Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. június 5.

A Bizottság szerint Lettország készen áll az euró 2014-es bevezetésére

Az Európai Bizottság a mai napon közzéteszi a Lettországról szóló 2013. évi konvergenciajelentést, valamint ennek lakossági összefoglalóját, amely rövid magyarázatot ad a jelentésről és annak hátteréről. A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy Lettország magas fokú fenntartható gazdasági konvergenciát ért el az euróövezettel, és javasolja hogy a Tanács határozzon az euró 2014. január 1-jei lettországi bevezetéséről.

Olli Rehn, a Bizottság gazdasági ügyekért, monetáris politikáért és az euróért felelős alelnöke így nyilatkozott: „A lettországi tapasztalatok azt mutatják, hogy egy ország képes sikeresen kiküszöbölni a makrogazdasági egyensúlyhiányt, bármilyen súlyos legyen is az, és megerősödni. A 2008–2009 során tapasztalt mély recessziót követően Lettország – az EU és az IMF által vezetett pénzügyi támogatási program segítségével – határozott politikai intézkedéseket hozott, amelyek javították a gazdaság rugalmasságát és kiigazításra való képességét a fenntartható és kiegyensúlyozott növekedés átfogó uniós keretén belül. Ez meghozta gyümölcsét, ugyanis az előrejelzések szerint idén Lettország lesz az EU leggyorsabban növekvő gazdasága.”

Az alelnök hozzátette: „Lettország elkötelezettsége az euró bevezetése iránt a közös pénzünkbe vetett bizalom jele és bizonyítja, hogy tévedtek azok, akik az euró felbomlását jósolták.”

A konvergenciajelentés kedvező értékelést ad Lettország gazdasági teljesítményéről az Európai Unióról szóló szerződésben meghatározott alábbi konvergenciakritériumok tekintetében:

Infláció

Lettország átlagos inflációs rátája a 2013 áprilisával végződő 12 hónapos időszakban 1,3 % volt, ami jócskán elmarad a 2,7 %-os referenciaértéktől, és valószínűleg az elkövetkező időszakban is a referenciaérték alatt marad. Míg egyes rövid távú tényezők (nevezetesen a tavaly júliusi héacsökkentés) hozzájárultak az infláció jelenleg rendkívül alacsony szintjéhez, az alapvető adatok elemzése, valamint az a tény, hogy az inflációs ráta bőven a referenciaértéken belül maradt, szintén indokolja az árstabilitási kritérium teljesítésének kedvező értékelését. Lettországnak továbbra is ügyelnie kell az infláció kordában tartására, többek között azáltal, hogy körültekintő költségvetési politikát folytat és a hazai keresletet fenntartható pályán tartja.

Államháztartás (hiány és adósság)

A GDP-arányos államháztartási hiány 2010-ben még 8,1 % volt, ám 2012-re 1,2 %-ra csökkent, és a Bizottság legfrissebb, tavaszi előrejelzése szerint 2013-ban is 1,2 % marad. A bruttó államadósság 2012 végén a GDP 40,7 %-ának felelt meg. A Bizottság úgy véli, hogy a túlzott hiányt hiteles és fenntartható módon kiigazították, és ajánlást tett arra, hogy az EU Gazdasági és Pénzügyi Tanácsa (ECOFIN) szüntesse meg a Lettország elleni túlzotthiány-eljárást (lásd MEMO/13/463). Amennyiben ez megtörténik, Lettország teljesíteni fogja az állami költségvetés helyzetére vonatkozó két kritériumot.

Kamatlábak

Lettország átlagos hosszú távú kamatlába a 2013 áprilisával záródó egy év során 3,8 % volt, ami az 5,5 %-os referenciaértéken belül van. Az euróövezet irányadó hosszú lejáratú kötvényeihez viszonyított különbség 2010 óta jelentős mértékben csökkent, ami a lettországi piaci bizalomról tanúskodik.

Árfolyam

A lett lat 2005. május 2. óta vesz részt az árfolyam-mechanizmusban (ERM II), amely időtartam jelentősen meghaladja a minimális két évet. Az ERM II-be történő belépéskor a lett hatóságok kötelezettséget vállaltak arra, hogy a lat árfolyamát a középárfolyamhoz képest ±1 %-os ingadozási sávban tartják. A jelen értékelést megelőző két évben a lat árfolyama legfeljebb 1 %-kal tért el a középárfolyamtól és nem alakult ki árfolyamfeszültség.

Ezen túlmenően más tényezőket is vizsgáltak, többek között a fizetési mérleg alakulását, valamint a munkaerő-, termék- és pénzügyi piacok integrációját. Lettország külső egyensúlya a válság alatt jelentős mértékben javult, amit az ország külső versenyképességének kedvező alakulása is elősegített. A lett gazdaság a kereskedelmi és munkaerő-piaci kapcsolatoknak köszönhetően megfelelően integrálódott az uniós gazdaságba, és nagyszabású közvetlen külföldi befektetéseket vonz. A belföldi pénzügyi szektor uniós pénzügyi rendszerbe való integrációja jelentős, főként a bankrendszerre jellemző nagyarányú külföldi tulajdon miatt.

Végül, Lettország monetáris jogszabályai összhangban állnak az uniós joggal.

Ezt az értékelést az Európai Központi Bank (EKB) saját konvergenciajelentése egészíti ki, amelyet szintén ma tesznek közzé.

Háttér-információk

A válság során Lettország sikeresen valósított meg egy nehéz makrogazdasági kiigazítási folyamatot. Az EU és az IMF által vezetett pénzügyi támogatási program elkötelezett végrehajtása elősegítette, hogy az ország kilábaljon a mély recesszióból és visszatérjen a növekedési pályára.

Az Európai Unióról szóló szerződés értelmében a Bizottság és az EKB legalább kétévente, illetve valamely eltéréssel rendelkező tagállam kérelmére jelentést készít. Lettország idén március 5-én hivatalosan felkérte a Bizottságot egy rendkívüli konvergenciajelentés összeállítására azzal a céllal, hogy 2014. január 1-jén csatlakozhasson az euróövezethez.

Az euró bevezetésének feltételei négy stabilitásorientált gazdasági kritériumot tartalmaznak az államháztartás helyzetére, az árstabilitásra, az árfolyam-stabilitásra és a hosszú távú kamatlábak konvergenciájára vonatkozóan, amelyeket fenntartható módon kell teljesíteni. A monetáris ügyekre vonatkozó nemzeti jognak szintén összhangban kell állnia az Európai Unióról szóló szerződéssel.

A Szerződés emellett az értékelés során további tényezők (fizetési mérleg, piaci integráció) figyelembevételét is előírja, egyrészt annak mutatóiként, hogy a tagállam képes lesz-e zökkenőmentesen integrálódni az euróövezetbe, másrészt pedig annak érdekében, hogy átfogóbb képet alkothassanak a konvergencia fenntarthatóságáról.

Az ECOFIN júliusban hoz végleges döntést az euró lettországi bevezetéséről, miután az Európai Parlament közzétette véleményét, az euróövezeti pénzügyminiszterek benyújtották ajánlásukat és az EU állam-, illetve kormányfői megvitatták a kérdést az Európai Tanács június 27–28-i ülésén.

Az eljárás akkor zárul le véglegesen, mikor a Miniszterek Tanácsa, az euróövezeti tagállamokat, illetve Lettországot képviselő tagjainak egyhangú jóváhagyásával visszavonhatatlanul rögzíti a lat árfolyamát az euróhoz képest.

További információk:

Az értékelés a Lettországról szóló 2013. évi konvergenciajelentésben található, amely az alábbi linken online elérhető:

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/convergence_reports/index_en.htm

A lakossági összefoglaló elérhető:

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/convergence_reports/index_en.htm

MEMO 13/495

EKB-konvergenciajeletés:

www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr130605.en.html

Kapcsolattartók :

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)


Side Bar