Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 4 juni 2013

Gröna veckan inleds i Bryssel

Europas största miljökonferens inleds idag under devisen ”renare luft åt alla”. Luften är tema för årets upplaga av gröna veckan där ungefär 3 000 deltagare under tre dagar kommer att diskutera luftrelaterade frågor. Intresserade parter, icke-statliga organisationer, regeringsföreträdare och EU-tjänstemän kommer att söka lösningar på luftföroreningsproblemen – t.ex. hur god luftkvalitet ska bibehållas när industri- och energiproduktionen ökar, den ökade vägtrafiken och urbaniseringen, förbränningen av fossila bränslen och klimatförändringarna. Alla sessioner direktsänds på Internet.

– Luftföroreningen är ofta osynlig, men dess effekter är högst påtagliga, säger miljökommissionär Janez Potočnik. Vi betalar ett högt pris för dålig luftkvalitet: människor dör, de medicinska kostnaderna är höga och sjukdomar leder till färre arbetsdagar. Gröna veckan är en viktig plattform där beslutsfattare, företrädare från lokalsamhällen och icke-statliga organisationer, offentliga myndigheter och företag kan utbyta idéer om hur vi ska förbättra den luft vi andas – vi är ständigt öppna för förslag om hur vi ska kunna förbättra dagens lagstiftning.

Organisationer och företag kommer att visa upp bra lösningar på en utställning med 40 montrar, och bland flera sidoevenemang kan nämnas en utomhusutställning av fordon som drivs med alternativa bränslen och provkörning av elbilar. Under veckan utdelas också utmärkelserna Best LIFE Nature och Best LIFE Environment.

Kommissionär Janez Potočnik har utropat 2013 till luftens år, och under året ska kommissionens nuvarande luftpolitik ses över, med fokus på att hitta olika sätt att förbättra kvaliteten på den luft vi andas. Trots goda framsteg under senare år överskrids fortfarande flera luftkvalitetsnormer med bred marginal i EU:s mest tätbefolkade områden, särskilt på grund av utsläpp av partiklar, marknära ozon och kvävedioxid.

Under hösten kommer översynen att utmynna i en reviderad strategi för EU:s luftpolitik, med nya eller bekräftade mål för 2020 och framåt, tillsammans med en lista över viktiga initiativ och instrument för att genomföra dem.

Bakgrund

Den trettonde upplagan av gröna veckan, som är den största årliga konferensen om europeisk miljöpolitik, äger rum den 4–7 juni 2013 i The Egg, rue Bara 175 i Bryssel. Bland huvudtalarna återfinns:

• Janez Potočnik, miljökommissionär

• Marcin Korolec, miljöminister, Polen

• Satu Hassi, ledamot av Europaparlamentet

Sirpa Pietikäinen, ledamot av Europaparlamentet & ordförande för GLOBE.EU

Catherine Stihler, ledamot av Europaparlamentet & utskottet för inre marknaden & konsumentskydd

• Bas Eickhout, ledamot av Europaparlamentet

• Cor Lamers, borgmästare i Schiedam (NL) & ledamot av Regionkommittén

• Maurizio Conte, regionminister för miljö, Regione Veneto (IT)

• Assumpta Ferran i Poca, generaldirektör för miljökvalitet, ministeriet för fysisk planering & hållbarhet, Catalunya (ES)

• Per Ankersjö, stadsmiljöborgarråd, Stockholms stad

• Martha Delgado Peralta, vice ordförande för ICLEI & tidigare miljösekreterare i Mexico City

• Ugo Cappellacci, ordförande i regionen Sardinien

• Giuseppe Bortone, generaldirektör för miljö & markskydd, Regione Emilia-Romagna (IT)

• Claudia Terzi, regionminister för miljö, energi & hållbar utveckling, Lombardiet (IT)

• Hans Bruyninckx, vd på Europeiska miljöbyrån

• Simon Upton, miljödirektör på OECD

• Arab Hoballah, chef för hållbar konsumtion & produktion, UNEP

• Johan Kuylenstierna, vd på Stockholms internationella miljöinstitut

Läs mer

Du kan läsa programmet för gröna veckan 2013 och se sessionerna direkt på http://greenweek2013.eu

Läs mer om EU:s luftpolitik: http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar