Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 4. júna 2013

Životné prostredie: v Bruseli sa začína Zelený týždeň

Dnes sa začína najväčšia európska konferencia o životnom prostredí pod heslom „Čistejšie ovzdušie pre všetkých“. Tento ročník Zeleného týždňa je venovaný ovzdušiu a v jeho rámci bude tri dni približne 3000 účastníkov, ktorí sa na ňom zišli, diskutovať o problémoch spojených s ovzduším. Zainteresované strany, mimovládne organizácie, predstavitelia vlád a úradníci inštitúcií EÚ budú hľadať riešenia problému znečisťovania ovzdušia, napríklad ako zabezpečiť kvalitu ovzdušia v podmienkach rastúcej priemyselnej výroby a výroby energie, nárastu cestnej dopravy a urbanizácie, spaľovania fosílnych palív a zmeny klímy. Všetky vystúpenia sú vysielané naživo na internete.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik povedal: „Znečistenie ovzdušia je často neviditeľné, ale jeho účinky sú veľmi reálne. Za nízku kvalitu ovzdušia platíme vysokú cenu: dochádza k úmrtiu občanov, liečebné náklady sú vysoké a počet odpracovaných dni sa znižuje v dôsledku ochorení. Zelený týždeň je významnou platformou, v rámci ktorej si môžu politickí činitelia, zástupcovia miestnych spoločenstiev a mimovládnych organizácií, verejných orgánov a podnikov vymienať názory na to, ako zlepšiť kvalitu vzduchu, ktorý dýchame — sme neustále otvorení návrhom na zlepšenie našich súčasných právnych predpisov.“

Organizácie a spoločnosti budú na výstavnej ploche so 40 stánkami prezentovať najlepšie postupy a medzi mnohými sprievodnými podujatiami je aj výstava vozidiel na alternatívne palivá pod holým nebom a skúšobné jazdy vozidiel na elektrický pohon. Súčasťou Zeleného týždňa je aj slávnostné odovzdávanie cien Best LIFE Nature a Best LIFE Environment.

Komisár Potočnik vyhlásil rok 2013 za rok ovzdušia, pričom sa v priebehu tohto roka politika Komisie v oblasti ovzdušia prehodnocuje a dôraz sa kladie na hľadanie spôsobov zlepšenia kvality vzduchu, ktorý dýchame. Napriek zlepšeniam v posledných rokoch sa viaceré normy v oblasti kvality ovzdušia naďalej výrazne prekračujú v najhustejšie osídlených oblastiach EÚ, a to najmä v prípade znečisťujúcich látok ako tuhé častice, prízemný ozón a oxid dusičitý.

Na jeseň bude výsledkom tohto prehodnotenia revidovaná stratégia politiky EÚ v oblasti ovzdušia vrátane nových alebo potvrdených cieľov na rok 2020 a nasledujúce roky, spolu so zoznamom kľúčových iniciatív a nástrojov na ich dosiahnutie.

Chronológia

Trinásty ročník Zeleného týždňa, najväčšej výročnej konferencie o európskej environmentálnej politike, sa bude konať od 4. do 7. júna 2013 v priestoroch konferenčného centra Egg, rue Bara 175, v Bruseli. Medzi hlavnými rečníkmi budú aj:

Janez Potočnik, komisár EÚ pre životné prostredie

Marcin Korolec, minister životného prostredia, Poľská republika

Hassi Satu, poslankyňa Európskeho parlamentu

Sirpa Pietikäinen, poslankyňa Európskeho parlamentu a predsedkyňa GLOBE.EU

Catherine Stihler, poslankyňa Európskeho parlamentu a členka Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO)

Bas Eickhout , poslanec Európskeho parlamentu

Cor Lamers, primátor mesta Schiedam (Holandsko) & člen Výboru regiónov

Maurizio Conte, regionálny minister životného prostredia, región Benátsko (Taliansko)

Assumpta Ferran i Poca, generálna riaditeľka pre kvalitu životného prostredia, ministerstvo pre územné záležitosti a udržateľnosť, Katalánsko (Španielsko)

Per Ankersjo, námestník primátora pre mestské prostredie, mesto Štokholm

Martha Delgado Peralta, podpredsedkyňa ICLEI a bývalá tajomníčka pre životné prostredie v Mexico City

Ugo Cappellacci, predseda regiónu Sardinia

Giuseppe Bortone, generálny riaditeľ odboru životného prostredia a ochrany pôdy, región Emilia-Romagna (Taliansko)

Claudia Terzi, regionálna ministerka životného prostredia, energetiky a udržateľného rozvoja, región Lombardsko (Taliansko)

Hans Bruyninckx, výkonný riaditeľ, Európska environmetálna agentúra

Simon Upton, riaditeľ pre životné prostredie, OECD

Arab Hoballah, riaditeľ pre udržateľnú spotrebu a výrobu, Program OSN pre životné prostredie (UNEP)

Johan Kuylenstierna, výkonný riaditeľ Ústavu pre životné prostredie v Štokholme

Viac informácií:

Program podujatia Zelený týždeň 2013 a živé vysielanie: http://greenweek2013.eu

Viac informácií o politike EÚ v oblasti ovzdušia nájdete na: http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Joe Hennon (+32 2 295 3593)

Monica Westeren (+32 2 299 1830)


Side Bar