/convergence_reports/index_en.htm

Konvergenčno poročilo ECB:

www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr130605.en.html

Kontakti:

Simon O'Connor (+32 22967359)

Audrey Augier (+32 22971607)

Vandna Kalia (+32 22995824)


Side Bar