Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 4. junija 2013

Okolje: v Bruslju se začenja „zeleni“ teden

Danes se je začela največja konferenca o okolju, ki je s sloganom Čistejši zrak za vse posvečena varstvu zraku. Na tridnevnih razpravah o vprašanjih, povezanih z zrakom, bo sodelovalo okoli 3000 udeležencev. Deležniki, nevladne organizacije, predstavniki vlad in uradniki EU bodo iskali rešitve, ki bi preprečile onesnaževanje zraka, denimo kako zaščititi kakovost zraka ob vse močnejši industrijski proizvodnji in proizvodnji energije, naraščajočemu prometu in urbanizaciji, uporabi fosilnih goriv in podnebnih spremembah. Vse razprave bo mogoče spremljati v živo po internetu.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je dejal: Onesnaženosti zraka največkrat ne vidimo, zato pa toliko bolj občutimo posledice. Kadar je kakovost zraka slaba, plačujemo visoko ceno: ljudje umirajo, stroški zdravljenja so visoki, zaradi bolniške odsotnosti trpi gospodarstvo. Zeleni teden je pomemben forum, na katerem politični odločevalci, predstavniki lokalnih skupnosti in nevladnih organizacij, javni organi in podjetja izmenjajo zamisli in predloge o tem, kako izboljšati zrak, ki ga dihamo – vedno smo pripravljeni prisluhniti predlogom, kako izboljšati sedanjo zakonodajo.

Organizacije in podjetja bodo predstavili najboljše prakse na 40 razstavnih stojnicah, med številnimi stranskimi dogodki velja omeniti razstavo na prostem vozil na alternativni pogon in poskusne vožnje z električnimi avtomobili. V zelenem tednu bodo tudi podelili nagrade najboljšim projektom iz programov Life (Narava) in Life (Okolje).

Komisar Potočnik je leto 2013 razglasil za leto zraka. V tem času poteka pregled politike varstva zraka, ki jo sedaj vodi Evropska komisija, pri čemer je poudarek predvsem na kakovosti zraka, ki ga dihamo. V najgosteje naseljenih območjih v Evropski uniji kljub napredku v preteklih letih še vedno pogosto prekoračijo številne standarde kakovosti zraka, zlasti kar zadeva koncentracijo trdnih delcev v zraku, prizemnega ozona in dušikovega dioksida.

Jeseni bodo nato pripravili pregledano in dopolnjeno strategijo politike EU za varstvo zraka, ki bo zajela nove in že potrjene cilje za leto 2020 in pozneje, skupaj s ključnimi pobudami in instrumenti za njihovo uresničitev.

Osnovne informacije

13. zeleni teden, ta največja vsakoletna konferenca o evropski okoljski politiki, bo potekal od 4. do 7. junija 2013 v Bruslju (the Egg, ulica Bara 175). Med ključnimi govorci so:

• Janez Potočnik, evropski komisar za okolje

• Marcin Korolec, minister za okolje, Republika Poljska

Satu Hassi, poslanka Evropskega parlamenta

Sirpa Pietikäinen, poslanka Evropskega parlamenta in predsednica organizacije OBE.EU

  • Catherine Stihler, poslanka EP in članica odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov

Bas Eickhout, poslanec EP

Cor Lamers, župan mesta Schiedam (NL) in član Odbora regij

Maurizio Conte, deželni minister za okolje, dežela Benečija (IT)

Assumpta Ferran i Poca, generalna direktorica za kakovost okolja, ministrstvo za ozemlje in trajnostni razvoj, Katalonija (ES)

Per Ankersjo, podžupan za mestno okolje, Stockholm

Martha Delgado Peralta, podpredsednica ICLEI (lokalne oblasti za trajnostni razvoj) in nekdanja sekretarka za okolje za Mexico City

Ugo Cappellacci, predsednik dežele Sardenija (IT)

Giuseppe Bortone, generalni direktor za okolje in varstvo tal, dežela Emilia-Romagna (IT)

Claudia Terzi, deželna ministrica za okolje, energijo in trajnostni razvoj, dežela Lombardija (IT)

Hans Bruyninckx, izvršni direktor Evropske agencije za okolje

Simon Upton, direktor za okolje, OECD

Arab Hoballah, vodja oddelka za trajnostno porabo in proizvodnjo, Program ZN za okolje

Johan Kuylenstierna, izvršni direktor, inštitut za okolje Stockholm

Dodatne informacije:

Program zelenega tedna 2013 in prenos razprav v živo: http://greenweek2013.eu

Več o politiki EU za varstvo zraka: http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

Kontakt :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar