Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 4 iunie 2013

Mediu: Începe Săptămâna verde la Bruxelles

Cea mai mare conferință din Europa privind mediul debutează astăzi sub deviza „Aer mai curat pentru toți”. Ediția din acest an a Săptămânii verzi este consacrată aerului și numără aproximativ 3 000 de participanți care se vor întâlni pe parcursul a trei zile pentru a discuta aspecte legate de aer. Părțile interesate, ONG-uri, reprezentanți guvernamentali și funcționari ai UE vor căuta soluții în ceea ce privește poluarea aerului, cum ar fi modul de a garanta calitatea aerului în contextul creșterii producției de energie și industriale, al intensificării traficului rutier și urbanizării, al arderii combustibililor fosili și al schimbărilor climatice. Toate sesiunile sunt transmise în direct pe internet.

Janez Potočnik, comisarul pentru mediu, a declarat: „Poluarea aerului nu este mereu vizibilă, dar efectele sale sunt foarte reale. Atunci când calitatea aerului este proastă, plătim scump: se pierd vieți omenești, costurile medicale sunt ridicate și se irosesc zile lucrătoare din cauza bolilor. Săptămâna verde oferă o platformă importantă în cadrul căreia factorii de decizie politică, reprezentanții comunităților locale și ai ONG-urilor, ai autorităților publice și ai întreprinderilor pot face schimb de idei privind modul de ameliorare a aerului pe care îl respirăm — suntem întotdeauna deschiși pentru sugestii cu privire la modul în care să îmbunătățim legislația actuală.”

Diferite organizații și întreprinderi își vor prezenta cele mai bune practici la o expoziție cu 40 de standuri și vor fi organizate numeroase evenimente secundare care vor include o expoziție în aer liber de vehicule alimentate cu carburanți alternativi și conduceri de probă ale automobilelor electrice. În cadrul Săptămânii verzi va avea loc și ceremonia de decernare a premiilor Best LIFE Nature și Best LIFE Environment.

Comisarul Potočnik a declarat 2013 Anul Aerului. În cursul acestui an se revizuiește cadrul actual de politică al Comisiei în ceea ce privește aerul, o atenție deosebită fiind acordată găsirii de soluții pentru ameliorarea calității aerului pe care îl respirăm. În pofida progreselor semnificative înregistrate în ultimii ani, câteva standarde de calitate a aerului sunt încă depășite cu mult în majoritatea zonelor cu mare densitate de populație din UE, în special din cauza unor poluanți precum pulberile în suspensie, ozonul troposferic și dioxidul de azot.

Rezultatele analizei din toamnă vor fi o strategie revizuită pentru politica UE privind aerul, inclusiv obiective noi sau confirmate pentru 2020 și ulterior, împreună cu o listă a principalelor inițiative și instrumente pentru atingerea acestor obiective.

Context

A treisprezecea ediție a Săptămânii verzi, cea mai importantă conferință anuală privind politica europeană de mediu, va avea loc între 4 și 7 iunie 2013 la centrul de conferințe „the Egg”, strada Bara 175 din Bruxelles. Printre principalii vorbitori se vor număra:

Janez Potočnik, comisarul european pentru mediu

Marcin Korolec, ministrul mediului, Republica Polonia

Satu Hassi, deputat în Parlamentul European

Sirpa Pietikäinen, deputat în Parlamentul European și președinte al GLOBE.EU

Catherine Stihler, deputat în Parlamentul European și membră a Comisiei pentru Piața internă și protecția consumatorilor (IMCO)

Bas Eickhout, deputat în Parlamentul European

Cor Lamers, primarul orașului Schiedam (NL) și membru al CoR

Maurizio Conte, ministru regional pentru mediu, Regione Veneto (IT)

Assumpta Ferran i Poca, Director general pentru calitatea mediului, Ministerul pentru teritoriu & durabilitate, Catalunya (ES)

Per Ankersjo, viceprimar pentru mediul urban, orașul Stockholm

Martha Delgado Peralta, vicepreședinte al Consiliului internațional pentru inițiative ecologice locale (CIIEL) și fost secretar pentru mediu Mexico

Ugo Cappellacci, președintele regiunii Sardinia

Giuseppe Bortone, director general pentru mediu și protecția solului, Regione Emilia-Romagna (IT)

Claudia Terzi, ministru regional pentru mediu, energie și dezvoltarea durabilă, Lombardia (IT)

Hans Bruyninckx, director executiv, AEM

Simon Upton, director pentru mediu, OCDE

Arab Hoballah, director, consum și producție durabile, UNEP

Johan Kuylenstierna, director executiv, Institutul de mediu din Stockholm

Pentru mai multe informații:

Pentru a vedea programul Săptămânii verzi 2013 și a urmări dezbaterile în direct, accesați: http://greenweek2013.eu

Pentru mai multe informații privind politica UE în domeniul calității aerului, a se vedea: http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

Contact:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar