Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 4 juni 2013

Milieu: Groene Week gaat van start in Brussel

Europa’s grootste milieuconferentie gaat vandaag van start onder de slogan “Schone Lucht voor Iedereen”. Dit jaar is de Groene Week gewijd aan het thema lucht en zal zij zo'n 3000 deelnemers samenbrengen om gedurende drie dagen luchtkwesties te bespreken. Belanghebbenden, ngo’s, regeringsvertegenwoordigers en EU-ambtenaren zullen op zoek gaan naar oplossingen voor luchtverontreiniging, zoals het behoud van de luchtkwaliteit tegen de achtergrond van de toenemende industriële en energieproductie, het toenemende wegverkeer en de toenemende urbanisatie, de verbranding van fossiele brandstoffen en de klimaatverandering. Alle bijeenkomsten zullen live op het internet te zien zijn.

Milieucommissaris Janez Potočnik zei het volgende: "Luchtverontreiniging is vaak onzichtbaar, maar de effecten zijn wel degelijk merkbaar. We betalen een hoge prijs voor slechte luchtkwaliteit: mensen komen te overlijden, medische kosten zijn hoog en werkdagen gaan verloren wegens ziekte. De Groene Week biedt een belangrijk platform waar beleidsmakers, vertegenwoordigers van lokale gemeenschappen en ngo’s, overheidsinstanties en bedrijven ideeën kunnen uitwisselen over hoe we de lucht die wij inademen kunnen verbeteren – we staan altijd open voor ideeën over hoe we onze huidige wetgeving kunnen verbeteren."

Organisaties en bedrijven zullen beste praktijken onder de aandacht brengen tijdens een tentoonstelling met 40 stands en verschillende nevenactiviteiten een, waaronder een outdoor-tentoonstellling over voertuigen op alternatieve brandstoffen en testritten van elektrische auto’s. Tijdens deze week zal er ook aandacht worden besteed aan de uitreiking van de awards voor de Beste Life-Natuurprojecten en de Beste Life-Milieuprojecten.

Commissaris Potočnik heeft 2013 benoemd tot het Europese Jaar van de Lucht, en in de loop van het jaar wordt het huidige beleid van de Commissie inzake luchtkwaliteit herzien en zal de nadruk liggen op het vinden van nieuwe manieren om de kwaliteit van de lucht die wij inademen te verbeteren. Ondanks de goede vooruitgang die de laatste jaren is geboekt, worden verschillende normen voor luchtkwaliteit nog steeds ruim overschreden in de meest dichtbevolkte gebieden van de EU, met name wat betreft verontreinigende stoffen zoals vaste deeltjes, "ozon op leefniveau" en stikstofdioxide.

In de herfst zal de herziening een aangepaste strategie verschaffen inzake luchtkwaliteit, met daarin nieuwe en vastgestelde doeleinden voor 2020 en daarna, tezamen met een lijst van belangrijke initiatieven en instrumenten om deze te bereiken.

Achtergrond

De 13e editie van de Groene Week, de grootste jaarlijkse conferentie over het Europese milieubeleid, vindt plaats van 4 tot en met 7 juni 2013 in the Egg, Barastraat 175 te Brussel. Belangrijkste sprekers:

• Janez Potočnik, EU-commissaris voor Milieu

• Marcin Korolec, minister van Milieu van de Republiek Polen

• Satu Hassi, lid van het Europees Parlement

Sirpa Pietikäinen, lid van het Europees Parlement en voorzitter van Globe EU

Catherine Stihler, lid van het Europees Parlement en lid van de commissie Interne markt en consumentenbescherming (IMCO)

• Bas Eickhout, lid van het Europees Parlement

• Cor Lamers, burgemeester van de gemeente Schiedam (NL) en lid van de commissie Milieu, Klimaatverandering en Energie (CvdR)

Maurizio Conte, regionaal minister van Milieu, regio Veneto (IT)

• Assumpta Ferran i Poca, directeur-generaal voor Milieukwaliteit, Ministerie voor Landbouw en Duurzaamheid, Catalonië (SP)

Per Ankersjo, vice-burgemeester voor Stadsmilieu, Stockholm

• Martha Delgado Peralta, vice-voorzitter van ICLEI en voormalig secretaris van Milieu van Mexico-stad

• Ugo Cappellacci, president van de regio Sardinië

Giuseppe Bortone, directeur-generaal Milieu en Bodembescherming, regio Emilia-Romagne (IT)

Claudia Terzi, regionaal minister voor Milieu, Energie en Duurzame Ontwikkeling, Lombardia (IT)

• Hans Bruyninckx, uitvoerend directeur, EEA

• Simon Upton, voorzitter Milieu, OESO

• Arab Hoballah, hoofd Duurzame Consumptie en Productie, UNEP

• Johan Kuylenstierna, uitvoerend directeur, Milieu-instituut van Stockholm

Meer informatie:

Voor het programma van de Groene Week 2013 en live-uitzendingen van de bijeenkomsten, zie: http://greenweek2013.eu/

Voor meer informatie over het Europese beleid inzake de luchtkwaliteit, zie:

http://ec.europa.eu/environment/awards/index_en.htm

Contact:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar